Spōminki z USA #2: piyrszy tref z Nowym Jorkiym

przez Mateusz Sebastian
Spōminki z USA, Nowy Jork - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Je marzec 2014. Jeżech na Brooklynie, w Nowym Jorku. Dzisiej piyrszy roz trefia sie z tym hyrskim miastym.


To sōm moje spōminki z USA. Teksty, skuli kerych blog bele kaj sie pokozoł i skirz kerych fōnguje do dzisiej. Niy ma tukej za wiela praktycznych doradōw abo cudnych bildōw, ale je masa ymocyji i szczyrości. Wszyjsko ofyn. Inksze tajle mojigo spamiyntnika znojdziecie tukej: SPŌMINKI Z USA.


Ô locie niy ma co pisać za wiela. Fliger jak fliger, wartko przesiodka w Hamburgu, wszyjsko jak trza. Dostołech bai cosik do pomaszkecynio, wejrzołech na “Thora” i “Kapitana Philipsa”. Ôziym godzin w lufcie nafolowanych szpasym. Mōm w zocy lotanie – i te w lufcie, i te na ziymi.

Jak my już wylōndowali, musiołech ciś na Brooklyn, kaj zabuchowołech se spanie. Jak niy mocie za tela geldu, coby zicnyć we taryfie, to rajza z flughawyny JFK na Brooklyn leko niy ma. Nojprzōd autobus, potym cug, metro, pora minut piechty i yntlich żech trefiył.

Rozpakowołech gibko nojpotrzebniyjsze dingsy, przeblyk żech sie i zajechołech na Wall Street. Pora minut do zadku bōłech wykamany, ale te chynci, coby połazić chocioż kapka po Manhattanie były tak srogie, że ôroz nabrołech siyły. Za wiela żech w tyn dziyń niy pozwiydzoł, ale szafłech, coby wciś krepla w hyrskim Dunkin’ Donuts, kerego wtynczos na Ślōnsku sztyjc znojś niy szło. Łep do wiyrchu, kukłech na te epne stawiynia, podychołech nowojorskim luftym. Na dzisio starczy.

Wtorek to już rychtyczny byzuch. Nojprzōd śniodani. Amerykōńsko żymła (a po prowdzie to bajgle) z amerykōńskim masłym ôrzechowym – możnej to gupie, ale to bōł taki mōj maszkeciorski śniczek przed tōm rajzōm. I richtich, te moje ôblubiōne mazidło w USA je blank szumniyjsze. Ale przeca jodło to niy bōł nojwożniyjszy cyl, pra? Tōż cisnymy!

Do kapsōw wartko chowia aparat, mobilniok, portōmel i klucze do nowej izby. W rukzaku flaszka wody (pić trza sztyjc!), drugi cwiter (minus jedynoście na gorōnczniku rano!), pora mapek i lista nojlepszych knajpōw, kere znodłech we internecy przed rajzōm. Bōłech fertich.

Metrym zajechołech na przistōnek Hoyt St, coby podziwać sie trocha na zachodni Brooklyn. Dalij richtōng Manhattan Bridge, coby wejrzeć śniego na Brooklyn Bridge a połedniowo tajla Manhattanu. Dejcie pozōr! Na żodnym zdjynciu żodyn Wōm niy pokoże, jako tam richtich je. Pedzieć, że sie czowiek czuje tamek choby we filmie, to nic niy pedzieć.

Piyrsze co mi sie ciepło w ôczy, to że we Nowym Jorku niy ma zielōnych świateł dlo piechciorzy. Je czerwōno rynka abo bioły synek. Na czym sie przelazuje? W Nowym Jorku i na jednym, i na drugim, bele nic niy ciśnie gynau po drōdze jakoś echt wartko. Chocioż jak jedzie, to zalotane Amerykōny i tak sie cisnōm.

Wyloz żech na Chinatown, kere kupluje sie ze Little Italy. Po mianach kapniecie sie już kapka, jako te dziedzinki wyglōndajōm. Pyrsze, co żech uwidzioł, to masa restauracyji a szynkōw. Zaro potym – piykne graffiti i sztandy z pamiōntkami. Ale to niy bōł plan na dzisiej, tōż cisna dalij. Po prowdzie to leca, bo zima je tak, że biyda mōm cyknyć bild. Trza sie ôgrzoć. Kafyj!

Starbucks w NYC to niy ma to samo, co w Polsce. To je gynau tako samo sztela choby u nos McDonald’s, a ajnfachowy kafyj tamek to kole 1-2$. Zaro potym werci sie tyż stanyć przi 2 Bros Pizza – zjycie tamek nojlepszo pizza “do rynki” na Manhattanie. Tyż za 1$!

Po drōdze do Washington Square – placu, kery bōł takim mojim piyrszym punktym na karcie – fol je stawiyń New York University. Wyglōndajōm fest modernie, bardzij choby jako baza naukowo jak uniwersytet. I to wszyjsko na Manhattanie, sztudynckie marzynie. Na samym Washington Sq fōntanna zawarto, tōż ôstoł mi yno łuk triumfalny. Stawiynie, kerego tak po prowdzie niy spodziywołech sie w Ameryce. Wy tyż niy, pra?

Tamstōnd poleciołech sznupać za Corner Bistro, kaj miołech wciś piyntrowego hamburgera (bezmaś taki, choby w bojce Scooby-Doo), ale padali mi tamek, że na ôbiod to je za wczas (11:00, no okej…). Stoć i czekać niy lubia, tōż cisna ku Madison Square Park. Tamek mioł być Shake Shack – jedyn z nojbardzij hyrskich amerykōńskich fast-foodōw. Kultowo sztela z jodłym, tōż spodziywołech sie dugij raji. Miołech cufal, bo raja sie wyônaczyła dziepiyro jak żech już pojod.

Po co szkryflać ô fast-foodach? Skuli tego, że tyn bōł naprowda szumny – to roz. Ale nauczyłech sie tamek tyż czegoś fest wożnego – jak coś w menu kosztuje np. 5$, to trza jeszcze dodać do tego sztojer, bo cyny jodła w Nowym Jorku sōm fest czynsto podowane w… netto.

Minyłech Flatiron Building, kery richtich je plaskaty. Na dugo to bydzie jedne z mojich ôblubiōnych stawiyń na Manhattanie.

Dalij cisna Piōntōm Alejōm ku Empire State Building. Miazga. Do dzisiej niy wiym eli te stawiynie je takie szpecjalne, eli  tela sie go pokozuje we filmach i ô nim godo, że szpecjalne sie zdo. Ale same to, że skuli tych wszyjskich wiyżowcōw, na Manhattanie bez przeszło pōł dnia łazi sie w ciyniu, robi srogie wrażynie. Na Empire ale niy wjyżdżōm, to se ôstawiōm na zwiydzanie z Juliōm. Jak sie potym ôkoże – wlezymy tamek dziepiyro po roku.

Byzuchowołech jeszcze Madison Square Garden – epno hala, na kerej szpilajōm NY Rangers (hokej) i NY Knicks (kosz). Roz za kedy je tamek jaki kōncert, na prziszły tydziyń bodej Katy Perry abo inkszo Taylor Swift. Na hali je tyż gyszeft dlo kibicōw, idzie tamek kupić naprowda wszyjsko – treski, nuple, fuzekle i co yno. Tamek nic fajnego dlo sia żech niy znod, ale po drōdze zaliczyłech jeszcze pora inkszych gyszeftōw. Urban Outfitters nojlepszy!

Łaża, łaża i ôroz dźwigōm łep na Times Square. Szok i ciary niy wiadōmo skōnd. Zdałoby sie, że to yno pora blyskajōncych reklam, ale na miyjscu to je inkszo bojka. Chocioż wieje, suje i je zima, to niy chce sie iś do dōm. Jak byda tamek drugi, szōsty i szesnosty roz to tyż sie niy bydzie chciało. A ôgrzoć sie tamek je kaj – jo sznupołech za… graczkami i bawidełkami.

Na kōniec szpacyr po Bryant Park i blik na Grand Central Terminal, ale skuli tego, że bōłech już richtich wykamany po przeszło 20 kilometrach wandrowanio, to zaro zebrołech sie nazod do ciepłego łōżka w hostelu. To bōł dobry dziyń, a dyć ta rajza dziepiyro sie zaczyno.

Do zaś, M.


Mosz w zocy moje spōminki z USA? Abo lepij dać se pokōj?
🔥 Dej znać w kōmyntorzu na FB! 🔥

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności