Wygański ślōnski ôbiod niydzielny

przez bele kaj
Wegański śląski obiad niedzielny - blog bele kaj po śląsku

Niydzielny ôbiod to je cosik, na co Ślōnzok czeko cołki tydziyń. Roz za kedy idzie sie na tyn ôbiod do jakij knajpy, ale zaôbycz fraj dziyń fajruje sie w dōma, nojczynścij przi tradycyjnym zestawie: roladzie, klyjzach a modrej kapuście ku tymu. Klasyk.

Moderne ślōnskie jodło – niydzielny ôbiod bez miynsa

A co byście pedzieli na taki tradycyjny ślōnski ôbiod, ale w modernej formie, bo bez… miynsa? Jaaa, już słyszymy te ryki – “Ale jako to tak?! Dyć to je herezyjo!”, “Abo tradycyjny ślōnski, abo bez miynsa?”, “Kerymuś pizło na dekel, rolada to mo być rolada!” itd. Ale przeca niy kożdy śmi jeś miynso, a coroz wiyncyj ludzi ajnfach miynsa jeś niy chce. Z roztōmaitych powodōw ôdciepujōm szinki a wuszty, a jedni i jajca, i mlyko, i wszyjsko co je ôd zwiyrzōw. No ale sztyjc w niydziela smak na rolada z klyjzami prziłazi, bo prziwykōw sie przeca niy ôszydzi. Tōż jako se wtynczos poradzić? Jako to szafnyć? Trza se ajnfach narychtować wygańsko wersyjo tego świyntego niydzielnego jodła.

Recept – co trza naszykować na wygańskie rolady, klyjzy a modro kapusta?

Skłodniki na ślōnskie klyjzy:

 • kilo zimiokōw
 • kole sztwierci kila skrobie kartoflannej
 • łyżyczka zalcy

Skłodniki na wygańskie rolady:

 • paczek kotletōw sojowych
 • liter buliōnu
 • 5 listkōw wōniōncego korcza
 • 4 ziorka korzynio
 • 3 zōmbki knoblauchu
 • listki bobkowe, feferkraut, maryjōnek, ôregano, rozmaryjōn, koperek, lubszczyk, słodko papryka
 • 3 łeżki mōnki kartoflannej
 • 3 ôgōrki kiszōne, 1 mało cwibla, 4 łeżki ôstrego zymftu
 • zalca, korzyń, maga, ôlyj

Skłodniki na modro kapusta:

 • pōł gōwki modrej kapusty
 • pōł cwibli, 1 jabko
 • 2 łeżki ôlyju, 2 łeżki ôctu jabkowego, 2 łeżki cukru
 • zalca, korzyń

Skłodniki na zōłza:

 • 1 szklōnka płynu z warzynio kotletōw sojowych
 • pōł cwibli
 • łeżka ôlyju
 • 25g suszōnych grzibōw
 • sztwierć szklōnki flokōw drożdżowych
 • pōł łyżyczki korzynio, pōł łyżyczki zalcy

Recept na moderny ślōnski ôbiod niydzielny – jako to narychtować?

Jako wyônaczyć klyjzy bez jajec?

Zimioki szkrobiymy a krejymy w kostka. Warzymy przikryte aż bydōm miyntkie – 20-30 minut. Cudzymy a presujymy. Dzielymy na sztyry tajle, jedna śnich przeciepujymy na wiyrch inkszej, a na fraj plac sujymy mōnka. Dowōmy zalca a miyszōmy tak dugo, aż bydymy mieli gładkie ciasto, kere bydzie sie leko klejiło. Kulōmy klyjzy, w kożdej robiymy malućko dziurka na zōłza. Wciepujymy do gorkij wody a warzymy z 5-7 minut, aż wylezōm na wiyrch a sie zwyrtnōm.

Jako naszykować cyganiōne ślōnskie rolady?

Do buliōnu dociepujymy knoblauch, maryjōnek, ôregano, rozmaryjōn a reszta gewyrcōw. Jak aufgus bydzie bulkoł, to wciepujymy kotlety a warzymy wszyjsko na lekim ôgniu bez 7 minut. Ôstawiōmy płyn, niy wylywōmy go do ausgusa! To bydzie naszo baza na zōłza.

Uwarzōne kotlety wciepujymy do blyndera a miksujymy ze zalcōm, korzyniym a magōm. Dodowōmy trzi łeżki mōnki kartoflannej a dalij miyszōmy. Tak wyōnaczōny miszōng dzielymy na sztyry jednakie tajle a na folyji rozprowadzōmy po jednej śnich. Szmarujymy zymftym, dociepujymy kōnsek ôgōrka a kapka cwibli. Pōmōgōmy se folyjōm a swijōmy.

Takie cyganiōne rolady dowōmy do putni wyszmarowanej ôlejym. Sujymy zalcōm, korzyniym, słodkōm paprykōm a zaś polywōmy leko ôlejym. Dowōmy do piekaroka nagrzotego na 190 gradōw, na 30 minut. Trza dać pozōr a wachować, bo wyciōngōmy dziepiyro jak wiyrch bydzie fajnie upieczōny.

Jako narychtować wygańsko zōłza do klyjzōw?

Klyjzy a rolady bez zōłzy sōm choby grubiorz bez arbaja – to niy zafōnguje. Beztōż wygańsko zōłza to je podstawa udanego niydzielnego ôbiadu (przepōmnielimy niōm poloć klyjzy do bildōw, sorry!).

Cwibla drobno krejymy a szklymy na łeżce ôlyju. Wlywōmy jedna szklōnka aufgusa z kotletōw, kery my przōdzij narychtowali. Dociepujymy suszōne grziby, płatki drożdżowe a gewyrce. Warzymy 10 minut a blyndujymy.

Jako wyōnaczyć szumno modro kapusta?

Kapusta akuratnie myjymy, suszymy a drobno krejymy. Wciepujymy do gorka z wodōm. Warzymy 10 minut a dodowōmy kapka ôctu. Dalij warzymy bez nastympne pōł godziny. Bez tyn czos na ôleju szklymy cwibla a dociepujymy jōm do ôdcudzōnej kapusty. Ku tymu idzie jeszcze potarte jabko, cuker, zalca a korzyń. Doprawić do smaku a papać.

Wygański ôbiod niydzielny je już fertich!

Szafliście? To tera pokosztujcie tych cyganiōnych ślōnskich klyjzōw, roladōw a modrej kapusty a dejcie znać jako sie Wōm to zdo. 😉


Wygański ôbiod niydzielny narychtowany? Abo chcesz nōm yno nazdać skuli tej herezyji?
🔥 Czekōmy na Twōj kōmyntorz na Facebooku 🔥

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności