Rotterdam + Kinderdijk = szpas

przez bele kaj
Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Na weekynd majowy 2015 ôbralimy se Holandijo. Land, kery bodej kożdymu kojarzi sie ze kołami, kyjzōm, chodawrami, powieterniokami i tulpami. A nōm po tyj rajzie jeszcze ze kapsalōnym, flizami i gibkimi cugami.

Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuRotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Fliger – stop – cug

Ajnzecery tōnich liniji lotniczych dobrze wiedzōm kedy je weekynd majowy we Polsce. Beztōż ni ma leko znolyź łacnych lotōw. Szukalimy dugo, ale w kōńcu zdecydowalimy sie na Niderlandy. Tam: ze Katowic do Eindhoven za 59zł, nazod: z Dortmundu do Katowic tyż za 59zł za łep.

Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

We Eindhoven ani niy jechalimy do miasta. Gynau ze flughawyny poszlimy chytać stopa na Rotterdam. Niy szło nōm to tak, jak wdycki, tōż pora razy zmiynialimy miyjsce, aż w kōńcu jedyn chop nos ciepnōł. Kaj? Ni mōmy pojyncio. Wiymy yno, że sztreka na Rotterdam przejechoł.

Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Holandijo je fest mało, a tankszteli za wiela przi autobanach ni ma, tōż kozalimy sie wyciepać we piyrszym możliwym placu. Prawie bōł McDonald’s i malućki banhof, tōż już siedlimy (z McKroketym w rynce) do cuga, coby mieć sztyjc chocioż kōnsek tego dnia.

Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuRotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Cołko nasza rajza bōła w pierōny intynsywno. Niy ônaczylimy sie i uzdalimy se, że we siedym dni ôbjadymy ôziym miast. I wiycie co? Gryfnie nōm to poszło.

Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Rotterdam – banhof

Godajōm i piszōm, że Rotterdam je miastym baukōnsztu. Bezma idzie sie tamek podziwać na wszyjskie kerunki projektowanio i stawianio ôd poczōntku XX wieku. Ni ma w tym przesady i widać to zarozki jak sie ze cuga wylezie.

Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuRotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Koła i szify

Koła sōm naprowda wszyndzi. Szpecjalne tretuary i parkingi dodatkowo robiōm rajzowanie leksze.

Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Rotterdam mo nojwiynkszy port we Europie. Bez dugie, dugie lata bōł tyż liderym na świecie, ale w 2004 przegōnił go Szanghaj. Tera je na czwortym placu.

Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Erazm ze Rotterdamu

Program Erasmus znocie, pra? Skōnd sie wziyna nazwa? Ôd holynderskigo pisorza i filozofa Erazma. Tego samego miana je rotterdamski most.

Niy klaruj – przociele zrozumiōm, spōrniki i tak niy zawierzōm.

Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Park ze masztym

Euromast – idzie wjechać i podziwać sie na miasto. 9.35€ za bilet. I piykne parkowe tulpy pod spodkiym!

Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Couchsurfing

Bez problymu – fol hostōw, masa antwortōw. My trefili “tak se”. Nasz gospodorz chutnie warzył i sztyjc godoł, ale lubił se tyż przi nos pograć w jakoś sztrzylanka…

Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Markthal

Wieli, przikryty torg. Znojdziecie tam kożdy holynderski maszket. Kyjzy, grincojg, a bai gorzołka. Dejcie pozōr, bo łażōm tam i turyści, i lokalsi, tōż sztyjc je  tamek tulma.

Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Sześciynne chałpki

Mianuje sie je Cubic Houses – stawiynia we richtich wyjōntkowej formie. Bezma pomiyszkujōm w nich ludzie.

Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Jodło ze ściany

Fest popularne w Holandiji. Hamburgery, sznity i kołoczki gynau ze wandy. Kożdy dziyń widzielimy ich wiyncyj a wiyncyj. Idzie pojeś za 3€, ale jako to smakuje, to sie ôd nos niy wywiycie.

Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Kapsalōn

Niderlandy majōm swōj szpecjalny kebab – kapsalōn. Miano wziyno sie ôd tego, że kedyś bōł we Rotterdamie golocz (po holyndersku – kapsalon), kery sztyjc ścioł yno miynso zapieczōne razym ze frytkami i kyjzōm. Inksi to podchycili i coby ôbsztelować nojlepszo wersyjo marokańsko-tureckij ambrozyji, zaczli wołać “dej mi to samo, co mo kapsalon“.

Cyna 4-8€ – zależy ôd miyjsca i rozmiaru. Starczo na dwōch.

Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Kinderdijk!

Choby yno skuli fyrtokōw, werci sie karnyć i do Kinderdijk. Idzie zicnyć w autobusie (linia 90) abo płynōnć szifym (sztart kole Mostu Erazma). Rajza wyłazi tak kole 4-5€. Ajntryty fraj.

Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Jedna drōga, dziewiytnoście wietrokōw, niy za wiela ludzi. Cołki dziyń to by było tam fest za dugo, ale na fajne popołednie je gynau.

Rotterdam, Kinderdijk, Holandia - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Dalij, przed sia

Holandijo je mało i mo fest porzōmnie wyrychtowany systym ajzynbanōw. Tōż miyndzy niykerymi wielimi miastami je yno 20 minut drōgi. Tōż cieplimy chytanie stopa, wyciōngli pora ojro wiyncyj z kapsōw i przesiedlimy sie do holynderskigo cuga aż ku kōńcowi rajzy.

Nastympno tajla naszej niderlandzkij rajzy – Delft i Haga! 🙂

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności