Warszawa – skuli czego Ślōnzok umi mieć jōm w zocy? 7 idyji

przez bele kaj
Warszawa, Polska - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Niy ma co cyganić. Statystyczny Ślōnzok Warszawie za fest niy przaje. I to je yno tak leko pedziane. Skōnd sie to biere? Trefiōm sie tacy, kerzi stolicy gorolyji niy lubiōm skuli historyje, inksi skirz regiyrōnku, kery tamek urzynduje, a jeszcze inksi pogodali pora razy z rychtycznymi warszawiokami i dali se śnimi po pyskach mieli rōżne zdania na roztōmaite tymaty, tōż wiyncyj do stolicy sie niy wybiyrajōm.

Warszawa, Polska - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Yno co za to może same miasto? Czymu sōm winowate te wszyjskie stawiynia a ta miyjsko mora? Warszawskie place już tela razy dostały po gymbie, tela już razy ôstały poharatane i pobulōne, że jak se czowiek ô tym kapka pomedykuje, to sie aż żol robi. Toć, idzie pedzieć, że miasto to niy stawiynia, yno ludzie. I to je recht. Ale pōdźcie sprōbujymy dzisiej skupić sie yno na tym kōnsku ziymie, na ôd niego drōgach, geszeftach, muzyjach a inkszych sztelach. Pōdźcie pomedykujymy skuli czego Ślōnzok umi mieć w zocy Warszawa. Pōdźcie na rajza.

Warszawa, Polska - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Warszawa na weekynd – aparat do taszy i cisnymy

We Warszawie bylimy już pora razy. Roz skuli sztudiōw, roz coby pozaglōndać na fusbal, a roz tak se połazić bez cweku. Yno jakoś tak sie to poskłodało, że zawdy rajzowalimy tamek bez aparatu. Tōż jak terozki dostołech ajnladōnek na byzuch we DDTVN, to zaro wciepołech naszego starego, zocnego nikona do taszy. I bez cołki tyn proszōny weekynd, przi -12-stopniowym mrozie, po leku se łaziłech a kōmbinowołech co umi Ślōnzok znojś gryfnego we Warszawie. I wiycie co? Je tego moc!

Warszawa, Polska - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

1. Historyjo – Muzyjum Polin i masa inkszych

Gryfne Muzyjum Polin to je sztela dlo kożdego, fto chce sie dowiedzieć trocha wiyncyj ô świecie jak to, ô czym godajōm we telewizorze, radyjoku a internecy. Muzyjum Historyji Żydōw Polskich to je nojpiykniyjszo (z dworu i ze strzodka) tako sztela w Polsce. Superowo zaprojektowano i poplanowano, perfekt i dlo starych, i dlo modych, i dlo cołkich familiji. Mocka fajnie pokozanych informacyji, a ku tymu ajntryty po… 1zł (dlo tych, kerzi majōm do 26 lot i sztyjc sie uczōm; reszta ôd 15 do 25zł). Werci sie, forgot. Zabuchujcie se ze dwie godziny i niy przepasujcie żodnej izby!

Inksze muzyja we Warszawie? Fest fajnie narychtowane je Muzyjum Powstania Warszawskigo, a kamraty czynsto zachwolajōm Muzyjum Narodowe. Mocie inksze ôblubiōne? Piszcie!

Warszawa, Polska - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

2. Klimat – stare miasto z rynkiym

Jak my już przōdzij spōmnieli, trefilimy już mocka ludkōw, kerzi godali, że Warszawy w zocy niy majōm. Ale niy trefilimy sztyjc żodnego, fto by pedzioł, że mu sie tamek stare miasto niy podobo. Dyć na rynek a plac Zōmkowy sie niy idzie nadziwać. Bez zima majōm tamek taki choby godni torg a klojzdōwka, tōż bai przi minus dwanoście robi sie czowiekowi jakoś tak cieplij. Chocioż to możnej skirz tych poru szolek grzotego wina? 😉

Warszawa, Polska - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

3. Fusbal – Stadiōn Narodowy

Kery Ślōnzok niy mo w zocy fusbalu? Wszyjscy chutnie zaglōndōmy na szport, pra? A trza se ofyn pedzieć, że na polskim Stadiōnie Narodowym roz za kedy idzie trefić richtich zwiedowny szpil. Tōż jak niy mōmy na razie ślōnskij repryzyntacyji, to fajnie je sie wybrać do Warszawy i pozaglōndać na szpilajōncych Ślōnzokōw – Piszczka z Goczałkowic, Milika z Katowic abo Glika z Jasztrzymbio. A jak kerymu chybio Ligi Misztrzōw, to roz na szesnoście lot idzie sie podziwać na europejski fusbal na stadiōnie ôd Legie. 😉

Warszawa, Polska - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

4. Baukōnszt – moderne szkło a stalinowsko cegłōwka

Dobre, tukej mōmy taki pōnkt ô kery sie idzie leko powadzić. Bo z baukōnsztym we Warszawie je tak, że abo sie mu przaje, abo go niy idzie strowić. U nos tyż pōł na pōł – dlo Julie szpetne, dlo Matisa cudne. Ale kuknyć na tyn miszōng modernych, srogich stawiyń ze szkła ze stalinowskim, epnym Pałacym Kultury i Nauki werci sie zawdy. Gryfnie wyglōndo na szkartkach pocztowych i robi superowy efekt na wszyjskich auslyndrach, kerzi piyrszy roz do Polski przijyżdżajōm. Pozoziyrejcie se yno na ôd nich gymby jak wylazujōm z banhofu!

Warszawa, Polska - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

5. Dizajn – gryfne grafiki i fol roztōmaitych geszeftōw

Bezmaś polski dizajn nojsrogszej jakości biere sie zawdy abo z Łodzi, abo z Warszawy. I to we stolicy widać, bai przi ajnfachowym szpacyrze po mieście. Mini-galeryje, geszefty, ale tyż zocne grafiki we kafyjach abo i na drōdze. Dlo tych, kerym sie ckni za dizajnym z czasōw PRL-u, tyż co chwila znojdzie sie cosik fajnego. A ku tymu stare auta – syrynki, trabanty, maluchy – na kere szłoby kukać bez cołki dziyń. Warszawa to na zicher je miasto nafolowane inspiracyjami dlo kożdego, fto ônaczy jakie malōnki, bildy abo plakaty.

Warszawa, Polska - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

6. Nauka – Cyntrum Nauki Kopernik

Niy mōmy bildōw, bo w Cyntrum Nauki Kopernik bylimy pora lot do zadku. Ale jak terozki pytōmy sie kamratōw, kerzi rajzujōm do Warszawy, to kożdy godo, że ta sztela sztyjc je jednako piykno. Idzie zebrać bajtle na wycieczka abo dzioucha na zolyty. Podjechać z cołkōm klasōm abo familijōm. I kożdy nauczy sie cosik nowego. Wszyjsko je tamek fajnie poplanowane i wyônaczōne, dobrze to wyglōndo i przijymnie sie łazi. Tōż jak już bydziecie na weekynd we Warszawie, to naprowda musicie tamek zōnś!

Warszawa, Polska - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Jodło – tradycyjne polskie szynki a moderne kafyje

Tradycyjno polsko kuchnia, recepty ôd Magdy Gessler, wygańskie burgery abo jakie inksze mimry z mamrami? 😉 We Warszawie je wszyjsko, knajpōw je tamek choby grzibōw we palowickich lasach. Nasze ôblubiōne? Na ôbiod wygańsko knajpa Krowarzywa, w kerej idzie dobrze pojeś za małe pijōndze. Fajne sōm tyż bary mlyczne, kerych we stolicy je fol. No a po ôbiedzie niy przepōmnijcie czasym ô Zygmōntōwce! Takigo maszketu niy posmakujecie nikaj indzij.

Warszawa, Polska - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Warszawa na weekynd

Dufōmy, że te pora powodōw styknie, cobyście wybrali sie do Warszawy. Choby yno na weekynd. Co by niy godać, to je tamek co napochać i kaj pomaszkecić, a do tekstu na wiyrchu – tak po prowdzie – wciślimy yno jakieś 10% warszawskich atrakcyji. Tōż jako, siodocie do cuga i docie szansa gorolyji? 😉


Umi Ślōnzok mieć w zocy Warszawa? Podobo Ci sie te miasto?
Dej znać na Facebooku!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności