Jak sie niy powadzić z Gorolym? (1)

przez bele kaj
Jak sie niy powadzić z Gorolym? bele kaj, blog po śląsku

Jak sie mo za kamratōw Goroli, to idzie sie z nimi ganc wartko powadzić. Skuli czego? Polityki, fusbalu abo pijyndzy? Toć. Ale tak to po prowdzie idzie sie wadzić z kożdym – z Gorolym, Ślōnzokiym i Auslyndrym. Tela, że przi godce z ludziami, kerzi po naszymu niy poradzōm, a godajōm po polsku, je jeszcze inkszy problym. Podane worty.

Jak sie kuknie na zdanie po polsku i kole tego na te same zdanie tuplikowane na ślōnski, to bydzie tam masa wyrazōw, kere bydzie sie jednako szrajbowało, jednako czytało i bydōm ône znaczyć to samo. I tukej wszyjsko gro. Problym sie pokozuje, jak worty sie szkryflo tak samo, a po ślōnsku i po polsku znaczōm blank co inkszego.

Dzisioj piyrsze piynć takich bajszpili, cobyście niy musieli wiyncyj kōmbinować czamu sōmsiod po ôstatnij spōlnyj wiyczerzy sie do Wos niy ôdzywo. Z bildami, coby lepij to wszyjsko spamiyntać.


Drugo tajla “Jak sie niy powadzić z Gorolym?” – TUKEJ.


Kucać

Znocie knif jako wartko poznać Gorola? „Te, kucnij yno” i wszyjsko jasne. Jak czympnie – Gorol, jak richtich kucnie – Ślōnzok. Skuli tego sie jeszcze żodyn niy powadzi, ale idzie sie już kapka znerwować.

Jak sie niy powadzić z Gorolym? bele kaj, blog po śląskuJak sie niy powadzić z Gorolym? bele kaj, blog po śląsku

Cera

Sobota, raja u masorza. Raja dugo, bo masorz dobry, a gynau mu świyże trusioki prziwiyźli. Same baby, tōż trza poklachać. Nojprzōd nic nowego, godka ku szkubaczce. Ôroz Celina już niy umi sztrzimać i ze płaczkami w ôczach godo: „Hela, mōm problymy z cerōm”.

Hela sie ździebko dziwuje, że Celina tak sie przejmuje swojōm skōrōm. I godo ô tym gynau tera, jak mo blank wiynksze problymy. Dyć niy dalij jak wczoraj słyszała Hela na torgu, że modo ôd Celiny kurzi cygarety i cito z chałpy kożdy piōntek. Godajōm we wsi, że bezma mo ôstać zowitkōm.

„Wiesz Celinko, wydaje mi się, że powinnaś się skupić teraz na ważniejszych problemach.”

Trusioki popakowane, trza sie zbiyrać do chałpy. Hela nerwowo, że ta ôd nij kamratka tako gupio. Biere tasze i gibko ciśnie do frizjerki. Cela już nigdy sie do Heli niy ôdezwie, bo jako tu godać z babōm, dlo kierej życie dzieci ni ma ważne?

Jak sie niy powadzić z Gorolym? bele kaj, blog po śląsku

Koło

Sōmsiod padoł „Eugeniusz, nowe koła po 100zł od jutra w Ałszan, okazja!”. Tōż Gynek nic, yno na drugi dziyń stowo wczas rano, choby na gruba cis, a dyć sobota je. Wartko sie ôblyko, coby mu żodyn koła przōdzij niy wykupił. Ciśnie do tego Ałszana. W maju Jorguś mo piyrszo kōmunijo, tōż koło za seta je jak gyszynk ôd Pōnbōczka (Gynek je ôd Jorgusia potkiym). Przijyżdżo, a tam niy koła, a kōłka na prōmocyji. I to do golfa, a niy do wartburga.

„Pierōn z tego sōmsioda, wiyncyj mu z luftbiksy posztrzylać niy dōm.”

Jak sie niy powadzić z Gorolym? bele kaj, blog po śląsku Jak sie niy powadzić z Gorolym? bele kaj, blog po śląsku

Ja

Idōm se bajtle po szuli pokopać w bal na placu. Fest modzi sōm, „orlik” daleko ôd chałpy, tōż szpilajōm przi klopsztandze. Szczylo Ojgyn – brama, szczylo Karlik – brama, szczylo Jorguś – ciuldup w ôkno. Jorguś gibko do krzokōw polecioł, Ojgyn w tym strachu na ôbiod, tōż na placu ôstoł yno borok Karlik. Ana, baba staro, ale sztyjc wyzgerno i wartko, roz-dwa wylatuje z dōma.

“Karolu, wiesz kto to zrobił?”
“Ja.”

Ni ma sie już co brōnić. Ana ani go dalij niy sucho. Prziznoł sie i kōniec. Rychtuje sie tydziyń bez xBoxa.

A rojber Jorguś sztyjc zico w krzoku, dziwo sie na ta cało akcyjo i sie yno z biydnego Karlika rzo…

Jak sie niy powadzić z Gorolym? bele kaj, blog po śląsku Jak sie niy powadzić z Gorolym? bele kaj, blog po śląsku

Gruba

Grubiorz z Rybnika jedzie na byzuch do Bełchatowa. Chce wejrzeć jako sie tam fedruje. Wyłazi z autobusu, ślypia mu sie robiōm jak piynć złotkōw. Ryczy „Ale gruba!”. Ôroz baba kole niego chlast go w pysk. Borok niy wiy ô co łazi, ale sztyjc sie niy umi na te wszyjskie maszyny i szachty napatrzeć. „Mega gruba!”. Chlast! Drugo facka i zwyrtka na krōmfleku. Baba ôbrażōno ciśnie już przed sia. Antek chyto sie za czerwōne lico.

„Smola to! Same gupieloki w tych gorolowicach! Wiyncyj sam niy przijada.”

Jak sie niy powadzić z Gorolym? bele kaj, blog po śląsku Jak sie niy powadzić z Gorolym? bele kaj, blog po śląsku


Mocie w zocy tyn post? Umicie teroski co nowego?
Dejcie znać we kōmyntorzach i poślijcie tekst kamratōm! 🙂

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności