Ô NOS

przez bele kaj

CZEJŚ!

Witej na blogu rajzowym bele kaj! Znojdziesz tukej relacyje z rajzōw, ôprowodzki po nojpiykniyjszych sztelach świata, masa tekstōw po ślōnsku, fol krasiatych bildōw a mocka ślōnskij godki we roztōmaitej formie.

Jak poradzisz po naszymu, to śmiało sjedź dalij a kuknij co my naszykowali pod spodkiym. A jak niy szafniesz, to nic sie niy gańb, yno dugnij tyn modry knefel i przeszteluj se godka na polsko.

Nie rozumiesz? Bez obaw! Kliknij niebieski guzik.

bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Ô NOS:

Mianujymy sie Julia i Mateusz. Po ślōnsku szkryflōmy we internecy ôd 2014 roku. Bez tyn czos napisalimy masa tekstōw a wciepali fol bildōw z rajzōw, a ku tymu zebralimy do kupy przocieli Ślōnska a ślōnskij godki z cołkigo świata. Coby pokozać, że nasz jynzyk je sztyjc żywy, piszymy ô fajnych, modernych tymatach. Naszym ptokiym sōm rajzy, ale mōmy tyż w zocy szumne jodło, fusbal, szpas a wszyjsko naôbkoło nos, co je richtich zwiedowne.

Ôd 2017 roku chycilimy sie za tymat ślōnskości fest profysjōnalnie. Ôkrōm artikli na blogu, rychtujymy tyż przekłody tekstōw, aplikacyji a bai scynariuszōw a podpiyrōmy przi akcyjach marketingowych po ślōnsku. Kludzymy kōnta w mediach społecznościowych, rychtujymy bildy a zajty internecoweSzrajbnij do nos, a społym na zicher wyōnaczymy cosik gryfnego.

CZAMU WERCI SIE NOS CZYTAĆ
A SPŌLNIE ŚNAMI ROBIĆ?

bele kaj - blog podróżniczy po śląsku

ZAWDY NA 100%

Nikyj niy ônaczymy roboty bele jak. Nojsrogszo jakość a staranie ô kożdy detajl sōm dlo nos nojwożniyjsze. Niy smyślōmy wortōw, używōmy nojlepszych dykcjōnorzy, a wersyjo ślōnskigo, w kerej rychtujymy teksty, je leko, moderno a uniwersalno.

NA ZICHER

Ślōnsko godka to je nasze ôbmiyłowanie, ale tyż regularno robota na fol etat. Tōż jak ôbiecowōmy artikel na pyndziałek, to ôn na pyndziałek bydzie. Z fakturōm. Wszyjsko ofyn, żodnego cygōństwa, ślōnsko zocność - to je u nos zawdy w pakecie.

SZPRYMY

Szrajblimy już przeszło 200 tekstōw po ślōnsku, tuplikowalimy moc ôbrozkōw a winszowań. Robiymy we internecy ôd 2014 roku a na cołko nasza robota idzie wejrzeć na blogu. A ôkrōm ślōnskigo a polskigo poradzymy tyż po angielsku a niymiecku.

NAWIYDZŌNE LANDY
+
SZRAJBNIYNTYCH TEKSTŌW
+
FANŌW WE SOCIAL MEDIA

ZAWIERZYLI NŌM:

MEDIA Ô NOS:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności