Zōmek Chałupki – krōlewski apartamynt, masa atrakcyji i piwne SPA

przez bele kaj
Zamek Chałupki, Śląsk - blog podróżniczy bele kaj

Ci, kerzy miyszkajōm we połedniowej tajli wojewōdztwa ślōnskigo, Chałupki kojarzōm przede wszyjskim za “wrota do Czechōw”. Sami akuratnie pamiyntōmy te raje na przechodzie granicznym, pokōnowanym zaôbycz dlo – niy ma co chrōniać – lyntilek, smażōnego syra, żelkōw a rōztōmaitych czeskich piw (to ale yno dlo majoryntnych!). Ale dyć ôd dzieckowych lot już trocha minyło, a bez cołki tyn czos rosła… naszo ignorancyjo. Bo Republika Czesko pora razy ôddekowywalimy na nowo jak my byzuchowali Praga, ale cołko pōłnocno tajla landu, poskłodano we srogij miarze ze ziym ślōnskich, fest my zaniydbali.

Beztōż fest uradowoł nos ajnladōnek do Zōmku Chałupki, kery skirz masy powodōw je sztelōm fest szpecjalnōm. Sznupiecie za czymś nowym? Za idyjōm na weekynd ze dobrym jodłym a atrakcyjami? Mōmy cosik dlo Wos! Dzisiej pokozujymy stawiynie, kere kupluje historyjo, relaks, szumno kuchnia a aktywny fajer. Ale to sztyjc niy ma wszyjsko. Narychtowalimy i relacyjo ze piwnego SPA a ku tymu bildy ze jednej z nojpiykniyjszych sali weselnych we naszej ôkolicy. Wejrzijcie jako superowo idzie spyndzić weekynd na Ślōnsku!

Zamek Chałupki, Śląsk - blog podróżniczy bele kaj

Zōmek Chałupki

Barokowy Pałac we Chałupkach to je stawiynie zabytkowe, ale fest dobrze uchowane. Piyrsze spōminki ô tej szteli sōm ze XIV stolecio, kedy postawiōny poraset metrōw ôd granicznej Ôdry ôbiekt mioł fōnkcyjo ôbrōnno. Teroźno forma zōmku ôstała mu dano na kōniec XVII stolecio. Werci sie tukej spōmnieć, że tyn festōng mianowany bōł kedyś Barutswerde a stoł we miyjscowości Oderberg, poskłodanej ze teroźnych Chałupek a ze Starego Bohumina.

Tera we Zōmku Chałupki je hotel a restauracyjo ze piyknōm, przeszklōnōm zalōm balowōm. Ale ô tym za chwila. Przi byzuchu, zicnijcie se na chneda we fajnym, epnym, zielōnym parku naôbkoło zōmku. Treficie tukej 26 roztōmaitych zortōw strōmōw a krzokōw i pora miniatur ślōnskich zabytkōw (je i Pałac we Mosznej). Muszymy pedzieć, że niy ma wiela placōw, kaj po ciynżkim tydniu idzie tak doporzōndku dychnyć. Goście umiōm se tamek bai legnyć na poryncznych lyżokach na trowce.

Zamek Chałupki, Śląsk - blog podróżniczy bele kaj

Hotel we Zōmku Chałupki fest fajnie nos udziwił. Strzodek tej szteli je gynau taki, jaki podug nos ôn mo być. Snōżny, zadbany, szykowny, ale niy przesadzōny abo szpetnie posztrajchowany. Blank perfekt wpasowany we klimat barokowego pałacu. My mieli przileżytość ôstoć we apartamyncie we zōmkowej wiyży. Te izby naprowda robiōm wrażynie.

Restauracyjo Zōmku Chałupki to je pōnkt, kery werci sie spamiyntać a zamarkować na mapie. Nojsrogszo jakość jodła, maszkety we dobrych cynach, a ku tymu profesjōnalny bedynōng kelnerski i ta cudno zala do fajrowanio. Uwiyrzcie – wieczerzo przi świyczkach tamek bōła echt magiczno. Ôbsztelowalimy m.in. wegetariańsko niyspodzianka (dlo Julie), kero ôkozała sie być szumnym filowanym bakłażanym we cieście a liczka ôwiynzie na szampanie (dlo Matisa). Ku tymu superowo brōtzupa i carpaccio a fest dobre biołe wino a czeski biyr – żyć niy umiyrać.

Aktywny fajer a atrakcyje naôbkoło

Fest fajnōm ôpcyjōm, kero mielimy fest w zocy bez nasz byzuch we Zōmku Chałupki, bōła możebność pożyczynio kołōw. Downo my już chcieli zajechać na Graniczne Myandry Ôdry, dugo my planowali byzuch we Zōmku we Tworkowie, ale sztyjc niy bōło przileżytości. Terozki, skuli kōmfortowych kołōw, niy yno ponadrobialimy slygłości, ale i dociepli ekstra Pałac we Krziżanowicach. Sztreki kołowe we gminach Bohumin a Krziżanowice sōm superowo naszykowane, beztōż wszyjskie te teryny a atrakcyje idzie leko szafnyć, bai jak sie niy mo kōndycyji.

Zamek Chałupki, Śląsk - blog podróżniczy bele kaj

Ekstra ku tymu, dziynki bazie we Chałupkach, mielimy perfekt przileżytość ku byzuchowi we Šilheřovicach i ku fest udanej rajzie do industryjalnych Dolnich Witkowic na Morawach. Ô tej drugij atrakcyji umicie poczytać we ôsobnym artiklu – Idyjo na weekynd: Dolne Witkowice we Ôstrawie.

Co jeszcze werci sie ôbadać kajś kole Zōmku Chałupki? W Czechach fest nōm sie zdoł szpacyr po Starym Bohuminie (ô kerym przeczytocie u nos chned), a ku tymu dociepalibymy ekstra rajza do cyntrum Ôstrawy. Jak godōmy ô polskij zajcie, to spōmnieć trza ô Raciborzu a masie ôstałości po latach ślōnskij znoczności we formie starych zōmkōw a pałacōw. Kapka dalij werci sie zajechać do Rezerwatu Przirody Łynżczok.

Zamek Chałupki, Śląsk - blog podróżniczy bele kaj

Echt hit – Piwne a Muzyczne SPA Oderberg

Po dugich kilometrach na kole i piechty, po byzuchach we poru ślōnskich atrakcyjach, pedzielimy se zgodliwie, że muszymy se dychnyć. Ale już niy aktywnie. Terozki marzōł nōm sie yno relaks bez ruszanio musklami, ajnfach luz a pokōj. Beztōż dyszczowe sobotnie popołednie spyndzilimy we… piwnym SPA!

Piwne SPA to je atrakcyjo fest hyrsko we Czechach, ale sztyjc nowo na terynie Polski. Cołki proces skłodo sie z poru sztandōw. Nojprzōd idymy sie wyduszować, a zaro potym zicnyć we saunie infrared, coby narychtować ciało na czochanie. Toplać sie idzie niyskorzyj bez godzina a polyguje sie we dwuôsobowych badywanach. Żol 😉 ale niy czochalimy sie we czystym biyrze, yno we sprownie narychtowanym miszōngu, w kerym były tyż m.in. słōd a chmyl ze lokalnego browaru. Ale to niy skirz chmylu cołki tyn syans mianuje sie “piwnym SPA”…

Cosik sie nōm zdo, że masa z Wos bydzie fest uradowanych skuli tego, że we Piwnym a Muzycznym SPA idzie tyż pokosztować swojskigo piwa Oderberg. Niy znojdziecie go we geszyftach ani nikaj indzij jak we Starym Bohuminie – yno we Hotelu a Restauracyji Pod Zielōnym Dymbym. Biyr je naprowda szumny, mo zebrany, słożōny smak, a we ôpcyji rozszerzōnej idzie se je loć samymu a sztyjc se polygiwać we badywanie. Wyprōbowalimy. Gynau tak wyglōndo raj.

Niyskorzyj idziecie se legnyć na słōmianych betach nafilowanych wōnnymi zielami a na gościna we spōmnianej Restauracyji Pod Zielōnym Dymbym. Tukej ani chwila my niy musieli medykować nad maszketami, bo zaro ôbsztelowalimy czeskie maszkety – smażōny syr a knedliki z gulaszym. Toć, że Kofola ku tymu! Smak modości. Niebo w gymbie!

Zamek Chałupki, Śląsk - blog podróżniczy bele kaj

PS. Jak już dychniecie a pokosztujecie jodła we restauracyji, to wejrzijcie do zali weselnej na piyrszym sztoku. Cudno izba. Jak by my mieli ôrganizyrować nasze wesele drugi roz, to na zicher by my je mieli Pod Zielōnym Dymbym we Starym Bohuminie.

Jak już je przileżytość, to podciepujymy Wōm idyjo na superowy gyszynk. We Piwnym SPA Oderberg umicie se kupić bōny gyszynkowe, skuli kerych idzie zafundować kamratōm abo familiji taki szpecjalny syans a szumno wieczerzo. My już wiymy, że u nos nastympni solenizanci chned bydōm byzuchować Chałupki a Stary Bohumin… 😉

Idyjo na weekynd? Transgraniczny Ślōnsk!

Sznupiecie za idyjōm na weekynd na Ślōnsku? Chcecie chocioż na chnedka przepōmnieć ô dziynnych starōnkach i richtich dychnyć? Mocie chynci lepij poznać ślōnskie ziymie a atrakcyje i zafundować swojim ôrganizmōm porzōmno regeneracyjo? Mōmy nadzieja, że dzisio pokozalimy Wōm zaś, że gynialne sztele sōm naôbkoło nos a że fest werci sie je bliżyj poznać.


Tekst wyônaczōny spōlnie ze Zōmkiym Chałupki. Gorko dziynkujymy za cudno gościna!


Mocie w zocy sztele na pograniczu Czech i Polski?
🏰 Ôpowiydzcie nōm ô swojich ôblubiōnych Ślōnskich placach! 🏰

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności