Wygański Shepherd’s Pie – pastyrsko zapiykanka

przez bele kaj
Sheperd's Pie - bele kaj - blog po śląsku

Shepherd’s Pie tōż ajnfach zapiykanka pastyrsko we ôryginalnej, irlandzkij wersyji nafolowano je mielōnym miynsym, grincojgiym a na wiyrchu mo zapiyczōne sztamfkartofle. We wygańskij wersyji masa je zielōnej czoczki, markwie a zelera. Toć, posztamfowane zimioki ôstowajōm, bo to je ta naszo ôblubiōno worstwa, kero tak fajnie chrōmpie a dowo ekstra szumny smak!

Wygański Shepherd’s Pie to je jodło perfekt na jesiynny ôbiod. A ku tymu na drugi dziyń je jeszcze lepsze! Tōż dzisio ôpcyjo dlo miynsożyrcōw, kerzi sznupiōm we kuchni za czymś nowym a dlo bezmiynsnych, kerym ckni sie za ôbmiyłowanymi maszketami we flancowej wersyji. A jak zaôbycz po ôbiedzie mocie chynci na cosik słodkigo, to na mus wejrzijcie na nojlepsze a nojgibsze wygańskie ciasto szekuladowe, kere narychtujecie w piynć minut.

Recept na wygański Shepherd’s Pie – skłodniki

Skłodniki na owczorsko zapiykanka (epno szkorupa żaroôbstōno):

 • 1 szolka suchej zielōnej czoczki
 • 3 markewki
 • 3 kyłcze zelera naciōnkowego
 • 2 zwible
 • 2 zōmbki knoblauchu
 • 1 epno szklōnka tōmatowej bryji
 • 1 łeżka sojowej zōłzy
 • ôlyj do podskwarzynia
 • gywirce: pōł łeżeczki suszōnej macierzōnki, rozmaryjōnu a wyndzōnej papriki
 • zalca, korzyń
 • ekstra idzie dociepać: buliōn z gymizōw

Sztamfkartofle:

 • 6 strzednich zimiokōw (kole 500g)
 • pōł szolki flancowego mlyka
 • szczypet gałki muszkatołowej, rozmaryjōnu
 • zalca, korzyń
 • ekstra idzie dociepać kapka flancowego masła (abo ajnfachowego we wegetariańskij)

Recept na wygański Shepherd’s Pie – rychtōnek

 1. Czoczka tōnkōm bez godzina we warze. Potym płōcza, wymiyniōm woda a warza kole 30 minut, aż sie zrobi miyntko (ale niy bydzie sie rozlatować!).
 2. Bez tyn czos strugōm kartofle, kreja we sztwierci a warza we wodzie ze zalcōm, aż tyż sie zrobiōm miyntkie.
 3. Markwia a zeler kreja drobno w kostka. Cwibla skrōnżōm a podskwyrczōm na ôlyju. Po poru minutach dociepuja gymizy. Skwyrcza na małym ôgniu bez 10 minut. Grincojg idzie leko podloć wodōm abo buliōnym, coby fajnie zmiynkły.
 4. Jak czoczka je fertich, ôdcudzōm a dociepuja do narychtowanych gymizōw. Dowōm ku tymu tōmatowo bryja, knoblauch a gywirce. Akuratnie miyszōm a warza na małym ôgniu nastympne 15-20 minut.
 5. Z uwarzōnych zimiokōw robia sztamfkartofle (nojlepij sztamferym, ale blynderym tyż poradzicie). Dowōm mlyko, kapka masła, zalca, korzyń a gałka muszkatołowo.
 6. Szkorupa żaroôbstōno szmaruja kapkōm ôlyju. Przeciepuja narychtowany miszōng gymizōw ze czoczkōm, a na wiyrchu rozszmarowuja sztamfkartofle. Wszyjsko sypia rozmaryjōnym a ukłodōm pora poskōw flancowego masła.
 7. Zapiykanka wciepuja do piekaroka rozgrzotego do 200 gradōw na 25-30 minut. Sztamfkartofle majōm sie leko przipiyc, coby wyônaczyła sie przibrōnotniōno szupa.
 8. Pyrsk! Wygański Shepherd’s Pie u nos nojlepszy je na nastympny dziyń, ôdgrzoty w piekaroku. Chocioż tak ôfyn to zaôbycz szafnymy go we dwōch w jedyn dziyń – na ôbiod a na wiyczerzo 😉

Sheperd's Pie - bele kaj - blog po śląsku

Flancowo wersyjo ôwczorskij zapiykanki nafolowano je biołtkiym (czoczka) i idzie se niōm fest fajnie pojeś. To niy ma prowda, że wygańskie jodło to sōm same surowe gymizy a liście (a kapka luftu a kamoli ku tymu 😂). Je fest roztōmaito, a sznupanie za maszketami we plac miynsa sprowio, że nasza szpajzykarta je sztyjc inkszo a ciekawszo. Zamiana prziwykōw kludzi do zwiedownych eksperymyntōw we kuchni – takich, kere umiōm udziwić wszyjskich echt miynsożyrcōw.

Uwarzcie Waszo wygańsko zapiykanka Shepherd’s Pie a potajlujcie sie śnami jako Wōm sie udało a eli Wōm smakowała. A jak sznupiecie za nastympnymi receptami, to kuknijcie na ajnfachowe ciasto szekuladowe abo wygański ślōnski ôbiod niydzielny! A możnej klasyczno wodziōnka na piōntkowy wieczōr?


Mocie ôblubiōne flancowe jodło? CAbo niy umicie se umiynić żywobycia bez miynsa?
Dejcie znać w kōmyntorzu!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności