Hygge po ślōnsku

przez bele kaj
Hygge po śląsku - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Co to je hygge? To duński wyraz, kerego niy idzie akuratnie przetuplikować na polski abo ślōnski. To je szczynście skukane we nojajnfachowszych, dziynnych chnedkach. Czucie pokoju i harmōniji. Hygge to sōm mōmynty, w kerych szczynście idzie tyknyć. Filozofijo, kero narodziła sie we Skandynawiji setki lot do zadku, a kero naprowda hyrsko je na cołkim świecie gynau tera, jako ôdpedzynie na wartki styl życio przeladowany zadaniami. Idyja na to, jako rada żyć. Przihamplować, stanyć, skupić sie na smakach, gestach, wōniczkach i mōmyntach.

Hygge po ślōnsku

Co dowo szczynście nōm, Ślōnzokōm? Dlo kożdego to bydzie cosik inkszego, ale pasownie ze naszōm naturōm, ôroz pokozuje sie pora idyji na to, jak takie “ślōnskie hygge” wyglōndo. Tukej mocie 10 naszych forszlagōw.

Krōtko chnedka we inkszym świecie

Niy ma nic lepszego po ciynżkim dniu jak przelyź choby na chwila do inkszego świata. Z dobrōm ksiōnżkōm w rynce umiymy to wyônaczyć przi jednym mrugniyńciu ślypiym. Werci sie sprōbować czytanio po ślōnsku. Spōłczesne ksiōnżki po naszymu czyto sie richtich fajnie. Abo możnej cosik po polsku, ale ôd wybitnego ślōnskigo autora?

Hygge po śląsku - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Światła, kamera, akcyjo

Przi ksiōnżce trza dać jeszcze kapka ôd sia, ale już przi filmie idzie sie cołkiym wyluzować. My nałogowo siedzymy przi Netflixie, ale na ślōnskie seriale na tej platformie sztyjc muszymy doczkać. Ciekawōm ôpcyjōm je za to rajza na katowicki Nikiszowiec i ôdfryszniōno niydowno “Sōl Ziymi Czornej” ôd Kazimierza Kutza. Kino fest ślōnskie.

Hygge po śląsku - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Uradowanie w poru zōmbkach

Pora zōmbkōw knoblauchu, stary chlyb, uwarzōno woda. Tela styknie, coby w pora chwil hygge roztopiyrzyło sie po cołkij ślōnskij chałpie. Dyć richtich ślōnsko wodziōnka to nojsrogszy poziōm smaku i wōniaczki. Gynau tak smakuje szczynście.

Hygge po śląsku - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Przijymne ciepło

Wodziōnka mo yno jedyn minus – jak sie jōm zjy w porze lunchu, to zgiździ nōm wszyjskie trefy do kōńca dnia. Ale zmysły smaku i wōnianio i zapotrzebowanie na wewnyntrzne ciepło nafolować idzie tyż w kapka inszy sposōb. Możnej werci sie pokosztować czegoś wegańskigo, choby zupa z bani ôd Jadłonōmie? U nas ôd pōł roku je na stole regularnie.

Hygge po śląsku - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Dōmowe SPA wieczorowe

Forszlag dlo paniczek. Przigaszōne światło, ku tymu pora fajnie wōniajōncych świyczek, sztrajchowanie pazurōw, maseczka (jak ślōnsko, to toć, że z wōnglym aktywnym!) i przijymno piżamka. Plan idyalny na reszta żywota, pra? 😉

Hygge po śląsku - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Richtich chopski szpas

Jak baby rychtujōm se roztōmaite mazidła i lejōm gorko woda do wanny, to wtynczos chopōm starczy ôblubiōny napowek, ciepłe fuzekle i wygodne lacze. Bo chopy to ajnfachowe ludzie sōm. Toć, no i jeszcze jaki fajny szpil by sie ku tymu zdoł.

Hygge po śląsku - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Społym lepij

Spōlnie spyndzōny czos je nojwiyncyj wert. Egal eli we dwōch, eli we epnej ferajnie. Znocie to, jak je już fest niyskoro, ale siedzi sie tak zocnie, że żodyn ani niy myśli, coby sie zbiyrać? To je hygge we nojlepszym wydaniu. A co idzie dociepać ekstra do wieczorka ze kamratami? We tradycyjnej ślōnskij wersyji – szkat. Ale planszōwki tyż sōm gryfne. A my to w ogōle przajymy graczce Taboo. Kuknijcie tyż na “ślōnski eurobiznes“.

Hygge po śląsku - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Flance a lampki

Matis dugo niy umioł spokopić “na co nōm tyn ołtorzyk”. Tera je ôd niego nojwiynkszym fanym. Pora lampek, zielōne flance, świyczka i wszyjsko naôbkoło sie ôroz robi przitulne. We takij izbie efekt kożdego ze przōdzij wypisanych forszlagōw je yno srogszy.

Hygge po śląsku - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Kreatywność offline

Kożdymu sie czasym ckni za czasami “za bajtla”. Coby przipōmnieć se tyn czos, werci sie zicnyć ku… kolorowankōm! Gynialno idyjo na ôdsztresowani i poprawiyni kreatywności daleko ôd wszyjskich pierzińskich mōnitorōw. Nojlepsze przi byzuchach krześnic a krześniokōw. Fajno ôpcyjo ślōnsko: kolorowanki i ksiōnżka “Bojki, godki i wierszyki po ślonsku” ôd paniczek Lucyny Szłapki i Kazimiery Drewniok.

Hygge po śląsku - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Chałpa nafolowano wōniaczkami

Gorko zista, maszkecynie gynau ze miski abo cudno wōniaczka zaro z bratruły. Ciasta i ciostka prziszykowane w chałpie poskłodane sōm niy yno z mōnki, ale i ze srogij dowki hygge.

Hygge po śląsku - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

A Wy jakie mōmynty mocie w zocy nojbardzij? Kaj znojdujecie szczynście?
Czekōmy na Wasze kōmyntorze!

Hygge po śląsku - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności