Würzburg – miasto wina i kościołōw

przez bele kaj
Würzburg, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Würzburg to je zabytkowe frankōńskie miasto położone na Bajerach, na piyknych gōrkach nad rzykōm Men. Byzuch we tym miyjscu zaplanowalimy krōm rajzy do Rothenburg ob der Tauber. Ô mieście słyszelimy masa rozmaitych ôpinii, tōż wszyjskie zamierzilimy se sprawdzić. Tukej mocie nasze wnioski.

“Zakochocie sie we Würzburgu ôd piyrszego bliku”

No na zicher niy. I nikyj żodnymu takigo czegoś niy godejcie, bo wiynkszo tajla rajzōw po mieście napoczyno sie na banhofie, beztōż na przajanie ôd piyrszego bliku niy ma szans. A we Würzburgu “dworcowo ekipa” bōła wyjōntkowo roztosetliczno… Ale jak już ôdyndziecie ôd bany jakeś 200-300 metrōw, to zaczyno sie naprowda przijymno przigoda i przi nastympnych krokach Würzburg bydzie sie Wōm podoboł już yno bardzij a bardzij.

Würzburg, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

“We Würzburgu sprōbujecie nojszumniyjszych win”

O ja, tukej zgoda! Frankōńskie wina sōm richtich szumne. Ale niy yno smak ôstoł nōm we łepach, ale cołko hańtyjszo kultura tintanio. Fest nōm sie podobał prziwyk miyszkańcōw, kerzi we weekyndowy dziyń siodajōm na moście Alte Mainbrücke ze keluszkiym winogrōnowego napowku we rynce. Koszt takij (niy)winnej przijymności to ôd 4 do 5€ za drinka i 5€ kaucyji, tōż dorodzōmy niy ściepać szkła na zol, ani niy stracić żetōna bez kerego niy dostaniecie pijyndzy nazod. 😉

My na moście kapka (za fest) pofajrowali i jako umicie sie podziwać na bildach – niyźle my sie tam zasiedzieli. Tak fest, że ôsmolilimy zwiydzanie Festōngu Marienberg, ô kerym ludzie fest dobrze godali. Niy bez znoczynio był tyż dyszcz i czasowy limit, tōż ôlocie zwiedownej atrakcyji jeszcze nikyj niy bōło dlo nos takie łatwe.

Würzburg, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

“Würzburg je miastym kościołōw”

Ooo ja! Liczba kościołōw we Würzburgu je richtich srogo. Znojdziecie tamek i te klasyczne, jak we inkszych europejskich i nimieckich miyjscowościach, ale tyż i takie naprowda wyjōntkowe, a bai… kapka śmiyszne. Wejrzijcie sami na pora zwiedowniyjszych:

Marienkapelle

Gotycki kościōł ze czerwōnōm ażurowōm wiyżōm stoi na miyjskim rynku. Co ciekawe, mo status świōntyni, ale niy fōnguje przi nimu żodno fara. Przi kościele stojōm fest kōntrastujōnco z nim Falkowo Chałpa (Falkenhaus) we sztilu rokoko i reszta po majowym fajerze – tradycyjne nimieckie Maibaum.

Würzburg, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Katedra św. Kiliana

Katedra we Würzburgu czwortym nojepniyjszym rōmańskim kościołym Nimiec. Miano dostała skirz irlandzkigo mnicha. Charakterystyczne dwie wiyże idzie uwidzieć z bodej kożdego punktu we mieście.

Würzburg, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

St. Michael

Epny kościōł przilepiōny do stawiyń miyjskigo uniwersytetu. Z dworu – zocny i elygancki, we strzodku – kuryjożny. Jeszcze nikyj niy widzielimy tak dziwucznej świōntyni. Podle nos trocha grotyskowy, ale na zicher werci sie na niego kuknyć.

Würzburg, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

“We Würzburgu nic ni ma”

Cygōństwo! Smolymy już to, że ni ma takigo placu na świecie, w kerym richtich “nic ni ma” (no, możnej yno marokańsko prōznica…). Würzburg mo fol do zaoferowanio, a jakość zabytkōw je na naprowda srogim poziōmie. Trza yno spokopić, że skuli nalotu bōmbowego w czasie II wojny sharatanych ôstało aż 80% stawiyń we mieście. Wszyjsko postawili tamek nazod, ale niy na historyczny forbild, jak chocioż taki Rothenburg. Tak by tak, wejrzijcie kōniecznie na to wszyjsko pod spodkiym:

Würzburger Residence

Ô Pałacu Arcybiskupskim godo sie, że je jednym ze nojpiykniyjszych we cołkij Europie. Te barokowe stawiynie we Würzburgu stawio sie kole takich hyrskich szteli jak podparyski Wersal abo pałac Schönbrunn we Wiydniu. Skuli zygrody wele Rezydyncyji, ta atrakcyjo je blank zwiedowniyjszo. Residenz razym ze kościołym Hofkirche wpisane sōm na lista światowej erbowizny UNESCO.

Würzburg, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Festōng Marienberg

Jak spōmnielimy na poczōntku, Marienberg znōmy yno z ôpowiadań, a widzielimy jōm yno z daleka. We ôziymnostym wieku bōła siydzibōm wielgich pryncōw i siedzibą potężnych książąt i biskupōw. Terozki je tam Muzeum Frankōniji Nadmyńskij. Do festōngu idzie dōnś parkiym Landesgardenschaupark.

Würzburg, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Alte Mainbrücke

Spōmniany już most bydzie sie nōm kojarził przede wszyjskim ze skosztōnkiym win, ale jako stawiynie je jednako zwiedowny. Na ôbu ôd niego krajach uwidzicie mōnumyntalne figury świyntych, wożnych dlo Würzburga i dlo Nimiec. Na moście idzie dychnyć i kuknyć na miasto z inkszej perspektywy. Podziwejcie sie na szynk we starym młynie – kōndmany, kerzi tam maszkecōm, wiszōm nad wodōm.

Würzburg, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Inksze fajne sztele we Würzburgu

Jak bydziecie we mieście i bydziecie mieli wiyncyj czasu na zwiydzanie jak my, to zōndźcie se do tych szteli, na kere nōm chybło poru godzin:

Würzburg, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

“Würzburg to miasto na pora godzin”

Zaś źle. Jak widzieliście, nasz wander po mieście bōł fest krōtki i ajnfach niy szaflimy wszyjskigo, co wpisalimy se na lista. Ale dufōmy, że tyn blik na Würzburg zrobi tak, że jak bydziecie kedy ciśli bez Bajery, to sztopniecie na cyjntla wina i docie nōm znać eli sie Wōm podobało. A mōno byliście już we Würzburgu, znocie te miasto i scecie dociepać jakieś dorady?

Nawciepujcie nōm skirz tego tekstu na FB. Kōmyntowanie, lajkowanie i podowanie dalij je fest fajne! 😉

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności