Idyjo na weekynd na Ślōnsku: spływ Małōm Panwiōm

przez bele kaj
Spływ kajakowy, Zawadzkie, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Spōminalimy już masa razy, że mōmy w zocy wszyjskie zorty rajzōw, pra? I te srogie, ku sztelōm dalekucznym, i te małe, lokalne, kere pōmogajōm wożyć se dobrota naszego regiōnu. Bez ôstatnie tydnie starōmy sie dowiodywać jeszcze wiyncyj ô naszym hajmacie, tōż kożdo zwōlno chneda spyndzōmy na wandrowaniu po sztelach wele nos. I gynau tak ôddekowalimy nastympno ślōnsko perla – przikwolynie tymu, że Ślōnsk to je naprowda zielōno krajina. Byzuchowalimy miyjscowość Zowadzkie a spłynylimy Małōm Panwiōm.

Spływy kajakowe Małōm Panwiōm – Zowadzkie, Ślōnsk

Zowadzkie to je miastko na Gōrnym Ślōnsku, we wojewōdztwie ôpolskim. Z Rybnika dojedziecie tamek w trocha przeszło godzina, a z Ôpola w kole 45 minut. Tym, skirz czego Zawadzkie je coroz bardzij hyrskie, sōm spływy kajokowe jednym z prawych dopływōw Ôdry – Małōm Panwiōm.

Dziyń Bajtla na spływie kajakowym

Tak sie fajnie trefiło, że skuli Dnia Bajtla, bylimy proszyni bez ôjcōw ôd Julie na taki gynau spływ kajokowy. Z poczōntku my sie boli, bo na naszo piyrszo rajza kajakami wziynimy se sztreka “strzednio ciynżko”, dugo na 12 kilometrōw, kero szafnyć idzie bezma w 3-3.5 godziny.

Zowadzkie – spływy kajokowe

Ôrganizatorami tego naszego szpasu byli Braciki Kurek – firma Talynt Kajoki (to niy ma tekst spōnsorowany, pedzielimy se ajnfach, że srogo jakość posługōw werci sie pochwolić). Popłynylimy sztrekōm nr 1, kero kludzi ôd szteli mianowanej egzotycznie Tropicana Zowadzkie do niymynij ciekawej – Amazōnka Kolōnowskie. I… niy szaflimy tej przigody bez wrażyń i hibōw adrynaliny 😅

Adrynalina i pokōj w jednym – weekynd na Ślōnsku

Że bōł to nasz piyrszy spływ, to piyrsze minuty minyły nōm przi… rykach a bojōnczkach. Dziepiyro niyskorzyj nachytalimy szprymōw i skapowalimy jako mijać zatōnkane strōmy i skryncać przed usypanymi pioskiym płytkimi kōnskami rzyki. Tōż idzie pedzieć, że dwanościekilometrowo sztreka skłodała sie u nos z dwōch kilometrōw rykōw i adrynaliny a dziesiynciu kilometrōw pokoju. I to wcale niy znoczy, że na nastympny dziyń niy tropiły nos wszyjskie muskle na rynkach i plecach (tyż te, ô kerych ani my niy wiedzieli) – a kaj!

Natura Ślōnska – szpecjalno atrakcyjo

Mało Panwia to je nastympno naturalno perla Ślōnska, kero fest gorko rekōmandujymy. Gynau choby przi Pojyziyrzu Palowickim, ô kerym szkryflalimy już na blogu, treficie tukej masa szpecjalnych zortōw flancōw i zwiyrzy a uradujecie sie zoftowitōm zielōnościōm, cichościōm a frysznym luftym. Jak sznupiecie za idyjōm na jednodniowo rajza na Ślōnsku, to aktywny szpas podug Małej Panwie bydzie szusym w dziesiōntek.


Mocie w zocy aktywny szpas na Ślōnsku? Poaście sie ôblubiōnymi sztelami!
🚣 Czekōmy na Wasze kōmyntorze na Facebooku 🚣

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności