Lizbōna: ôd A do K

przez bele kaj
Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

Ci, kerzi regularnie czytajōm nasze posty, na isto majōm już w łepach jakiś ôbroz Lizbōny i myjszych miast wele nij. Na bildach idzie uwidzieć jako wszyjsko tam wyglōndo – stawiynia taplajōm sie w klarze, ludzie żyjōm se po leku, psy robiōm na sztreki i żodyn sie ô to niy staro. Stolica je ciepło, pełno turystōw, trocha umazano, ale durś gryfno.

W tym poście zbiyrōmy wszyjsko do kupy, coby pokozać Wōm kōmpletno Lizbōna. Place, ździebko kōnsztu, sztrasbana i futer. Żodnej godki ku szkubaczce, same kōnkrety. Dejcie pozōr – linki w tekście kludzōm abo do naszych inkszych postōw, abo do zajty infolizbona.pl, na kerej doczytocie co trza (werci sie!). Dzisioj ôd A do K. Jadymy!

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

A – azulejos

Skuli tych kwadratowych płytek, cołkie miasto je farebne i bai ajnfachowo drōga wyglōndo jak aussztelōng. Jak kery mo wiyncyj czasu, to byzuch w Museu Nacional do Azulejo je niygupiōm idyjōm.

Ôtwarte: wtorek-nidziela, ôd 10:00 do 18:00

Ajntryty: 5€ normalny, 2.5€ starziki, szkolorze i sztudynty, 0€ wszyjscy w piyrszo nidziela w miesiōncu

Inksze na A: Almada, Alfama

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

B – Bairro Alto

Imprezowo tajla miasta, w kerej sztudynci z Erasmusa siedzōm bez pōłek swojigo byzuchu w Portugaliji. Nōm lepszy spasowała za widnioka – majōm tam dizajnerske geszefty, bōnte kety nad gowami i drinki po ojro 😉

Inksze na B: Belém, bacalhau

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

C – Convento da Ordem do Carmo

Ruiny Carmo to je to, co sie ôstoło ze kościoła i klosztoru karmelitōw po 1755 roku, kedy tak fest zaszelōntało Lizbōnōm. W strzodku je tera Muzeum Archeologiczne. Stawiynie znojdziecie bez problymu – stoi zaro przi aufcugu Santa Justa, a na przeciwko Zōmku św. Jorga. Nojlepsze w Carmo je to, że… ni mo dachu.

Ôtwarte: pyndziałek-sobota, ôd 10:00 do 18:00 (październik-maj) i ôd 10:00 do 19:00 (czyrwiec-wrzesiyń)

Ajntryt: 3.5€ normalny, 2.5€ sztudyncki

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

C (2) – Campo Pequeno

Niy wiymy czamu, ale mało je ludzi, kerzi znajōm Campo Pequeno. A ta aryna niy yno fajnie wyglōndo jak sie patrzi ze dworu, ale to je jedyno sztela, kaj pozaglōndać na rychtycznych torreadorōw! Godziny, cyny i to, co gynau idzie ôbejrzeć znojdziecie na zajcie www.campopequeno.com (yno po portugalsku).

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

D – Deus

Deus znaczy Pōnbōczek. Portugalijo, jak na państwo w “nowoczesnej” Europie kero znōmy, je fest religijno. Ale Pōnbōczka znojdziecie tam niy yno w kościołach i kapliczkach, ale tyż u… piekorza! Pão de Deus to słodko żymła z posypkōm, kero masa Portugalczykōw jy ze szinkōm i kyjzōm. Dejcie pozōr, niy kożdymu zasmakuje taki miszōng 😉

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

E – Erasmus

Skuli programu Erasmus+ my w ogōle do Lizbōny pojechali. Dlo tych, kerzy sztyjc sztudiyrujōm, mōmy dobre nowiny – okrōm wyjazdōw na zagraniczne uczelnie, idzie tyż wybrać sie na praktyki. Trza mieć yno minimum dwa miesiōnce wolnego, znojś se firma, kero bydzie miała dlo Wos czos i cosik do roboty i przynś bez rekrutacyjo na swojij uczelni (chocioż niy wdycki, bo czasym tak mało ludzi ô tym wiy, że je masa placōw fraj). A za sztypyndium idzie zapłacić za izba i mōno jeszcze co zostanie na pora piw ajntryt do muzeum.

Inksze na E: elevador, Estadio da Luz

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

F – Fado

Fado to tako fest ymocjōnalno muzyka, kero zaczła sie w chałpkach i szynkach Alfamy. Same miano znaczy “los”. Coby rychtyk chycić co to je i czamu je take znōme, idźcie do Muzeum Fado. My mieli taki cufal, że wysłali nos tam z roboty – dostalimy za bilety i jeszcze czekoł na nos ôprowodzocz. Tōż spamiyntejcie – jak bydziecie szukać roboty/praktyk w Lizbōnie, to kōniecznie napiszcie, że „chcecie poznać kultura i tradycje” 😉

Ôtwarte: wtorek-nidziela, ôd 10:00 do 18:00

Ajntryt: 5€ normalny, 0€ piyrszo nidziela w miesiōncu

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

G – gōrki

Ô spadzitych drōgach doś już żeście sie naczytali. Tōż wejrzijcie jeszcze yno na pora bildōw z ajnfachowych placōw, kere skiż gōrek wyglōndajōm choby ze bojki.

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

H – Hierōnimici

Klosztor Hierōnimitōw to nojgryfniyjszy klosztor, jaki my w życiu widzieli. Forgot!

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

I – izba

Po przekopaniu masy ôgłoszek z miyszkaniami, znodlimy w kōńcu swoja izba. Idzie szukać bez airbnb abo inksze zajty, ale u nos nojlepij ôpłaciło sie wciepanie swojij ôgłoszki ô tym, że szukōmy jakigo placu pod gipsdekōm, na forum dlo Erasmusōw. Jeszcze w dōma ôdebralimy maila ôd Federico ze ôfertōm, ale zdecydowalimy sie na przekludzka dziepiyro na miyjscu, jak już ôbejrzelimy se nasza nowo szlafsztuba. Nojlepsze sztele (cyna/jakość/dojazdy) do pomiyszkania na dugszy czos znojdziecie wele banōw Anjos, São Sebastião, Almada i Arroios. Cyna jednej izby na miesiōnc (z rachunkami): ôd 300 do 500€. Zaôbycz idzie pomiyszkać za te same pijōndze we dwōjka i żodyn niy robi ô to larma.

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

J – Jezus

Statua Jezusa, kopia mostu Golden Gate i bezmała nojlepsze knajpy? Spōmnijcie se post ô Almadzie.

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

K – klimat

Chocioż pogoda w Lizbōnie je super, to dejcie pozōr – wczas rano i niyskoro we nocy umi być fest zima. Ale tak po prowdzie to nojwiynkszy problym tamek, to wioter. Skuli bliskij wody i masy gōrek, sztyjc tam wieje. Tōż bai bez lato weźcie se cwiter pod parza.

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku


Tajla drugo tukej: Lizbōna ôd L do Z 🙂

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności