Werōna – miasto nafolowane przōniym

przez bele kaj
Werona, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Skupcie sie i czytejcie na głos: nojpiykniyjszo miyłosno historyjo. Ô kim pōmyśleliście?

Hyrskie miyłosne pory

Na isto spōmni sie Wōm ô Rose i Jacku ze “Titanica”, kerych ôddzieliła ôd sia (bezmaś) za mało mataczka. Abo ô tych, kerzi radzij pili krew jak woda – ô Belli i Edwardzie ze “Ćmiynio”. Niy? Tōż możnej gwiozdy z czasōw naszego liceum, bohatery pōmatlanej historyji gynau ze Manhattanu, Blair i Chuck? Abo wiecznie niyrod Werter i ôd niego frela Lotta? Fusbaler David ze babōm Victoriōm?

Tak po prowdzie to Wasze ôdpedzynie bydzie zoleżne ôd tego, wiela mocie lot, na jakie zaglōndocie filmy i jakie czytocie ksiōnżki. Ôd tego, czymu przajecie. Ôd Waszyj wrożliwości i smaku. Ôd tego, kerych szauszpilerōw i fusbalerōw mocie radzi i w kerych bohaterōw sie wczuwocie. Tōż we sznupaniu za “nojpiykniyjszōm miłosnōm historyjōm” niy ma cweku, lepsze tukej bydzie pytanie „Jako je nojbardzij znano miyłosno historyjo?”. A ôdpedzynie na takie pytanie, śmi już być yno jedne.

Werōna – miasto ôd Romea i Julie

Szekspir niy mōg pokozać tragedyji swojij hyrskij miyłosnej pary we inkszym mieście jak Werōna. Ajnfach niy mōg. Nikaj Julia i Romeo – bo ô nich sie tukej cołki czos rozłazi – niy spasowaliby tak, jak we tym italijskim mieście.

Land, w kerym wyōnaczyło sie słowo „romans”? Je. Cudny, rōmantyczny baukōnszt? Je. Wōnskie drōgi i eki, za kerymi skukane sōm tajymnice ciecioszkōw? Sōm.

Okrōm tego fol kafyjōw i szynkōw, w kerych po leku idzie zaczōnć zolycić i gryfne kościoły, w kerych zolytnicy mogōm poprzepraszać za swoje miyłosne grzychy sie hajtnyć. Jak by na Werōna niy kuknyć, to te miasto je nafolowane przōniym.

Atrakcyje Werōny

Skuli ciepłych farbōw stawiyń i bliskości nojzwiedowniyjszych szteli, cołki dziyń szpacyrowania po Werōnie je bardzij fajrowaniym jak fizycznōm aktywnościōm. I na tym sie we Werōnie skupcie. Na tej szpecjalnej ajnfachowości miasta. Bojka.

Jedyn dziyń starczy, jak keryś naprowda lubi potyrać. Podle nos dwa dni w Werōnie bydōm perfekt. Idzie wtynczos w pokoju pomaszkecić, zjeś gynialne gelato i inksze szpecjały italijskij kuchnie, ale i po leku wejrzeć se na główne atrakcyje turystyczne – chałpa ôd Julie ze hyrskim balkōnym i werōńsko Aryna (wyglōndo choby rzymski amfityjater i sztyjc cosik sie tamek pocho).

Podle nos we wercie je jeszcze zōnś na place delle Erbe, dei Signori i Bra, ku tymu ôbadać Castelvecchio, Most Scaligero i Katedra. Reszta to już podle smaku i tego, wiela mocie czasu. A! I kōniecznie ciście na kafyj do Borsari. Skuli idyalnego brōnotnego napowku i wyjōntkowego strzodka. Naprowda trza wlyź.

Werōna – do spamiyntanio

Na ajntryt na balkōn ôd Julie trza udać 4€ – kupcie se lepij wiyncyj lodōw 😉 Abo udejcie na miyjskim torgu we samiuśkim strzodku Werōny.

We tōrze Arco della Costa idzie uwidzieć epne ziobro. Godo sie dwie historyje ô tej wielorybij kości. Podle piyrszej, kość sfurgnie, jak pod ôbłōnkiym przyndzie persōna, kero nikyj niy ôcyganiła. Podle drugij, ziobro gichnie ô zol, jak we tōrze stanie już wydano dziywica…

Werona, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Z Werōny do Mediolanu je 160km, a do Wynecyji – 115km, tōż werci sie wybrać tydziyń wolnego i szafnyć wszyjskie trzi miasta ôroz.

Na sōm kōniec cosik richtich zwiedownego. Ôkazuje sie, że Szekspir, autor “Romea i Julie” nikyj we Werōnie niy bōł! Znoł miasto yno ze ôpowiadań i rozprowek. Wy niy zrōbcie czasym feleru takigo, jak Pōn William. Niy kōńczcie przigody z Werōnōm na przeczytaniu posta, yno na mus ciście, jak yno bydzie przileżytość. Na zicher bydzie sie Wōm podobało.

Zewnątrz Werony nie ma, nie ma świata,
Tylko tortury, czyściec, piekło samo!
Stąd być wygnanym, jest to być wygnanym
Ze świata; być zaś wygnanym ze świata,
Jest to śmierć ponieść; wygnanie jest zatem
Śmiercią barwioną. Mieniąc śmierć wygnaniem,
Złotym toporem ucinasz mi głowę,
Z uśmiechem patrząc na ten cios śmiertelny.

[Szekspir, “Romeo i Julia”, akt III, scena III]


Jako podobo Ci sie Werōna? Pasuje do “Romea i Julie”?
Możnej mosz jakie spōminki z Werōny? Napisz we kōmyntorzu!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności