Złoty Yjzel, Katowice | Szumne jodło na Ślōnsku

przez Mateusz Sebastian
Złoty Osioł, Katowice - bele kaj - blog podróżniczy po śląsku

Bodej kożdymu Ślōnsk kojarzi sie z szumnym jodłym, pra? Dobre maszkety a srogie dowki sōm tajlōm historyji naszego hajmatu. Ale czasy sie zmiyniajōm, prziwyki tyż. Niy jymy już bele yno pojeś abo coby nabrać mocy do roboty. We dzisiyjszym świecie, kaj je tako masa szynkōw a restauracyji, ôcynio sie wszyjsko – fryszność, smak, sposōb dowania, ôbstrojynie a fol inkszych tajli.

Ślōnsko jakość to już za starej piyrwy bōła gwaranycjo uciechy. Tōż umiynilimy se, że kuknymy jako roztōmaite knajpy na Ślōnsku umiōm szafnyć zocny bedynōng we spōłczesnym świecie. Je to wszyjsko na srogim poziōmie? Je tamek wszyjsko fajnie narychtowane a krōm epnych dowek dostanymy pasownie dosmakowane szpajzy? Napoczynōmy ôd znanego a ôbmiyłowanego bez masa ludzi szynku wegetariańskigo we Katowicach – Złotego Yjzla.

Szynk wegetariański Złoty Yjzel we Katowicach

Złoty Yjzel we Katowicach to je lokal wegetariański z szyrokōm ôfertōm jodła wygańskigo. Poranoście frysznych, fest fajnych ôbiadōw sztyjc cieszy ślypia, nosy a gymby byzucherōw. Kożdy dziyń umicie tamek posmakować m.in. zapiykanek, lazanie, smażōnych nudli, quiche’a abo tarty.

Ôkrōm głōwnych maszketōw, kere idzie uwidzieć na szklannym bufecie, do jedzynio idzie se dobrać zupa, słodko szpajza abo bar szałotowy bez limitu (jysz wiela umisz). Wartko my spokopili, że ta trzecio ôpcyjo je fest czynsto welowano bez kliyntôw Złotego Yjzla.

I chocioż sztyjc nōm gańba, że trza u nos ô tym spōminać, to muszymy pedzieć jeszcze ô jednym. Yjzel je fōrt na przodku jak sie go przirōwno do kōnkuryncyji a dowo cosik, co już downo miało być u nos sztandardym – fraj woda z kranu dlo kożdego. Dejcie na to pozōr jak nastympny roz bydziecie na mieście. Sztyjc niywiela je takich knajpōw, kere dajōm Wōm szklōnka “kranōwki” (kero czynsto je lepszo jak woda z flaszki).

Złoty Yjzel we Katowicach – kere jodło brać

Wziynimy se trzi ôbiady. Julia pokosztowała szpinatowej lazanie z mascarpone (wegetariańsko), Matis tarty z kyjzōm, ôrzechami, rukolōm a figami (tyż wegetariańsko), a społym dobralimy se ku tymu smażōne nudle po azjatycku z paprykōm, fandzolōm, markwiōm, ôrzechami a granatym (wygański). Do kōmpletu dwa bary szałotowe a jedna zupa z grincojgu.

Ofyn – wszyjskie dania były naprowda szumne. Fajnie dane, dobre a pasownie dosmakowane (co przi jodle ôpartym na flancach niy ma takie lekie). Fest srogie dowki, echt fryszność a przileżytość ku zapakowaniu tego, czego my niy szafli (niywiela, ale jednak). Keby tego bōło mało – za cołki tyn fajer dalimy niycałe 30 złotkōw. Szok.

Złoty Yjzel we Katowicach – recynzyjo

Katowicki Złoty Yjzel – jako sie potum ôkozało po wciepaniu bildōw na Facebooka a Instagrama – to je już sztela kultowo. Niy my ani kapki przipodku w tym, że masa lokalsōw je tak ôbmiyłowanych w tym miyjscu. Tōz jak niy trza Wōm do szynścio kotleta abo kitka z kurzika, abo ajnfach chcecie pokosztować czegoś nowego – kuknijcie do Złotego Yjzla. Wyleziecie nafolowani a z uśmiychami na gymbach, a Wasz portōmel sztyjc bydzie sie mioł dobrze. I to je gynau szczynście.

PS. Zaczym pokosztujecie dań w tym szynku, podziwejcie sie na ôd nich zajta. Je naprowda cudno!

Złoty Yjzel, Katowice – zajta firmowo
Złoty Yjzel, Katowice – Facebook


Chcesz cosik dociepać do recynzyji Złotego Yjzla we Katowicach?
Skōmyntuj na Facebooku!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności