Hotel Pod Jedlami we Wiśle – szpas, pokōj a cudny landszaft

przez bele kaj
Wisła, Beskid Śląski - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Wisła to je jeden ze nojpopularniyjszych ôstrzodkōw dychanio w Polsce. Powodōw, skuli kerych werci sie byzuchować te miasto je masa, a pora śnich ôpisalimy we naszym ôstatnim artiklu ô 10 nojlepszych atrakcyjach Wisły. Tōż jak już wiycie, wiela do poaszynio sie mo ta perla Beskidu Ślōnskigo, to badnijcie tyż hotel, kery je naprowda szpecjalny i w kerym idzie se dychnyć na nojsrogszym poziōmie. Proszymy piyknie do Hotelu Pod Jedlami.

Hotel w Wiśle, Pod Jedlami - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Hotel Pod Jedlami – kaj spać we Wiśle

Przed czyrwcowōm rajzōm do Wisły powymiynialimy sie mailami z Panym Kamilym, dyrechtōrym Hotelu Pod Jedlami. Już na samym zaczōntku pokapowalimy, że te polegniynte nad miastym stawiynie to je sztela z duchym a historyjōm, a ku tymu marka moderno i tako, kero istuje teroźnym wandrusōm wszyjsko, co im trza. Jak sznupiecie za fest dobrym hotelym we Wiśle, kery kupluje porynka, superowy bedynōng, szumne jodło a echt szpecjalny landszaft, to trefiliście perfekt.

Hotel w Wiśle, Pod Jedlami - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Historyjo Hotelu Pod Jedlami we Wiśle

Historyjo Hotelu Pod Jedlami je fest skuplowano ze Ślōnskiym. Ôbiekt tyn, kedyś hyrski jako DW Grań, bōł sztelōm wczasowōm dlo robociorzy Hōty Batory we Chorzowie. Cołkie familije folowały tukej bateryje a spōlnie dychały gynau w ôd niego murach. Markōm tego “zwiōnzku” je postawiōny przi tōrze do hotelu Hōtnik (bodej wermer, chocioż może i szmelcyrz) – statua, kero wachuje pokoju hotelowych gości. Ta rzeźba ôstała wyônaczōno we 1973 roku, w robota nad niōm trwała kole 3 miesiyncy!

Hotel we Wiśle a ślōnsko godka

Hotel Pod Jedlami stawio sztyjc na modernizacyjo a ulepszanie szteli. Idzie to uwidzieć zaro po przynściu proga. Szykowne paryzole ze szpecjalnym logo do kupiynio “na zawdy” abo do pożyczynio “na chneda – fraj”, pōłka w antryju nafolowano ksiōnżkami, dziynno dostawa aktualnych cajtōngōw abo instagramowe leżoki na placu to yno pora detajli, skuli kerych goście czujōm sie we Hotelu Pod Jedlami fest kōmfortowo.

My ku tymu ôstali prziwitani naprowda szpecjalnie – niy yno flaszkōm dobrego czerwōnego wina, ale przede wszyjskim brifym szrajbniyntym… po ślōnsku. Tego my sie niy spodziywali i fest miyło spōminōmy ta niyspodzianka. Przipasowanie posługōw do byzuchujōncych gości a echt szpecjalno relacyjo ze Ślōnskiym – to je cosik, na co Pod Jedlami umicie liczyć zawdy.

Mōmy wykoz na przikwolynie tego, co godōmy! Wlyźcie na zajta www.podjedlami.pl/po-slonsku a uwidzicie, że zwiōnzek wiślańskigo hotelu ze ślōnskim jynzykiym a tradycyjami mo sie dobrze. A jak już ôbierecie se jedyn ze nojlepszym hoteli we Wiśle na Waszo nastympno rajza, to przi buchowaniu izbōw wklupcie kod “BELEKAJ” – zebierecie tak 10% zniżki.

Hotel w Wiśle, Pod Jedlami - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Hotel dlo aktywnych…

Szukocie placu, z kerego zaro z rana umicie ciś do gōry? Proszymy, zaro za hotelym mocie zaczōntek sztreki na Trzi Kopce Wiślańskie – gōra polegniynto na styku Ustrōnia, Brynnej i Wisły. Gynau na poragodzinny szpacyr.

Mocie chynci być na frysznym lufcie, ale coby nie iś nikaj za daleko? Chytejcie za raketki a ôrganizyrujcie szpile we badmintona abo popochejcie cosik z bajtlami na szpilplacu.

Wykamani zwiydzaniym bez cołki dziyń? Ciście do sauny, w kerej richtich pasownie dychniecie, tak co na nastympny dziyń sztyjc bydziecie mogli fajrować ta Waszo gōrsko wycieczka na 100%! Na nastympne dni umicie se zaplanować rajza na kole abo nordic walking – wihajstry ku tymu pożyczycie na recepcyji.

Hotel w Wiśle, Pod Jedlami - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

…a dlo óbmiyłowanych we tradycyjnej kuchni

Nafolować akumulatory umicie tyż we hotelowej restauracyjiHotel Pod Jedlami wydowo fest szumne ôbiadowieczerze, ale to skuli śniodań prziszlimy ô zachwycynie. Tela zortōw tradycyjnych, wysokij jakości maszketōw niy widzielimy jeszcze we żodnym polskim hotelu. Zawdy minimum 77 roztōmaitych produktōw podowanych we bufetowej formie, a postrzōd nich m.in. wuszty, ajerkuchy, smażōnka, masa szinek i kyjzōw, farebne patery nafolowane grincojgiym, pora zortōw chlybōw i żymłōw, naprowda dobry kafyj i szpecjalne menu bezglutynowe. Żyć niy umiyrać.

Hyrski hotel z wybitnym landszaftym

Landszaft z gōry na miasto, zachody klary, fryszny luft z samego rana – wiycie, że mōmy to fest w zocy, pra? Niy moglimy lepij trefić. Klara, kero sie chowie za gōrami, winko w keluszku i ajnfachowo godka na balkōnie – wielce nic, a tela uciechy. Landszaft z Hotelu Pod Jedlami je taki, że chocioż ôpcyji na czos fraj we Wiśle je masa, to niy bydziecie chcieli wyłazić z izby, forgot.

Hotel Pod Jedlami – perfekt ôpcyjo dlo kożdego

Niy ma wożne jako rajzujecie – sami, ze swojōm drugōm połōwkōm, cołkōm familijōm abo w epnej ferajnie z kamratami. W Hotelu Pod Jedlami pasownie dychniecie a znojdziecie cosik zwiedownego dlo kożdego. Zōndźcie na darmowo sauna, poczytejcie na leżoku, pomaszkećcie we hotelowej restauracyji, zgoście durst w szynku, a na kōniec ciście do gōr abo na duuugi szpacyr po mieście. Gwarantujymy – bydziecie mieli masa szpasu!

Mocie chynci zaro zabuchować abo sznupiecie za nastympnymi informacyjami? Wlyźcie na zajta www.podjedlami.pl i media społecznościowe hotelu – Facebook i Instagram.


Mieliście przileżytość byzuchować Hotel Pod Jedlami?
Mocie w zocy Wisła? Czekōmy na Wasze kōmyntorze!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności