Winszowanie ślubne po ślōnsku

przez bele kaj
Życzenia ślubne po śląsku - blog bele kaj

Weseli na Ślōnsku to je zawdy srogo przileżytość, wożny fajer niy yno dlo Modej Pory, ale i dlo weselnych gości. Kożdy chce sie wtynczos fajnie ôblyc, wysztiglować, dać se zrobić friz. Ludzie medykujōm bez pora tydni jaki dać gyszynk, coby se gańby niy narobić. Godo sie ô tym fajerze bez pōł roku, łazi za klajdami a ancugami, rozprowio sie ô tym dniu sztyjc. Ale dziepiyro pora godzin przed, kajś w aucie abo jak sie już wlazuje do kościelnej siyni, to se czowiek spōmino ô winszowaniu.

Co pedzieć? Jako winszować? Godać po polsku abo po ślōnsku? My już mōmy szprymy, bo fajrowalimy i na naszym, i na cudzych weselach, tōż terozki wiymy na zicher – kożdy gość chce dlo Modych jak nojlepij, ale yno poru je takich, co sie niy sztresujōm a sie ôpowożōm poskłodać fajne winszowanie po naszymu. Beztōż dzisiej mōmy dlo Wos pora idyji na to, co pedzieć Modym zaro po mszy abo co gryfnie szrajbnyć a wciepać do szkartki (toć, ôkrōm pijyndzy… 😉).

Kapka my pospisowali ze zebranych szkartek, kapka my pozmiyniali, a ku tymu wszyjskimu dociepalimy cosik ekstra ôd nos. Chytejcie:

Winszowanie ślubne po ślōnsku

Winszowanie ô drōdze (dyć żywot to je rajza)

Wlyźliście dzisiej na nowo, zwiedowno drōga. Winszujymy Wōm, coby ôna bōła szczynśliwo a dugo. Cobyście trefili na nij samych dobrych ludzi. Fajnie bydzie jak wartko przikludzicie tyż na ta sztreka Wasze bajtle. Radujcie sie i wożcie se kożdy dziyń na tej drōdze, bo to bydzie Wosz nojlepszy czos. I chocioż niy zawdy bydzie leko – bo roz baba za wiela powiy, a chop czasym za mało zrobi – to tak dugo, jak mocie spōlny cyl a idziecie bez ta sztreka jako familijo, tak dugo wszyjsko bydzie dobrze. Chowcie sie a dbejcie ô sia, a Pōnbōczek niych nad Wami czuwo!

Winszowanie pod kościōł (fajne a krōtkie)

Dzisioj je piyrszy dziyń Waszego nowego, spōlnego żywobycio. Winszujymy Wōm, cobyście bez te wszyjskie lata, kere sōm przed Wami, sztyjc mieli szpas a masa uciechy. Niy wadźcie sie za wiela, rajzujcie po świecie, narōbcie bajtli, a Pōnbōczek niych Wōm błogosławi.

Winszowanie-gydichta (dlo tych, co majōm w zocy poezyjo)

Przajcie se fest kożdy dziyń, niych sie Wōm wartko chowie ciyń.
Bajtli miyjcie cołko kupa, a postowcie se chałupa.
Coby dziycka tam lotały, nikyj za fest niy ślimtały.
Niych Wōm żywot sie ukłodo, choby szaty co mo Pani Modo.
Smolcie haje a ôstudy, ze żywota biercie choby grubiorz z gruby.
Wadzić sie niy śmicie, bo sōmsiodōw pobudzicie.
A jak ludzie naôbkoło i tak już stować majōm,
to niych chocioż skirz tego, że sie Modzi w pierzinach kulajōm!


Sprzidały Ci sie te idyje na winszowanie ślubne po naszymu?
👰 Chcesz sie poasić swojim? Czekōmy na Twōj kōmyntorz! 🤵

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności