SZT#5: Zabytkowo Stacyjo Wodociōngowo „Zowada”

przez bele kaj
Stacja Zawada, Karchowice, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Postindustryjalne zabytki na zicher sōm jednymi ze nojsrogszych atrakcyji Ślōnska. Lata lecōm, a pozawiyrane gruby ôdmykujōm sie dlo turystōw, przizwolajōm im sjyżdżać pod ziymia i poznować warōnki, w jakich na beztydziyń robiōm grubiorze. Downo zawrzite stacyje krasiatych banek zaś napoczynajōm fōngować, proszōm na byzuch i pokazujōm przepōmniane, zaruściałe wagōniki i damfmaszyny. Ale eli turystycznōm atrakcyjōm śmi być yno sztela, kero przestała robić hań downij?

Zabytkowo Stacyjo „Zowada” we Karchowicach

Zabytkowo Stacyjo Wodociōngowo „Zowada” we Karchowicach to je bajszpil werksztatu, w kerym dziynno robota skuplowano je z przileżytościōm ku byzuchōm. Stacyjo ôd przeszło dziesiynciu lot je tajlōm Sztreki Zabytkōw Techniki i jak godajōm arbajciorze ze „Zowady”, z roku na rok sztela umi poasić sie coroz srogszym hyrym.

Stacyjo “Zowada” – marka gōrnoślōnskigo sukcesu

Wszyjscy ôbmiyłowani we technice i historyji bydōm fest uradowani po byzuchu w tym miyjscu. Zestow maszin i werkcojgōw z lot dwadziestych zeszłego wieku, społym ze wszyjskimi akuratnymi ôpisami, to je naprowda wieli szpas dlo tych, ôd kerych ptokiym sōm motory, plōmpy i inksze wihajstry. Ô stacyji idzie pedzieć, że je markōm sukcesu downej ślōnskij industryji – dyć postawiōno ôstała na kōniec dziewiytnostego wieku skuli chybu wody do picio na terynie wartko rozfechtowywanego wtynczos Gōrnoślōnskigo Ôkryngu Industryjalnego.

Sztyjc modernizowany systym wodociōngowy

Stacyjo Wodociōngowo „Zowada” bōła pora razy modernizowano. Do 1967 roku fōngowała na maszinach damfowych, niyskorzyj zaś zainsztalowano ôstała kōmpleksowo elektryka i to gynau taki systym sztyjc fōnguje we Karchowicach. Na miyjscu idzie nawiydzić hala głōwno, kotłownio, podziymne dōnście do bornusa i zabytkowe stawiynie biurowe, w kerym podziwać sie idzie na roztōmaite papiōry, plany i bildy.

Fōngujōnco sztela turystyczno “Zowada”

Arbajciorze chutnie klarujōm wszyjskie spōrności, a ferajny umiōm wybrać sie w rajza po stacyji ze ôprowodzoczym. Zwiydzanie „Zowady” je fraj, ale skuli tego, że na tej szteli sztyjc normalnie sie robi, to lepij tamek przōdzij przedzōwnić i ugodać sie na kōnkretny czos.

Nastympny mało znany punkt na mapie Ślōnska ôkozoł sie richtich zwiedowny. A tak bogato historyjo industryji naszego regiōnu sprawio co w zasadzie kożdy sjazd ze ślōnskigo ôdcinka autobany zakludzi nos do szteli, w kerej umiymy wejzdrzeć na dingsy niy do trefiynio kaj indzij i naprowda mocka sie przi tymu nauczyć.


Zaplanuj, rajzuj, ôdkryj – niyznany Ślōnsk je naprowda gryfny.
Ôstow przajka, kōmyntorz i poślij dalij – rozciepowanie naszych tekstōw tyż je super! 😉

Fest dziynkujymy Pōnōm, kerzi robiōm we “Zowadzie”, a kerzi wytuplikowali nōm wszyjsko, z czym mielimy problym. Chowcie sie!

Tekst ôstoł wyônaczōny spōlnie ze gryfnie.com.

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności