Coney Island – rōmel jak za starej piyrwej

przez bele kaj
Coney Island, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Bodej żodne inksze miasto na świecie niy mo tela do zabitowanio co Nowy Jork. Wartki, biznesowy Manhattan abo galantny, hipsterski Brooklyn to niy wszyjsko. Roztōmaitości je tamek fol. Bez zima kożdy nowojorczyk ciśnie za miasto, coby posjyżdżać na szijach abo na sōnkach. A bez lato? Ôpcyji je masa, ale jednōm z nojlepszych idyji je rajza tamek, kaj je piosek, klara i… nojbardzij old-schoolowy rōmel świata – Luna Park Coney Island!

Połedniowo-zachodni Brooklyn, kery przi kraju mo Ôcyan Atlantycki, bez feryje je ôblubiōnōm tajlōm Epnego Jabka. To tukej w gorkie dni metro je tak nafolowane, że ciynżko ôbie szłapy zmieścić. Jadōm wszyjscy – i ci, kerzi we Nowym Jorku miyszkajōm sztyjc, i ci, kerzi przijechali yno na pora dni – bele yno kapka dychnyć ôd gorkigo jak fojer letnigo Manhattanu. Ale na Coney Island niy ma co polygiwać do wiyrchu basym. Przileżytości ku pochaniu je tamek richtich fol.

Miano Coney Island, a w zasadzie Konijneneiland, kere sie wziyło z godki holynderskij, znaczy “isla mycokōw”. Mycokōw tamek niy treficie, ale ôkrōm gryfnej plaży, przi kraju ôcyanu je postawiōny oldschoolowy rōmel z wielkōm gōndlōm, keciokami i jednym ze nojstarszych rollercoasterōw w USA, kere sztyjc fōngujōm. Znojdziecie tamek tyż fest stare akwarium, kerego poczōntkōw bai starziki niy pamiyntajōm i stadiōn baseballowej ferajny Brooklyn Cyclones, na kerym w kożdy piōntek po szpilu idzie wejrzeć jak sztrzylajōm fojerwerki.

My w jedyn majowy dziyń wybrali sie na Coney Island skuli tego, coby sie zaś poczuć choby bajtle i karnyć na kożdym możliwym kecioku. Nojprzōd trza bōło ôbrać przi kasie, kery ajntryt chcymy. Nasztelowalimy sie na nojbardzij ekstrymalne atrakcyje na Coney Island, tōż wziynimy ôpcyjo “full wypas”. Cisnymy!

Coney Island, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Sōm tamek dingsy dlo bajtli, choby roztōmaite autka abo fligry, aleje tyż fol atrakcyji dlo dorośniokōw. Pedzielimy se, że żol udować punkty na gupoty, tōż zaro polecielimy ku tym nojsrogszym sztelōm – na sztart cosik, co sie mianuje Sling Shot. Zawarli nos we kōlce, naciōngli poski i wyciepali do luftu. Pierōńskie uczucie, nojszpetnij jak sie slatuje. Myślelimy, że nic gorszego na nos niy czeko. Aż do czasu Boarding Flight

Już jak my stoli we raji, to farby na gymbach nōm sie miyniły ôd zielōnego, bez żōłty, ku lilowymu. A po kożdej nastympnej porze, kero furgała przed naszymi ślypiami, wcale lecyj niy bōło. Dwōch wyluzowanych chopōw, kerym ani byrny by my potrzimać niy dali, pozapinało nōm tako szpecjalno zopaska, pozakłodali ku tymu linki i wyciōngli na 60 metrōw do wiyrchu. Potym jedyn śnich cosik ryczoł i trza sie było na tym wiyrchu ôdepnyć. Dalij już bōło z gōrki – kole 100km/h gynau na ôcylowo tōra. Eli poszlibymy na to jeszcze roz? Niy ma szans. Eli sie werciło? Toć!

Po tych dwōch skokach adrynaliny musielimy se chwila dychnyć i wyregulować to, co sie dzioło snaszymi bebechami. Jak już napoczlimy normalnie fōngować, to my sie zebrali i poszli yntlich wciepać cosik do basa. Przōdzij bez cołki dziyń wolelimy niy ryskiyrować 😉

Coney Island, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Na kraju Coney Island znojdziecie fol szynkōw a fast-foodōw, w kerych idzie na spokojnie se siednyć, pomaszkecić a poamizyrować sie landszaftym. Zdo sie Wōm, że je tamek jak we filmie? Toć, że je! A coby to blank fajnie poczuć, rekōmandujymy Wōm (kapka naschwol ku tymu, jako my jymy terozki na beztydziyń) Nathan’s Famous, kery je markōm restauracyjnej tajli Coney Island – posmakujcie tamek hyrskich na cołko Ameryka hot-dogōw a burgerōw.

Niy śmielimy tyż niy wycyckać sztrandu i przileżytości ku yntce do ôcyanu. Woda bōła lodowato, ale znojdło sie dwōch takich, kerzy wlecieli bez wodne wele. Tukej ślymy pozdrowiynia i wiele dziynkowania dlo Pyjtra, kery nos przepiyroł do ynty (bez badytucha i batek…).

Po szumnym jodle i taplaniu, poszlimy nazod ku atrakcyjōm Coney Island. Szaflimy pora graczek, a na kōniec ôstawilimy se rajza starym hyrskim rollercoasterym. Bardzij jak szwōngu, bolimy sie tamek larma i tego, że gynau jadymy po jednych ze nojstarszych drzewianych glyjzōw na świecie. Ale żyjymy, tōż tera kożdymu, fto mo we Nowym Jorku kapka wiyncyj czasu, rekōmandujymy trocha adrynaliny i aktywnego relaksu na Brooklinie.

Na kōniec tekstu cosik ekstra. Kożdy rok, w Dziyń Niypodległości (4. lipca), na Coney Island dzieje sie kōnkurs w jedzyniu hot-dogōw na czos. Bez ôziym lot titel wygrywoł tyn sōm chop – Joey Chestnut. Yno ôstatnio niy udało mu sie szafnyć rekordu – 69 hot-dogōw w 10 minut. Tera wcis yno 61 wuszcikōw w żymłach. Musi kapka wiyncyj trynować 😉


Mosz w zocy rōmle? Podoboł Ci sie tyn post?
Szrajbnij kōmyntorz na Facebooku, bydymy fest radzi! 🙂

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności