Airbnb – ajnfach lepsze spanie w rajzie

przez bele kaj
Airbnb - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Feryje, weekyndy i świynta to czos, kedy nojwiyncyj ludzi ciśnie dychnyć. Jadōm bele kaj, kajś fōrt ôd swojij chałpy, coby niy dziwać sie na te same gymby co na beztydziyń. Podug nos rajza je zawdy dobrōm idyjōm. Tak samo jak zmiynianie. Tōż poczytejcie dzisioj ô Airbnb i możnej tyż cosik zmiynicie. A kōnkretnie to myślynie, że spanie w rajzie to musi być zawdy hotel, hostel abo celt na polu.


Mosz już kōnto na Airbnb ale niy wiysz jak zabuchować izba? Wlyź TUKEJ


Airbnb – zabuchuj se ôd kogoś chałpa

A keby tak zabuchować se izba… u kogoś w dōma? Abo garaż przi chałpie przeônaczōny na szlafsztuba? Jako by sie zwiydzało Italijo, keby za ścianōm ryczeli liryczne Ho fame!, a na schodach wōniało nudlami? I to wszyjsko ganc tōnij jak łōżko w hostelu ze siedmiōma cudzymi ludziami. Wziynibyście, pra?

Airbnb - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku


Wartko, akuratnie i po tōniu

Airbnb to je zajta, na kerej umicie se znojś wyśniōno sztela do nynanio. Wpisujecie miasto i pora jak przi sznupaniu za hotelami, a potym sztelujecie wiela mocie do udania za nocka i eli chcecie cołkie miyszkanie abo yno izba. Jak już wszyjsko Wōm spasuje, to wysyłocie antrag ô rezerwacyjo. Jak gospodorz ôdpisze “ja”, to śmicie pakować tasze, a ôn po leku szykuje łōżka, coby Wasze pōłrzitki se mogły na nich wygodliwie legnyć.

Tukej akuratnie wytuplikowane jako sie to wszyjsko buchuje (po polsku): Jak zarezerwować nocleg przez Airbnb?


Bezpieczyństwo na Airbnb

Czamu to je lepsze jak ôgłoszki znolyziōne bele kaj we internecie? Bo Airbnb ubezpieczo i Wos, i gospodorza. Okrōm tego umicie poczytać akuratny ôpis kożdej szteli, kuknyć na bildy a referyncyje ôd kożdego hosta. Po rajzie Wy tyż bydziecie go ôcyniać: za snōżność, lokalizacyjo a za to, eli ôpis bōł po prowdzie napisany. Tak, coby nastympni wiedzieli jako je na miyjscu.

Airbnb - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku


Airbnb abo Couchsurfing?

Ciynżko pedzieć co je lepsze – Airbnb abo Couchsurfing. Wszyjsko zależy ôd szprymōw. Przi spaniu bez Couchsurfing lepij poznowo sie ludzi, ale Airbnb mo jedyn wieli plus – niy ma za darmo. Ja, tukej to naprowda je plus! Bo jak już płacicie, to sōmeście kliyntami, tōż śmicie sie dopōminać. Inkszo sprawa, że znolyziynie hosta z CS niy ma już takie lekie i trza swoje przi mōnitorze ôdsiedzieć. A wiadōmo – czos to je pijōndz.


Sniżki, rabaty, dobrota

Jak zaregistrujecie sie z linka: belekaj.eu/airbnb, to na piyrszo rezerwacyjo dostaniecie 100 złotkōw sniżki (to sie zmiynio co jakiś czos, ale jak piszymy tyn tekst, to je tego 24€). Skuli tego, że Wy sie zapisujecie z naszego linka, to jak już zabuchujecie, zajedziecie, przijedziecie nazod i szrajbniecie recynzyjo, to my tyż taki rabat na prziszłość zebierymy.

Na jako rajza idzie sie wybrać tōnij? Jechać umicie bele kaj i wszyjsko jedno na wiela nocek, ale coby sie Wōm liczyło do rabatu, to buchōng musi być na nojmynij 210zł (krōm ôpłocki serwisowej i za schranianie). Bajszpil:

Airbnb - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku


„A ja, zachwolocie coby zebrać 24€!”

Niy. Zachwolōmy, bo Airbnb je dobre. Wiymy, bo rajzowalimy śnimi już przeszło 20 razy. A nasz link wciepujymy, bo jak firma dowo tako ôpcyjo, to żol niy brać, pra? A co je nojlepsze – jak sie już zaregistrujecie, to Wy tyż taki swōj kod bydziecie mieli. Tōż umicie sie nim potym potajlować ze familijōm abo kamratami i sztyjc rajzować tōnij.


Minusy Airbnb

My widzymy we Airbnb yno jedyn minus, ale taki, kery dlo inkszych umi być plusym. Firma kapka za fest sie rozfechtowała i tera ôkrōm izby idzie tamek wystawić tyż inksze dingsy choby ôprowodzki po mieście abo spōlne warzynie regiōnalnych dań. Wielce fajne, ale skuli tego, że je to dociepane do samego Airbnb, to na tej zajcie je już trocha za dużo sztofu. Ale kuknijcie na te nowe atrakcyje, możnej dlo Wos to bydzie cosik zwiedownego 😉


Airbnb lepsze jak hotele?

Airbnb we wiynkszości miast, w kerych my byli, kalało sie lepij jak inksze spanie. Niy wszyndzie je tōnij, bo czasym ôfert je stosunkowo mało (choby we Lipsku) abo je masa dobrych hoteli, kere ku tymu dowajōm śniodani (np. we Floryncyji). My lubiymy mieć niy yno swoja izba, ale cołkie miyszkanie abo i chałpa. Beztōż zajty Airbnb używōmy czynsto a chutnie.

Airbnb - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Pora bajszpili naszych buchōngōw bez Airbnb:

  • U Joan w Essaouirze – epno chałpa, 5 sypialek i 3 łaziynki dlo siedmiu ludzi po 8€ za nocka
  • U Eleny w Barletcie – nocka we superowym apartamyncie za 20€
  • U Alessandro w Neapolu – moderne miyszkanie dlo siedmiu ludzi i 15€ za nocka

To jako, prōbujecie? A możnej już buchowaliście cosik bez Airbnb? Fajnie bōło?
Dejcie znać na FB!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności