SZT#1: Tyskie Browary Ksiōnżynce

przez bele kaj
Tyskie Browary Książęce, Tychy, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Sztreka Zabytkōw Techniki to je jedna ze nojbardzij zwiedownych drōg miyndzy industryjalnymi atrakcyjami we Europie. Srogo ôd nij tajla je na takim “rychtycznym” Ślōnsku, tōż gańbiymy sie fest, że sztyjc niy nawiedzilimy ani poru nojwożniyjszych szteli na tej sztrece. Fest scymy to zmiynić, tōż… chycilimy sie roboty! Dzisioj piyrszy efekt – relacyjo z byzuchu we Tyskich Browarach Ksiōnżyncych.


Dejcie pozōr! Żodnego niy zachyncōmy do tintanio piwa ani żodnego inkszego alkoholu, bo to je pierziństwo. A jak niy mocie ôziymnoście lot, to zaro smolcie czytanie tego posta i dzisioj lepij polajkujcie nōm bildy na Facebooku (bo do Tyskich Browarōw i tak Wos niy puszczōm). 😉

Bodej kożdy zno taki biyr jak Tyskie, pra? Eli fto chmiylowej ambrozyji przaje, eli niy, to miano piwa z Tychōw na isto kojarzi. Ale że plac, w kerym sie tyn napowek ônaczy, je tak gryfnie wyszykowany i że przinoleży do SZT, to my dugo niy wiedzieli. Pōdźcie, pokożymy Wōm jako wyglōndo rajza po muzeum i hali produkcyjnej Tyskich Browarōw Ksiōnżyncych. Richtich sie werci!

Tyskie Browary Ksiōnżynce – kaj, wiela i kedy?

Jako idzie po mianie spokopić, Tyskie Browary sōm we Tychach. Żodno epno metropolio to niy ma, tōż na tako rajza nojlepij mieć swoje auto abo jeszcze lepij – jakigo szofera (na kōńcu zwiydzanio je skosztōnek…). Prziłazicie pod Katowicko 9 i bierecie ajntryty: normalny po 25 złotkōw abo ulgowy po 20zł (sztudynty, rynciorze i pyndzyisty). Ach ja, yno niy ma tak leko i trza se nojprzōd tako rajza zabuchować.

Byzuch buchujecie na zajcie tyskiebrowarium.pl abo bez telefōn (32 327 84 30). Sztartniecie ô pełnej godzinie miyndzy 10:00 a 17:00, bo ô 20:00 zawiyrajōm, a trza mieć 2h na rajza i pōł godziny na smakowani. Łazić po Tyskich Browarach Ksiōnżyncych idzie ôd pyndziałku do soboty. Umicie se ôbrać rajza po polsku, ślōnsku, nimiecku i angielsku. Trocha żol, bo nōm sie udało chycić yno na ta piyrszo, a chutnie posuchalibymy ôprowadzocza “w gwarze śląskiej” (tak to reklamujōm na zajcie).

Rajza po Muzeum Tyskich Browarōw Ksiōnżyncych

Łażynie po browarze w Tychach trwie przeszło dwie godziny. Bez cołko piyrszo godzina zaglōndo sie na muzeum. Napoczniecie tamek ôd multimedialnego trefu ze Hansym Hajnelym XI Hochbergiym, geszefciorzym i wizjōnerym, kery robił wszyjsko tak, coby Tyskie bōło we świecie richtich mocnōm markōm. Dalij wejrzicie na film 3D ô historyji cołkij szteli i posuchocie cosik wiyncyj ô tym, jako sie warzi biyr. Potym mocie kapka czasu na szpacyrowanie samymu, godka z szynkorzym, czytanie i cykanie zdjynć.

My trefili na ôprowadzocza Marcina i muszymy go fest pochwolić, bo chop mioł łep fol ôd informacyji i umioł to wszyjsko zwiedownie przekozać. Trza tyż pedzieć, że cołko rajza po Tyskim Browarze miała yno jedyn minus – spōmniany przōdzij film. Bōł fajny, niy mierzło nōm sie, ale lepszy by se dali tamek pokōj ze 3D, bo taśma je już tak wychechłano, że sztyjc sie cosik tnie i yno ślypia skirz tego bolōm. Ale to naprowda yno jedyn taki feler, a cołko reszta gro i buczy. 😉

Tyski Browar – hala produkcyjno

Drugo tajla byzuchu to rajza po srogich izbach, w kerych richtich sztyjc warzi sie biyr. We fōngujōncym browarze nojprzōd ujzdrzycie koprowe barzoki we starym dziole, potym przyndziecie sie miyndzy stawiyniami z czerwōnych cegłōwek, kaj posuchocie m.in. ô nojlepszej robocie świata, a na kōniec wleziecie se na nowo tajla browaru, kaj kukniecie jak gibko pucuje sie flaszki, a potym je foluje i zawiyro sztepslami. Ônaczōm tamek bezmaś 60 tysiyncy piw na godzina, tōż sami umicie se ôbmiynić jakie to je tympo.

Skosztōnek, degustacyjo, smakowani

Po dwōch godzinach łażynio, piwo bydzie Wōm smakowało gynau tak, jak zaro po szychcie w lato. Yno spamiyntejcie – jak jedziecie niyskorzij autym, to powiydzcie ô tym szynkorzowi – zebierecie wtynczos biyr… no wiycie jaki. Tyn, z kerego sie kożdy zawdy lacho. 😉 W cynie ajntrytu je jedne regularne, zimne piwo na łep.

Tyskie Browary Ksiōnżynce – werci sie?

Naszo rajza po Tyskich Browarach Ksiōnżyncych bōła naprowda trefiōno. Ani bez chwiliczka sie nōm niy mierzło, masa my sie nauczyli i pozaglōndalimy na fajno, gryfnie wyszykowano tajla ślōnskij industryje. Jak yno mocie 18 lot, to buchujcie byzuch już dzisiej!

Podobała Ci sie ta relacyjo? Skuli nos mosz chynci zajechać do Tychōw i połazić po browarze?
Napisz nōm ô tym we kōmyntorzu na Facebooku, fest bydymy radzi!

 

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności