Umarto ślōnsko wieś – Nieboczowy ślypiami fotografa

przez bele kaj
Nieboczowy, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Nieboczowy to piykno ślōnsko wieś kole Raciborza. Sztyjc idzie tamek popyndalować na kole, podychać frisznym luftym, podziwać sie na zielōne teryny i pochytać ryby. Szło tamek tyż wejrzeć do starego kościoła, wypić kafyj abo biyr we szynku Baccara i pozaglōndać na stare ślōnskie gospodorstwa. Szło se tyż w pokoju miyszkać, ale już niy idzie.

Podraciborkie teryny przi Ôdrze ôd przeszło 20 lot kojarzić sie umiōm ze powodziami. Ô wsie ô tak piyknych mianach jak Syrynio, Nyndza abo Lubōmia sztyjc je strach, że przi nastympnej srogszej fali woda je zaleje. Beztōż po ôstatnim takim pierōństwie we 2010 roku, regiyrōnek pedzioł, że trza wyōnaczyć cosik takigo, jak stow Racibōrz Dolni. A coby go postawić, trza zaloć akurat Nieboczowy.

Ô tym, że trza sie bydzie ze wsi wykludzić, miyszkańcy wiedzieli ôd przeszło sztyrech lot. Niydowno tyż wszyjscy ci, kerzi mieli tamek malućkie bauplace, dostali nakoz, że działki majōm być chned prōzne. Znaczy to yno tela, że roboty na Nieboczowach sōm już tak daleko i że mōmynt zalocio starej wsi je coroz bliżyj.

Dziynki fest zdolnymu fotografowi Tymoteuszowi Ciastko mogymy Wōm dzisioj pokozać pora knipsōw z miesiyncy, kedy we wsi już żodyn niy miyszkoł, ale stoł jeszcze kościōł i pora stodōł. Dzisiej kościoła niy ma, a z kożdym tydniym tracōm sie dolsze stawiynia. Chned niy bydzie tamek już ani cegłōwki.

Nieboczowy, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Żol, bo chocioż wieś Nieboczowy je przeciepano terozki pora kilometrōw dalij do “nowych” Nieboczōw, to jednak to już niy ma i nikyj niy bydzie to samo. Nowe chałpy wyglōndajōm gryfnie, majōm jednakie dachy i ôpucowane ściany. Ale mory downej ślōnskij wsi przeciepać sie już niy do. Chocioż nojbardzij żol je i tak tych, kerzi ze “starych” Nieboczōw musieli sie wykludzić. Musieli ôstawić chałpy, kere postawili sami, abo kere były erbowiznōm po ôjcach i dziadkach. Ci ludzie bez lata nauczyli sie przi Ôdrze fōngować i za fest sie jij niy boli, rzyka im niy zawadzała. Skirz tego wykludzka bōła jeszcze ciynższo.

Prōzne Nieboczowy miały klimat. Desakralizowany kościōł, porozbiyrane chałpy, bai te wszyjskie hasie porozciepywane bele kaj. Ze spōmnianego kościoła wyciōngniynty ôstoł zwōn, pora figurek i krziży. Ale tyż pora dingsōw ôstało. Potym świōntynia sie hajcła i tera plac je już fertich do zalocio. We chałpach ôstały yno jakieś malućkie fizymatynta, ô kerych miyszkańcy przepōmnieli.

Przeciepany ôstoł bai cmyntorz, tōż i wszyjskie umrziki przekludzić sie musiały.

Dzisioj we starych Nieboczowach sztyjc trynujōm… wojoki. Stare chałpy i gospodorstwa to bezmaś idyalny plac ku ćwiczyniōm. We nowych Nieboczowach wtynczos tyż szykuje sie plac do trynowanio – stadiōn dlo LKS Ôdry Nieboczowy, szpilplac i dwie trybuny na 600 kibicōw. Ôkrōm nowych chałpōw i szteli do szpilania w fusbal we nowej wsi bydōm tyż geszefty, markety, rymiza i szynk.

My sōm radzi, że Tymek Ciastko bōł pocykać te bildy w Nieboczowach, bo my ô tym zawczasu niy pōmyśleli. A szkoda, kej byście ô tej umartej wsi niy poczytali choby poru zdań. Byzuchu już niy rekōmandujymy, bo tyn plac umi być zaloty choby jutro. Ale spamiyntejcie, że tako wieś na ślōnsku bōła, bo wszyjsko idzie, ale pamiynci żodyn wodōm niy zaleje.

Racibōrz Dolni mo być fertich do kōńca 2019 roku. Śnim bezmaś takie miasta jak Racibōrz, Wrocław eli Ôpole i pora wsi przi Ôdrze niy bydōm sie wiyncyj musiały boć zalocio. Takie bezpieczyństwo to naprowda piykny gyszynk ôd Nieboczōw dlo cołkigo Ślōnska.


Chcesz nōm nawciepować skuli tego tekstu?
Umisz wyônaczyć to tukej: skōmyntuj na Facebooku! 🙂

Nieboczowy, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

A inkszy fajny artikel ô Nieboczowach tukej: Ta wieś znika z powierzchni ziemi.

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności