5 idyji “last-minute” na majowy dugi weekynd

przez bele kaj
weekend majowy, Berlin, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Zarozki zacznie sie duuugi majowy weekynd. Niywiela czasu już ôstało, pra? Dziepiyro dzisioj dostaliście fraj w robocie? Abo kamraty padali, że muszōm ôstać ze bajtlym we chałpie i jednak niy jadōm? Abo mōno ajnfach sztyjc ni mocie planōw, bo niy było ku tymu przileżytości ani czasu? Bez strachu, zaro razym cosik wykōmbinujymy. 🙂

Szpecjalnie skuli Wos przesznupalimy nasze ôblubiōne zajty we internecy i zônaczylimy krōtko szpikcetla, z kerōm bydzie Wōm lekcyj poplanować pora nastympnych dni fraj. Dyć wszyjscy muszymy w kōńcu trocha dychnyć i nafolować bateryje, pra? Wejrzijcie jak idzie z łepōm poôrganizować majowo pauza na ôstatni mōmynt.

weekend majowy, majówka - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Prawidła

  • Ni ma we tym poście ani jednego zdania ô fligrach, bo tōnie linie tak fōngujōm, że feeest rzodko idzie znojś fajno cyna jak sie sznupie pora dni naprzōd. Tōż szkoda Waszego i naszego czasu. Ale i bez tego to szafnymy.
  • Rajzy planowalimy ze Ślōnska, a wszyjskie wciepane kilometry i ôpcyje transportowe sōm policzōne dlo Rybnika. Ale gupiście niy sōm – leko umicie se to wszyjsko nasztelować pod siebie, bele kaj miyszkocie.
  • Przi szukaniu spania zawdy wpisywalimy, że rajzuje dwōch ludzi. Samymu idzie trefić tōńszo izba, ale już kożdy dojazd autym wyłazi drogszy. I na ôpy – jak nos jedzie wiyncyj, to za bynzyna mynij, ale za spanie wiyncyj. Spokopicie jako sie Wōm nojlepij ôpłaci – rajzować yno ze babōm/chopym abo zebrać i teściowo. 😉
  • Wszyjskie ôpcyje spanio znojdlimy na Bookingu abo Airbnb. Toć, idzie tyż sprōbować wysłać pora antragōw last minute na Couchsurfingu. Jak fajnie napiszecie, to na isto keryś Wos do sia bydzie prosił. Inksze zajty przidajne przi sznupaniu za spaniym: hotel4free.pl i trivago.pl.
  • Maks jaki postanowilimy udać na transport i spanie to 300PLN/łep. Ôstowōmy na jedna abo dwie nocki, kereś miyndzy 29. kwiytnia a 3. maja. Przi srogszym budżecie umicie ôstoć dużyj abo skuplować dwie idyje na rajza w jedna i richtich fajnie dychnyć bez te 5 dni.

Wszyjsko gro? Cisnymy!

weekend majowy, Praga, Czechy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Idyja 1: Cugiym do Pragi

Czeskie cugi sōm nowe, gibkie i niydrogie. Jak sie jedzie ze Ślōnska abo kajś ze połednia Polski, to werci sie podjechać autym do Bohumina, coby niy bulić ekstra yno za to, że jadymy na “trasie miyndzynarodowyj”. Jak ni mocie auta, to pogodejcie ze jakim kamratym abo wejrzijcie na zajta LeoExpress – rajza Rybnik-Bohumin już ôd 19PLN (no abo chytejcie stopa – coś sie znojdzie roz-dwa). Samo rajza cugiym ze Bohumina do Pragi zrobicie we mynij jak sztyry godziny.

Farkarty idzie kupić online na zajcie České dráhy. Majōm tam wersyje po czesku, angielsku i nimiecku, ale idzie śmiało używać translatora ôd Google i wszyjsko sie udo kupić bez problymu. Tukej spamiyntejcie, że u Pepikōw ni ma zniżek dlo sztudyntōw, ale za to jedzie sie tōnij, jak rajzuje sie cołkōm ferajnōm – kożdo nastympno persōna dostowo tōńszo farkarta.

weekend majowy, Praga, Czechy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, Praga, Czechy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Weekynd majowy we Pradze – plan

Wyjazd: we nidziela 30.04.2017 ô 8:08 sztartuje nasz cug ze Bohumina
We Pradze: ôd 12:00 we nidziela, cołki pyndziałek i wtorek aż ku 21:22
Nazot: w nocy ze wtorku na strzoda bydymy już zicać we ôblubiōnym zeslu

weekend majowy, majówka - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, majówka - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Weekynd majowy we Pradze – transport

Rybnik-Bohumin: autym, 42km, 35 minut, bynzyna kole 14PLN
Bohumin-Praga: cugiym, 3 godziny 30 minut, 315CZK (ok. 50PLN) ôd łepy

weekend majowy, Praga, Czechy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, Praga, Czechy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, Praga, Czechy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Weekynd majowy we Pradze – spanie

Cyny hoteli i hosteli we mōmyncie jak wciepujymy tyn tekst napoczynajōm sie ôd 212PLN za dwie nocki dlo dwōch ludzi. Piyrszy na liście hostel wyglōndo naprowda dobrze – fajno lokalizacyjo i ôcyna 8.7. Idzie śmiało brać.

weekend majowy, majówka - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Airbnb sie tukej za fest niy werci. Chyba, że zrobicie mały gyszynk i Wōm, i nōm. Starczy, jak na ôd nich zajta wleziecie bez keryś z linkōw w tym poście i bydzie to Waszo piyrszo rajza, w kerej Airbnb wykorzystocie. Jak jeszcze nikyj niy rajzowaliście ze tōm firmōm, to na piyrszy roz dostaniecie 35$ zniżki (gynau tera liczōm to na 141PLN). Musicie yno spamiyntać, że trza klepnyć noclegi za nojmynij 75$. Coby Wōm było lepij to pochytać, kuknijcie na te ôbrozki pod spodkiym.

weekend majowy, majówka - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuweekend majowy, majówka - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Koszt weekyndu majowego last minute we Pradze

Transport Rybnik-Bohumin-Praga-Bohumin-Rybnik: 100PLN/łep
Spanie we Pradze: 106PLN/łep
Razym: 206PLN/łep (+ flaszka dlo tego, fto Wos zawiezie do Bohumina) 😉

weekend majowy, Praga, Czechy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, Praga, Czechy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, Praga, Czechy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Idyjo 2: Autobusym do Wiydnia

We Wiydniu bylimy niydowno, ô czym poczytać umicie we tym poście – Wiydyń we dyszczu – stolica Austryji na weekynd. Miasto nōm sie mega podobało i na zicher przipodobo sie tyż Wōm wszyjskim. Kożdy znojdzie tamek cosik dlo sia. Plan na majowy weekynd we Austryji wyônaczylimy ze autobusami PolskigoBusa. Je kapka hardkorowy skirz godzin ôdjazdōw, ale śmiało do szafniyncio. Kuknijcie tyż na ôferta ôd LuxExpress, bo chocioż tyn niy jeździ ze Katowic, to możnej skuplujecie to ze rajzōm do Krakowa i bydzie z tego jeszcze lepszo wycieczka.

weekend majowy, Wiedeń, Austria - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, Wiedeń, Austria - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, Wiedeń, Austria - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Weekynd majowy we Wiydniu – plan

Wyjazd: we pyndziałek 1.05.2017 ô 3:35 autobus ze Katowic
We Wiydniu: ôd 12:00 we pyndziałek i cołki wtorek aż ku 23:20
Nazot: we strzoda 3.05.2016 nad ranym bydziecie już nazot – idzie śmiało rychtować smażōnka

We wercie je ôstoć na miyjscu jedyn dziyń dużyj, a pozaglōndać na wszyjsko po leku, yno bydzie w tyn czos kapka drogszyj – tukej Wy już sami wiycie nojlepij na co se umicie pozwolić.

weekend majowy, majówka - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, majówka - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Weekynd majowy we Wiydniu – transport

Rybnik-Katowice: autym, 50km, 45 minut, za bynzyna kole 16PLN / cugiym za 12PLN (6PLN sztudynci) / InterBusym – 12PLN cały i 9PLN sztudyncki
Katowice-Wiydyń: autobusym, po 89PLN ôd łepka

weekend majowy, Wiedeń, Austria - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, Wiedeń, Austria - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, Wiedeń, Austria - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Weekynd majowy we Wiydniu – spanie

Dobry (ôcyna 7.7) hostel na za 177PLN za dwōch abo Airbnb to na tyn mōmynt nojlepsze idyje.

weekend majowy, majówka - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Koszt weekyndu majowego last minute we Wiydniu

Transport Rybnik-Katowice-Wiydyń-Katowice-Rybnik (cug + autobus): 202PLN na łep
Spanie: 88PLN za łep
Razym: 290PLN/łep

weekend majowy, Wiedeń, Austria - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, Wiedeń, Austria - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, Wiedeń, Austria - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Idyjo 3: Autym do Berlina

500-600km i 5-6h w aucie. Docie rada? Jak ja, to nasze zachodnie sōmsiody tyż majōm masa uciech do zaôferowanio. Propōnujymy Berlin, bo stolica pasuje do reszty listy, ale słyszelimy już tyż pora razy, że Drezno je jeszcze gryfniyjsze. Niy wiymy eli tak richtich je, bo sztyjc niy było przileżytości na tyn byzuch, ale mōno werci sie zaryskiyrować i zajechać bez naszej dorady. 😉

Co do planu – jak sie jedzie swoim autym, to mogymy se sami nasztelować godziny wyjazdu i rajzy nazot. Wiadōmo, lepij ômijać sztauy i jakoś szprytnie to se pryndzyj rozplanować – bodej nojlepij stanyć kole piōntej i ciś wiela wlezie przed sia.

weekend majowy, Berlin, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, Berlin, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Weekynd majowy w Berlinie – transport

Rybnik-Berlin: autym, 514km, 5 godzin, bynzyna kole 160PLN plus bramki 36PLN

weekend majowy, Berlin, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, Berlin, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, Berlin, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Weekynd majowy w Berlinie – spanie

We Berlinie je kapka ciynżyj znolyź dobry nocleg. Dobry, tōż taki, kaj wszyjsko je blisko, a pierzina, zegłōwek i dach nad łepōm niy kosztujōm za wiela. Ale HOSTELO Berlin wyglōndo dobrze. A ci, kerzi używajōm Bookingu, ôcynili tyn hostel bai na “bardzo dobry” (8.1). 127PLN we tym przipodku zdo sie uczciwe.

weekend majowy, majówka - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

weekend majowy, majówka - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, majówka - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Koszt weekyndu majowego last minute w Berlinie

Transport Rybnik-Berlin-Rybnik: 196PLN/łep
Spanie: 64PLN za łep
Razym: 260PLN/łep

weekend majowy, Berlin, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, Berlin, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku weekend majowy, Berlin, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Idyjo 4: Na kole… bele kaj!

Pōmału, bo pōmału, ale drōg do rajzy na kole mōmy wele nos coroz wiyncyj. Basy i serca bydōm nōm dziynkować za trocha tego kołowego ansztryngu, a leśno-wiyjskie landszafty i zero zasiyngu zwolōm nōm ôderwać sie ôd kōmputera i mobilnioka. Na krōtki wyjazd starczōm i koła ze piyrszej kōmunii. Takie jak nasze. 🙂

weekend majowy, majówka - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Idyjo 5: W dōma. Serio!

Jerzina! Wiela by my dali za 2-3 dni we chałpie! Dużyj pospać, cosik nowego uwarzić, pozaglōndać na seriale…

Poczōntek maja w dōma to tyż umi być szpas! Przeca niy musicie nikaj jechać, niy dejcie se tego wgadować – jak chcecie siedzieć w dōma, to siedźcie. Wierzymy, że małowiela mocie w roku przileżytości, coby być ze familijōm, pogodać, zicnyć przi ksiōnżce, poszpilać ze kamratami w fusbal, pomaszkecić to, na co normalnie ni ma czasu abo ajnfach… yntlich fajnie pospać.

Dejcie yno pozōr, coby na te Wasze dōmowe dychanie tyż mieć plan. Bez ônego – mōmy we tym szprymy – ani sie wejrzicie, a już trza bydzie pakować sznity do roboty na nastympno szychta. Tu do geszeftu, tam co dokryncić, pōłek ôdcinka “19+”, godzina kukanio na wiecznie prōzno lodōwka, zaś do geszeftu i już. Kōniec. Po weekyndzie.

Nasz plan

My z wiyrchu bierymy ôpcyjo nr 5 i dociepujymy do tego nimieckie jeziorko, zōmek i pora muzeōw. Za niydugo napoczynōmy sezōn weselny, tōż szaleć za fest niy mogymy. 😉 A niyskorzij czekajōm na nos m.in. godziny ze Netflixym (wszyjsko sie pokōńczyło, ale znojdlimy nowy hit – Szefowo!), buchowanie weselnych atrakcyji, pisanie magisterek, mecz nimieckij A-klasy, Premier League we telewizorze, pora ksiōnżek (po “Krōlu” ôd Twardocha chycilimy sie za “Morfina”) i pora nowych knajp we Mōnachium. No i puzzle. Ale już niy te ze zdjyncia. Szkoda nerwōw…

weekend majowy, majówka - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

To bydzie fajny czos! Masy szpasu, kusiki!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności