Sznita z fetym, ale… bez fetu – wygańskie jodło z fandzole

przez bele kaj
Wegański smalec z fasoli - kuchnia śląska - blog bele kaj

Słyszycie “ślōnsko kuchnia” i co mocie przed ôczami? Rolada, klyjzy a modro, pra? A przeca nasze ślōnskie jodło to je blank wiyncyj jak yno tradycyjny ôbiod niydzielny. Dyć my mōmy u nos tela roztōmaitych maszketōw a tela modernych receptōw, kere masa bierōm ze ślōnskij historyje, że żol by bōło skupiać sie yno na malućkim kōnsku tej erbowizny.

Mōmy maszkety na kożdo pora roku a dnia. Przikłodki, zupy, drugie dania a szpajzy. Futer tak szumny, że piszōm ô nim pieśniczki. Richtich ślōnskigo jodła je masa, a co sezōn pokozujōm sie nowe ônego wersyje, blank nowe idyje jako skuplować to, co richtich ślōnskie z tym, co fest spōłczesne. I to już tyż niy ma tak, że ślōnski futer to je zawdy masa fetu a potym ciynżkość we basie. Moderno ślōnsko kuchnia umi być sztyjc jednako szumno jak downij, a ku tymu lekszo, zdrowszo a ajnfach ciekawszo. A jak piyknie wyglōndo na talyrzu!

Moderne ślōnskie jodło – sznita z tustym – maszket bez kapki miynsa

Jak sie wejrzi do dykcjōnorza, to sie aż zdo, że za starej piyrwy, jak ta naszo godka sie formowała, to Ślōnzoki to były same wygany. Tela mōmy mianōw na tyn cołki grincojg, że aż żol by było ich niy używać. Ôberiba a radiska, tōmaty a blumkōul, szpargle a szałot… Tela yno, że my fest mało tego zielōnego jodła jymy. Beztōż po dugszej pauzie zaś mōmy dlo Wos na sprōbowanie nowy recept bez kapki miynsa abo fetu. Uwarzcie, pokosztujcie, pōmaszkećcie se uradowani a na sōm kōniec dejcie znać kamratōm, że bez zwiyrzōw tyż idzie pojeś. Badnijcie dzisio wygański maszket na kożdo pora.

Sznita z tustym to je jedna z ôblubiōnych na Ślōnsku zortōw futru takigo „wieczornego”, kery ku napowkowi abo na jakim fajerze smakuje nojlepij. Tukej mōmy dlo Wos fet bez fetu, bo wygański, z biołej fandzoli. Perfekt na wieczerzo abo i śniodani.

Recept – jak narychtować fet ze fandzole?

Do narychtowanio wygańskigo fetu trza Wōm:

  • 1 biksa biołej fandzole
  • 2 cwible
  • 1 jabko
  • 2 wōniōnce korcze, 1 listek bobkowy
  • 1 grzebyk, 1 wachold
  • pōł łyżyczki maryjōnku a pōł lubszczyku
  • 1 łyżyczka sosu sojowego
  • ôlyj do skwarzynio
  • sōl a korzyń
  • łeżka uwarzōnych krupōw pogańskich niyprażōnych

Wegański smalec z fasoli - kuchnia śląska - blog bele kaj

Recept na sznita z fetym – jako uwarzyć wygański fet z fandzole?

Cwibla pokroć w kostka, jabko ôszkrobać a pokroć jednako jak cwibla. Na patelce rozgrzoć ôlyj a dociepać cwibla, jabko, listek, korcze, grzebyk a wachold. Skwarzić na małym ôgniu aż cwibla bydzie złoto a jabka miyntkie.

Bez tyn czos ôdcudzić fandzola, ôpłukać a zmiksować blynderym do kupy ze sosym sojowym, maryjōnkiym, szczypetym zalcy, korzynio a sztwierciōm szklōnki zimnej wody. Ôstawić.

Ze cwibli a jabek powyciōngać gewyrce, w kerych wszyjsko sie warziło. Dociepać fandzola, miyszać krōtko na małych ôbrotach. Wożne je, coby wszyjsko sie pokuplowało, ale coby niy wyônaczyć z tego gładkigo mazidła – małe kōnszczki trza umieć wyczuć. Na kōniec dociepać na wiyrch krupy, kere robiōm tukej za tradycyjno szpyrka. Nojlepij jeś zimne na nastympny dziyń.

Nastympny ślōnski wygański maszket fertich!

Szafliście? Tōż terozki pokosztujcie a dejcie znać jako Wōm to smakuje. A jak mocie w zocy takie idyje na ślōnski futer, ale we wygańskich wersyjach, to kuknijcie na kategoryjo JODŁO kaj znojdziecie i spōmniane rolady, i zisty, i wodziōnka, i inksze maszkety bez miynsa, jajec abo mlyka.


Mosz w zocy takie jodło? Abo chcesz podyskutiyrować ô ślōnskij kuchni bez miynsa? 😉
🔥 Czekōmy na Twōj kōmyntorz na Facebooku! 🔥

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności