Szifym naôbkoło Manhattanu

przez bele kaj
Manhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Kożdy – fto chocioż kapka sie interesowoł Nowym Jorkiym – wiy, że Manhattan to tak po prowdzie niy za wielo isla wydzielōno rzykōm Hudson. Beztōż dobrym knifym je pozaglōndanie na Epno Gogoła gynau ôd rzyki. A je już blank gryfnie, jak sie trefi tako rajza szifym na pōł dnia za 20$ 😉

Manhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku Manhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Bōłach au-pair, tōż moja agyncyjo zôrganizyrowała srogi disco boat cruise dlo wszyjskich kindermyjdli, kere miyszkały wtynczos wele Nowego Jorku [Matis: Na szczynście dziouchy umiały zebrać ze sobōm kamratōw]. My niy nastowiali sie za fest na tańcowanie, skokanie a napowki. Dlo nos nojciekawszy bōł landszaft gynau ze szifu – mōj ôblubiōny Empire State Building ôbadany z kożdej strōny, Statua Zwōlności z poru metrōw abo Most Brookliński. Kożdy blik na te zocne stawiynia budził ganc nowe szmaterloki w basie.

Manhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku Manhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuManhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku Manhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Mielimy cufal, bo szaflimy Manhattan naprowda z kożdej zajty. I po jasnoku, i po cimoku. Sztartlimy za widnioka, kole szōstej na wieczōr, a nazod my przijechali jak już wszyjskie światła Manhattanu blyndowały społym – superowy efekt a landszaft kery bydymy pamiyntali do kōńca żywobycio.

Manhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku Manhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Ale tak richtich szykowne to te miasto je jak sie klara po leku napoczyno tracić. Niebo w kożdym możliwym kolorze i tyn zachōd za spōmnianym Empire State Building, kere wszyjscy znōmy z filmōw – cosik cudnego. Chciałoby sie, coby tako chnedka ciōngła sie durś. Tōż jak bydziecie sie wybiyrali na rejs, bele jaki i bele kaj, to kōniecznie biercie taki pod kōniec dnia. Tak, co trefi sie Wōm przileżytość, coby pozaglōndać na ôbie gymby ôd miasta. Dlo zolytnikōw to je atrakcyjo ôbowiōnzkowo! (;

Manhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku Manhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuManhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Okrōm sztampowych szteli choby Wall Street abo Statua, szaflimy tyż kraj New Jersey z charakterystycznōm reklamōm Colgate, na kero idzie kuknyć ôd Battery Park na dolnym Manhattanie, a ku tymu Long Island z epnym, kultowym napisym ‘Pepsi Cola’.

Manhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuManhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuManhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Matis i tak nojbardzij mioł rod tyn kōnsek rejsu wele Mostu Williamsburskigo, kaj pōmiyszkiwoł bez dwa miesiōnce ôd niego amerykōńskigo śnika [jeszcze roz dziynki Ela i Pyjter za ta zocno sztela!]. Zaro kole tego, na drugim kraju mostu, stoji staro cukrownia Domino, kero za pora lot mo sie zmiynić w nastympno modno chałpa. Wiycie, że mōmy w zocy industryjalne klimaty, tōż tyn plac tyż fest sie nōm podoboł. No ale co zrobić, kajś trza przeca miyszkać, a stowanie z Manhattanym przed ôczami bydzie tamek ganc lekie.

Manhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuManhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Tukej jeszcze my, w lepszej wersji niż Kate i Leo w Titanicu! Jak widać na bildzie – fest nos… poruszało 😉

Manhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuManhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Żodni z nos imprezowicze, ale wyciślimy wiela sie dało z tej rajzy po wodzie i widzielimy landszafty, kere przōdzij znalimy yno z filmōw. Werciło sie fest. I ôpowożyć sie na rajza do Nowego Jorku, i potym na ta myjszo rajza szifym. Biercie z żywota wiela sie do, pyrsk!


Podobała Ci sie ta rajza snami po Manhattanie?
👍 Ciepnij przajkōm abo kōmyntorzym! 👍

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności