NACYJOWY SPIS WSZEÔBECNY 2021

przez bele kaj

NACYJOWY SPIS WSZEÔBECNY 2021
SPIS2021.BELEKAJ.EU

Nacyjowy Spis Wszeôbecny Ludności i Pōmiyszkań sztartnie już chned – 1 kwiytnia 2021 roku. Pokoże sie w nim możebność zadeklarowanio nacyjowości ślōnskij a wyużywanio godki ślōnskij.

Czujesz sie Ślōnzoczkōm / Ślōnzokiym?
To je nojlepszo chneda, coby pokozać przinoleżność do Ślōnska a ku tymu bodej jedna z ôstatnich szans, coby wyônaczyć cosik echt dlo retowania ślōnskij kultury.

Spis Wszeôbecny 2021 kludzōny bydzie we formie ôbowiōnzkowego samospisu online a ekstra spisu telefonicznego. Tako forma to je dlo Ślōnska epno szansa, ale i srogie wyzwanie. Beztōż sprōbujmy dōnś do jak nojwiynkszej liczby persōnōw – i tych, kerzi wyużywajōm internecy kożdy dziyń, i tych, kerzi niy za fest majōm kōmputery w zocy.

Narodowość Śląska - Spis Powszechny 2021

Nojwożniyjsze informacyje ô spisie wszeôbecnym 2021

Nacyjowy Spis Wszeôbecny Ludności i Pōmiyszkań 2021 bydzie kludzōny ôd 1 kwiytnia 2021 do 30 czyrwca 2021 roku.

Ja, udział we Spisie 2021 to je mus.

Podug GUSu, spisać muszōm sie:

– Poloki, kerzi miyszkajōm we Polsce, majōm plac pōmiyszkanio (plac zameldowanio abo pōmiyszkanio – stałe abo czasowe) we miyszkaniach abo zamiyszkanych izbach… niebędących mieszkaniami,
– Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu czy są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach lub zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
– Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem za granicę.

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 przeprowadzony zostanie przez internet bez udziału rachmistrzów. Mieszkańcy Polski będą podawać odpowiedzi samodzielnie, dokonując tzw. samospisu.

Niemniej, zgodnie z ustawą, rachmistrzowie mogę skontaktować się z każdym obywatelem w celu potwierdzenia informacji zawartych w samospisie. Taki kontakt może odbyć się drogą telefoniczną lub nawet bezpośrednią.

Główny Urząd Statystyczny informuje, iż spis będzie możliwy również telefonicznie:

Od 8 do 30 kwietnia br. Skontaktuje się z Toba rachmistrz telefonicznie i przeprowadzi spis. Będziesz odpowiadał na te same pytania co w spisie internetowym. Możesz również zadzwonić na infolinię spisową 22 279 99 99, wybierz wewnętrzny numer „8” i przekaż naszemu konsultantowi, że chcesz się spisać przez telefon – oddzwoni do Ciebie rachmistrz.

W przypadku telefonu lub wizyty rachmistrza, wypełniony przez niego formularz jest ostatecznie wiążący – ma wagę wyższą, aniżeli samospis internetowy. Jest to kluczowa informacja, którą warto przekazać np. osobom starszym, którym pomożecie wypełnić formułę internetową.

Dostęp do aplikacji będzie możliwy na trzy sposoby:

– przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – umożliwiający dostęp do aplikacji za pomocą środków identyfikacji elektronicznej jak np. Profil Zaufany,
– metodą opartą na numerze PESEL (identyfikator) oraz nazwisku rodowym matki,
– używając kodu mieszkania – unikalnego kodu przypisanego do każdego mieszkania (kod może być użyty tylko raz).

Szczegółowe informacje: https://spis.gov.pl/spisy-probne/drugi-spis-probny/logowanie-do-aplikacji

Dostęp do samospisu jest zagwarantowany przez 14 dni od momentu pierwszego zalogowania.

Są to pytania numer 9, 10 i 11:

Pytanie 9: Jaka jest Pana(i) narodowość?
Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną – nie należy jej mylić z obywatelstwem

Pytanie 10: Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?
Możliwe odpowiedzi: “tak (proszę podać do jakiego/jakiej)” oraz “nie, nie odczuwam”

Pytanie 11: Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
Możliwe odpowiedzi: “wyłącznie polskim” oraz “polskim i innym(i) niż polski (podać jakim/i)” oraz “wyłącznie innym(i) niż polski (podać jakim/i)”

Wyniki spisu z 2011 roku

+ 0
deklaracji narodowości śląskiej​
+ 0
narodowość śląska zadeklarowana jako pierwsza​
+ 0
zadeklarowanych użytkowników języka śląskiego​
+ 0
narodowość śląska zadeklarowana jako jedyna​
Na podstawie danych GUS [1]

Dlaczego warto zadeklarować narodowość śląską?

Z pozoru wydawać się może, że deklaracja narodowości śląskiej oraz używania języka śląskiego nie ma wielkiego znaczenia. Jest jednak zgoła inaczej. Wyniki uzyskane w spisie są bowiem jedynymi “twardymi” liczbami, jakimi dysponują śląscy aktywiści podczas negocjacji, dyskusji i wszelkich innych prac na rzecz Śląska.

Wysoki wynik w Spisie Powszechnym 2021 może okazać się punktem zwrotnym w nowoczesnej historii naszej ojczyzny. Zaś wynik niski może ostatecznie zniechęcić do dalszych działań tych, którzy obecnie sprawiają, że Śląska kultura i język się rozwijają. A to byłaby strata niepowetowana. W praktyce oznaczałaby bowiem, że nasze dziedzictwo znów zostanie zepchnięte na dno szuflad.

Co możesz zyskać?

wpłyniesz na historię śląska

Wpisanie narodowości śląskiej do ustawy o mniejszościach oraz uznanie języka śląskiego za język regionalny to dwa najważniejsze cele śląskich aktywistów. Deklarując narodowość śląską, możesz współtworzyć historię Śląska.

Zaznaczysz swoją obecność

Jesteśmy wyjątkowi. Musimy być dumni z naszego bogactwa kulturowego i językowego. Zdawać sobie sprawę, że śląskie tradycje to coś niepowtarzalnego. Dlatego stwórzmy społeczność, w której każdy zaznaczy swoją obecność.

Dasz impuls do dalszej pracy

Zdecydowana większość osób, które walczą o lepszą przyszłość Śląska i Ślązaków, robi to z pasji i miłości do regionu. Czasem jednak, może zwyczajnie zabraknąć sił. Twoja deklaracja śląskości to dla wielu impuls o wielkiej mocy.

Jak możesz pomóc?

Zadeklarowanie śląskiej narodowości oraz używania śląskiego języka będzie w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 możliwe, ale niestety nie takie proste. Zapoznaj się z poniższą instrukcją i podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi.

Pamiętaj też, że – jak informuje GUS – dokonanie spisu będzie możliwe również telefonicznie. Dla wielu osób starszych może być to preferowana forma deklaracji. Warto więc poinformować babcie, dziadków czy sąsiadów, że także w rozmowie z rachmistrzem mogą zadeklarować narodowość śląską.

Instrukcja deklaracji narodowości śląskiej przez internet

Na podstawie wersji demonstracyjnej aplikacji do samospisu: demo.spis.gov.pl

Zaloguj się do aplikacji na spis.gov.pl

Wejdź na SPIS.GOV.PL i zaloguj się do aplikacji na jeden z trzech sposobów (profil zaufany, PESEL lub kod).

podaj dane, adres i wskaż domowników

W kolejnych krokach podaj dane osobowe, adres zamieszkania i wskaż kto z Tobą mieszka. Następnie ustal relacje rodzinne.

Wypełnij formularz osobowy

W kwestionariuszu osobowym znajdziesz pytanie o narodowość. Do wyboru będzie "polska", 13 mniejszości ustawowych oraz "inna".

Wybierz narodowość "INNą"

Po wybraniu opcji "inna" pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia. To tutaj możemy wpisać słowo "śląska" (działa autouzupełnianie).

Możesz dodać drugą narodowość

W spisie pojawi się także możliwość wybrania drugiej narodowości. Tak więc śląska może - ale nie musi - być jedyną wskazaną w spisie.

Tak to wygląda w praktyce - kliknij aby powiększyć

Narodowy Spis Powszechny 2021 to wielka szansa dla Śląska​

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbywa się średnio raz na 10 lat. Za naszego życia będziemy mieli więc tylko kilka okazji, aby zadeklarować przynależność do śląskiej wspólnoty. Nie zmarnujmy tej szansy w 2021 roku.

Podziel się zawartymi tu informacjami ze znajomymi, rodziną i przyjaciółmi. Udostępnij tę stronę w mediach społecznościowych i przypominaj o niej systematycznie w swoich kanałach komunikacji. Gdy nadejdzie czas spisu – bądźmy gotowi!

Zapamiętaj! Narodowy Spis Powszechny 2021 będzie miał miejsce od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 roku!

sprawdź też Ciekawe artykuły i przydatne linki dotyczące spisu:

1. Oficjalna strona Spisu 2021 – spis.gov.pl
2. Artykuł Łukasza Tudzierza “5 powodów, dla których warto deklarować narodowość śląską” na Tuudi.net
3. Artykuł Łukasza Tudzierza “Jak zadeklarować narodowość śląską podczas Spisu Powszechnego?” na Tuudi.net
4. Artykuł Pyjtra Długosza “Narodowość śląska na Spisie Powszechnym 2021!” na Wachtyrz.eu
5. Seria ankiet dotyczących narodowości na Wachtyrz.eu: “Szczepan Twardoch: Śląska tożsamość wyrasta ze mnie samego
6. Strona informująca o spisie autorstwa Ruchu Autonomii Śląska: spis-powszechny.pl
7. Strona projektu ŚLŌNSKO SZTAMA: slonzoki.pl

SPIS2021.BELEKAJ.EU - Narodowy Spis Powszechny 2021 - Narodowość Śląska
SPIS2021.BELEKAJ.EU - Narodowy Spis Powszechny 2021 - Narodowość Śląska

Źródła:

[1] https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5670/22/1/1/struktura_narodowo-etniczna.pdf

[2] https://wachtyrz.eu/trwa-spis-probny-mozna-deklarowac-narodowosc-slaska

[3] https://demo.spis.gov.pl

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności