Nowojorskie Gody

przez bele kaj
Boże Narodzenie, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Nojlepsze świynta sōm wtynczos, kedy do stoła siodōmy ze cołkōm familijōm. Kedy kaper mo mało ôści, kōnopiotka sie niy spoli, wszyjscy sōm zdrowi i niy ma żodnej zwady. Gody w swojij chałpie to je nojpiykniyjszy czos w cołkim roku. U nos tak wyszło, że we 2014, piyrszo roz jak żyjymy, Wilijo jedlimy kaj indzij. Mielimy te szczynście, że ôblatkami moglimy sie połōmać z Elōm, Martōm, Asiōm i Pyjtrym, tōż niy bylimy sami. Ale niy yno ôni nōm pocukrowali te fajerowanie pora tysiyncy kilometrōw ôd mutrōw i fatrōw. Fest pomōg nōm tyż… Nowy Jork.

Pokożymy Wōm czamu te nojbardzij znane miasto świata je tyż tym nojlepszym na czos przed i po Godach.

Drōgi, geszefty, szaufynstery we Nowym Jorku

Na zicher zdowo sie Wōm, że kożdy rok szaufynstery sōm u nos coroz bardzij farebne, a kristbaumy przi sklepach srogsze, pra? Dejcie tera pozōr – sōm my sztyjc sto lot do zadku. W grudniu na Manhattanie jednōm alejōm idzie iś i bez piynć godzin. Czamu? Bo co drugi sklep mo w ôknie szauszpil, a niy yno reklama. Niy ma szans, że niy przihaltujecie przi nich chocioż pora razy.

Glaskugle, prōmocyje, edycyje szpecjalne

Marketingowcy we USA naprowda majōm fantazyjo: co roku nowe haberfloki co smakujōm choby faferkuchy, godnie bōmbōny, nudle, kyjzy i proszki do pranio ze Mikołojami, ôbiod świōnteczny w kanie do podgrzocia w piynć minut i czipsy cimtowe na dobicie po wiyczerzy. A i okrōm tego wszyjskigo, w gyszeftach znojdziecie gryfne, krasiate, richtich zwiedowne glaskugle.

Kristbaumy we Nowym Jorku

Nojbardzij znane we Nowym Jorku sōm dwie kristbaumy – ta przi Rockefeller Center i ta na Radio City Hall. Na zicher znocie je ze wiadōmości w TV abo jakigo filmu. Ludzie cykajōm zdjyncia, cisnōm sie, coby se tako kristbauma chycić, kiwajōm ôd nich familijōm, kere mogōm se ich ôbejrzeć bez kamerka we internecy. Fajne to wszyjsko, czuć tako filmowo-świōnteczno atmosfera.

Ludzie Nowego Jorku

Parada Mikołojōw, łażynie we siwej brodzie bez cołki tydziyń, przeblykanie sie za elfa – żodyn problym. Amerykōny majōm fest wieli dystans do siebie (no, mōno przi Wall Street trocha myjszy) i świynta to je dlo nich przede wszyjskim czos do szpasu. Błoznujōm, ale wdycki z kimś. To je dlo nich rychtyczne fajrowanie – fol szpasu i rzanio.

Chałpy i zygrody na Gody

Nikaj na świecie ludzie tak niy sztiglujōm swojich chałpōw przed narodzinami Jezusa jak we Nowym Jorku, a akuratnij – w dziylnicy Dyker Hights na Brooklinie. Na wszyjskie te stawiynia pozaglōndać umicie tukej: Godnie chałpy i zegrody.

Jedni pedzōm, że świynta w USA to kicz i że ludzie tam wiyncyj myślōm ô gyszynkach, jak ô zdrowaśkach bez adwynt. Mōno i ja, niy wiymy, żodnymu do łepy niy wlezymy. Ale widzymy tyż, że w Polsce/na Ślōnsku ta proporcyjo duchowości do kupowanio je bezma tako samo jak za ôcyanym, a ani lampek na chałpy niy wiyszōmy. Żol. A Amerykōny – jasne, majōm swoje wady, jak i kożdo inkszo nacyjo – ale twierdzynie, że wożniyjszy je dlo nich nusknaker jak masztolik, niy ma do porzōndku.

Keryś może niy przoć Godōm. Tym wszyjskim lampkōm i ketōm. Ale trza se ofyn pedzieć, że pomiyszkiwocze tych chałpōw z bildōw pod spodkiym richtich sie postarali. No i to naprowda je cudne, pra?


Jako sie Wōm podobo godni Nowy Jork?
Napiszcie na Facebooku!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności