Ôstatnio rajza we 2016 – szpacyr po Salzburgu

przez bele kaj
Salzburg, Austria - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Rok 2016 pōmału sie kōńczy, świynta chned, tōż i z rajzami już ni ma co szaleć. Na ôstatni byzuch w tym roku wybralimy sie do austryjockigo Salzburga. Zero stopni na dworze, dwie godziny drōgi ôd naszej chałpy i cołki dziyń na szpacyrowanie. Cisnymy!

Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Zōmki i pałace we Salzburgu

Jak sie wylezie ze FlixBusa, zaro kole banhofu i sie pōdzie ku cyntrum miasta, to piyrszy wożniyjszy punkt na mapie to Pałac Mirabell. Na beztydziyń idzie zwiydzać w nim nojgryfniyjszo sala ślubno na świecie (a we wtorki i piōntki idzie sie tam wziōnść, jak sie godo po angielsku). My byli we sobota, tōż połazilimy po ôbziōmbiōnej zygrodzie – Mirabellgarten. Bez zima ni ma tamek tak farebnie, ale zmarzniynto trowa, drzewa, kwiotki i biołe pōmniki fajnie pasujōm do snożnego miasta.

Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Dwa inksze zōmki – Schloss Hellbrunn i Festung Hohensalzburg – to fest wożne atrakcyje Salzburga. Tyn piyrszy ni ma w cyntrum, trza jechać trocha za miasto (autobus 25). Ajntryty kosztujōm 12.5€ i 8€ (sztudynci), a zōmek w grudniu je… zawarty. Zaś festōng na gōrce to je nojlepszo sztela, jak chcecie wejrzeć na panorama miasta. Na wszyjskie dachy i kopuły umicie podziwać sie za fraj przed piyrszōm tōrōm, przi kerej trza już bulić. Starczy yno wylyź kapka po schodach. Jak niy przajecie zwiydzaniu zōmkōw, to możecie prziszporować, bo bilety na łażynie po stawiyniu i banka w ôbie zajty (niy trza włazić pod gōra) sōm po 12€, a na same zwiydzanie po 9.2€. Pozōr, fol bildōw:

Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Wielcy ludzie Salzburga

Dobre, ô zōmkach już pogodane, a dyć nasz szpacyr sztopnył w jakijś zygrodzie, kero ani ni ma w cyntrum. Tōż dołażymy gibko (bo zima je pierōńsko) do chałpy nojbardzij znōmej persōny Salzburga – Wolfganga Amadeusza Mozarta. Kajś, cosik, kedyś? Słyszeliście, pra? Ôbie ôd niego chałpy – ta, w kerej sie urodził i ta, w kerej miyszkoł – idzie zwiydzać (10€ za kożdo abo 17€ za ôbie). Bezma nic szpecjalnego, tōż my sie niy cisnymy.

Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Pora krokōw ôd Mozart-Wohnhaus stoji chałpa Dopplera. Zno go bodej kożdy, fto chocioż trocha suchoł rechtōrki na fizyce (abo fto mioł problymy ze żyłami…). A! I we Salzburgu urodził sie tyż Felix Baumgartner, kerego możecie kojarzyć z tego, że we 2012 roku zeskoczył ze prawie 40km na zol.

Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Kulki Mozarta

Jak już godōmy ô Mozarcie – żodne kulki na świecie niy sōm tak znōme, jak te ôd niego. Słodkie i brōnotne, ôd rana do wieczora ustawio sie po nie dugo raja. Ludzie we Salzburgu jedzōm je skirz inkszego austryjoka, Paula Fürsta, kery piyrszo tako kugla wyônaczył we swojij kafyjce we 1884 roku. Ta kafyjka istnieje do dzisiej i to bezma tam mozartowe kulki smakujōm nojlepij. Nōm niy smakowały, ale to mōno skuli tego, że niy lubiymy marcypōnu. Jedyn taki maszket – 1.2€.

Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Altstadt Salzburg

Do starego miasta włażymy bez most Makartsteg, na kerym zakochani wiyszajōm kłodki (oryginalne, pra?). Wieje jak byk, tōż yno kukōmy w prawo, w lewo i cisnymy na… ściana z kamiynio.

Mönchsberg to tako gōrka we strzodku miasta, na kerej postawili Muzeum Kōnsztu Nowoczesnego. Tyn epny kamiyń mo dwa plusy: bōnte chałpki z nim w tle wyglōndajōm jeszcze gryfnij, a z tarasu na wiyrchu idzie wejrzeć na piykny landszaft Salzburga. Wjazd i zjazd aufcugiym za 3.6€.

Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku

U cesarokōw tak już je, że jak sie łazi po cyntrum miasta, to wszyjskie stawiynia sōm snōżne i krasiate. Niy wiymy czy taki majōm tam recht, że co pora lot muszōm te swoje stawiynia sztrajchować, ale wyglōndo to naprowda piyknie.

Pauza na jodło – Burgerista

We wiynkszych miastach w Nimcach i Austryji uwidzielimy, że tam sie jy abo w drogich restauracyjach, abo w fast-foodach i ni ma za bardzo nic miyndzy nimi. No, w grudniu idzie pomaszkecić przi sztandach, skuli Christkindlmarkt, ale to wyjōntek. Tōż jeszcze bardzij jak zawdy sōm my radzi, jak trefiymy sztela tako, jak Burgerista w Salzburgu. Strzodek piyknie dorychtowany, jodło richtich dobre, a cyny niyzłe (6-7€ burger, 3.5€ lymōniada i frytki). Bodej nojlepszo burgerownia w jakij my byli w Europie (a bylimy już w poru).

Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Reklamowy kōnszt

Przi zwiydzaniu Salzburga niy znojdziecie neonōw przi geszeftach, niyposranianych szaufynsterōw abo epnych banerōw reklamowych, jakie kożdy z nos zno ze swojigo miasta. Zdo sie, że dlo Salzburczykōw geszefty sōm wożne. Niy yno to, co idzie w nich kupić, ale i to, jak sie ône prezyntujōm, jak sie wele nich łazi. Nojwiynkszy hit to szildy, kere wiszōm nad łepami. Akuratnie wyônaczōne, a wszyjskie do kupy robiōm choby sufit nad turystami, kerzi łażōm głōwnymi uliczkami miasta. Wejrzijcie yno, ni ma to gryfne?

Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Red Bull dodowo krzideł… Salzburgowi

Brauza, kero bodej kożdy zno, je produkowano bez firma założōno zaro kole Salzburga, we wsi Fuschl am See. Tōż ni ma to żodyn cufal, że ta marka spōnsoruje fusbalowo ferajna z tego miasta – Red Bull Salzburg. Co ciekawe, RBS bez ôstatnie 5 lot sztyry razy wygroł austryjocko liga, tōż te pora kotlokōw ôd firmy sie sprzidało. Kole stadiōnu tego klubu yno my przejyżdżali, ale trefilimy na redbullowy sklep, w kerym kożdy fan Formuły 1, fusbalu, sportōw ykstrymalnych abo bai ksiōnżek (!) znojdzie cosik dlo siebie.

Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Place i kościoły Salzburga

Sztyry nojwożyniyjsze place w mieście to Domplatz, Kapitelplatz, Residenzplatz i Mozartplatz. Na piyrszych trzech w grudniu stawio sie godny torg, a na czwortym… lodowisko.

Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Przi Residenzplatzu znojdziecie pora kafyjōw, a na strzodku fontanna (bez zima zawarto). Domplatz, jak idzie sie kapnyć po mianie, je z przodku salzburskij katedry. Plac ni ma jakiś super, ale świōntynia… No wejrzijcie se sami.

W ogōle, to tela kościołōw na kilometer kwadratowy co w Salzburgu to my jeszcze nigdy niy widzieli. Na gibko naliczylimy na samym starym mieście piynć. Wiyncyj farorzy jak piykorzy.

Petersfriedhof

Jedyn sztil, wszyjsko do siebie pasuje – to nōm sie nojlepij w tym mieście podobało. Jak sie przipatrzicie, to idzie uwidzieć, że bai te reklamy co my sam pryndzyj wciepali, sōm w takim samym sztilu jak… cmyntorz. Pra?

Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Christkindlmarkt

Jarmarki bożonarodzeniowe to je to, skuli czego masa turystōw jedzie bez zima do nojwiynkszych miast w Nimcach i Austryji. My tyż chcieli podziwać sie na pora roztōmaitych i beztōż z rajzōm do Salzburga niy czekalimy na wiosna, yno wybralimy sie jeszcze na kōniec roku. Te wszyjskie sztandy wyglōndajōm w roztōmaitych miastach jednako, ale muszymy pedzieć, że w tukej mieli przede wszyjskim ganc inkszy futer. Poranoście zortōw precli, nafilowane zimioki, kreple z kapustōm, ajerkuchy w kōnskach z jabkami i drink Mozarta to yno pora bajszpili. W inkszych miastach tego ni majōm.

A jak kery ni mo co z pijōndzami robić abo sznupie za oryginalnym gyszynkiym na gody (i dostoł prymia w robocie), to na salzburskich sztandach na isto cosik znojdzie.

Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Do zaś, Salzburgu!

Niy podobało nōm sie aż tak, jak w Innsbrucku, w kerym bylimy pora tydni pryndzyj. Niy było takigo “łał” (możnej brakło tych gōr ze zadku na kożdym bildzie). Ale Salzburg to je fajne, zwiedowne miasto, w kerym idzie sie fol nauczyć. Na weekynd jak znod. Szpecjalnie ze Ślōnska możnej ni ma sie co wybiyrać, ale jak bydziecie kaj blisko – jedźcie. A my… coś nōm sie zdo, że przijadymy zaś. Yno jak już bydzie kapka cieplij.

Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Salzburg, Austria, bele kaj, blog po śląsku


Mocie w zocy szpacyr po Salzburgu?
🎼 Czekōmy na Wasze kōmyntorze na Facebooku! 🎼

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności