SZT#3: Banka w Rudach

przez bele kaj
Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej, Rudy, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Mynij jak piytnoście kilometrōw ôd Rybnika, we miyjscowości Rudy je sztela, kero fest nos udziwiła. Chocioż postawiōno zaro kole miyjsca, w kerym my rośli i sie chowali, to nikyj przōdzij bez nos niy ôddekowany. Zabytkowo Stacyjo Banki Wōnskoglyjzowej – bo o nij godōmy – w naszych gimnazjalnych abo licyalnych czasach szpecjalnie hyrsko niy bōła, tōż lokalne zalygłości turystyczne wyrobiōmy dziepiyro tera. Eli warto sie do Rud wybrać? Kuknijcie!

Zabytkowo Stacyjo Banki w Rudach

Nastympnym nawiydzōnym bez nos placym na Sztrece Zabytkōw Techniki po Tyskich Browarach Ksiōnżyncych i Familokach we Czyrwiōnce bōła Zabytkowo Stacyjo Banki w Rudach. Radowalimy sie choby bajtle, jak szło sie karnyć damfowōm “ciuchciōm” i poskokać miyndzy starymi wagōnami we roztōmaitych farbach. A samo stacyjo idyalnie wpasowała sie w nasz smak – ajnfach perfekt sztela dlo wszyjskich wandrusōw, kerzi majōm w zocy industryjalne klimaty.

Sztreki, kere przełażōm bez stacyjo w Rudach

Sztreka Zabytkōw Techniki to niy ma yno jedna drōga skuplowano ze stacyjōm banki w Rudach. Do SZT Rudy przinoleżōm ôd 2006 roku, ale lata przōdzij mieścinka umiała poasić sie jeszcze srogszym baczyniym ôd turystōw. Bez lata 1899-1945 ta tajla bōła skuplowano z Raciborzym z jednej, a z Gliwicami z drugij zajty. Banka bōła wtynczos głōwnym strzodkiym rajzowanio dlo miyjscowych. Yntlich wszyjskie linie, kere szły bez Rudy, pozawiyrały sie we 1992 roku, ale dwa lata niyskorzyj stacyjo bōła już ôdmykniōno ku byzuchowaniu. Wiyncyj ô historyji banki: www.zabytkitechniki.pl.

Rajza Rudy-Paproć-Rudy

Terozki rajzować idzie ze stacyji w Rudach do stacyji Paproć, kero stoji dziesiynć minut dalij w strōna Rybnika. Landszaft bez czas rajzy wybitny niy ma, ale sōm przejozd ôdewrzitym wagōnikiym to je fajno idyjo na weekyndowe popołednie. W soboty banka wyjyżdżo miyndzy 11:00 a 17:00 co godzina. Bele yno zebiere sie do kupy minimum 10 dorośnikōw. Rajza na sztrece Rudy-Paproć-Rudy trwie kole 30 minut i trza za nia wybulić 12zł (farkarta ulgowo 8zł, a familijno 30zł – dlo dwōch majoryntnych i dwōch bajtli). Tera już wszyjskie przejozdy kludzi damfmaszina. Idzie tyż zajechać do stacyji Stanica (farkarty: 18zł, 12zł i 45zł).

Farplan banki w Rudach

Rosbanka rajzuje we soboty, niydziele i fajery ôd 1 kwiytnia aż do ôdkozania. Zaôbycz ôdjazdy ku stacyji Paproć sztartujōm ô 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00 i 18:00 (soboty, niydziele i fajery) i ô 14:00 i 16:00 (yno we soboty). We lipcu i siyrpniu banka ciśnie ku tymu ôd wtorku do piōntku ô 12:00 i 15:00. Rajzy do Stanicy: 13:30 (ôd lipca do siyrpnia, wtorek-piōntek) plus ô 14:00 i 16:00 (yno niydziele i fajery). W pyndziałki stacyjo w Rudach je blank zawarto. Jak sztyjc mocie jakie fragi to nojlepij kuknyć na ôficjalno zajta – www.kolejkarudy.pl.

Cugowy cmyntorz?

Yno sie zdo, że Zabytkowo Stacyjo w Rudach yno je takim cmyntorzym dlo cugōw. Podle nos, to masziny, kere tamek stojōm, bez te wszyjskie lata, skirz rōściynia metalowej szupy, yno nabrały powobu. Schacharzōne, ôstowiōne, bez szans na dolsze fōngowanie wagōniki robiōm do kupy plac, z kerego niy chce sie wyłazić. A tajle krasiatej farby kole drzewianych stawiyń aż sie cisnōm na instagramowe konta. 😉

Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej, Rudy, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Zabytkowo Stacyjo Banki w Rudach – werci sie?

Toć, że sie werci. Masa turystōw rajzuje do Rud yno skuli hyrskigo Zestowu Pałacowo-Klosztorowego i parku wele niego*. I toć, Pocysterskie Opactwo je naprowda piykne, ale dlo nos Zabytkowo Stacyjo bōła mocka zwiedowniyjszo. Skuli podeprzicio ôd Sztreki Zabytkōw Techniki stacyjo w Rudach wyglōndo modernie, a przi nastympnych inwestycyjach umi być bez nojbliższe lata jeszcze wożniyjszōm atrakcyjōm. Bezmaś je bai ryalno szansa na reaktywacyjo banki w Rudach i na to, że bydzie ôna zaś fajnie fōngowała w tej tajli Ślōnska.

No i nojwożniyjsze – za przikwolyniym arbajciorzy (fest spōmocnych, tak swojōm drōgōm) idzie kuknyć do werksztatu (“lokomotywowni”) i… porajzować kapka drezynōm! My niy szafli, bo familije z modziokami stanyły w dugij raji, ale ze kraja wyglōndało to na echt dobry szpas. Nojlepij bydzie jak wybierecie sie tamek sami, posprawdzocie i docie znać jako sie podobało!


Facebook już czeko: zostow lajka, kōmyntorz i pociś tyn tekst dalij! 😉

*Jedna z naszych ōmōw rajzuje do Rud niy skuli atrakcyji abo landszaftōw, ale skirz futru. Uwidziała se szynk “Pod Kasztanami” i zawdy trza śniōm tam zajechać i pomaszkecić. Ōmy sie na jodle znajōm, tōż pod tymi kasztanami muszōm richtich dobrze warzyć. 😉

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności