Rothenburg ob der Tauber – miasteczko uratowane zbōnkiym wina

przez bele kaj
Rothenburg ob der Tauber, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Rothenburg ob der Tauber to je malućkie zabytkowe miasteczko na Bajerach, we dolinie rzyki Tauber. Beztōż, że naczytalimy sie ô nim fol, a znejdziōne instagramowe bildy ze tej szteli tak sie nōm przipodobały, że musielimy wycyckać jedyn ze ôstatnich weekyndōw we Mōnachium i roz jeszcze kupić se Bayern Ticket. Mielimy beztōż przileżytość ku byzuchowi we dwōch miastach – Rothenburgu, ô kerym przeczytocie dzisioj o we Würzburgu, kery na blogu bydzie chned. Ôba miasta sōm niy yno szwarne, ale i majōm fest zwiedowne historyje. Tōż ni ma co stoć i czekać – pōdźcie sie podziwać na nastympno bajersko perełka!

Zbōn wina na ratunek – zwiedowno historyjo Rothenburga

We 1631 roku Rothenburg ôstoł podbity bez ôddziały gynyrała Johana von Tilly. Podle legyndy, pozbiyroł ôn na rynku wszyjskich miyszkańcōw i pedzioł im, że jak sie znojdzie postrzōd nich geroj, kery “na roz” wyduldo trzilitrowy zbōn wina, wtynczos gynyrał ôstawi miasteczko w pokoju.

Do prōby doł sie polityk, tōż persōna, kero bōła wyjōntkowo dobrze wytrynowano we żarciu gorzoły. Bohaterym Rothenburga ôstoł birgermajster, kery spacyfikowoł przeciwnikōw bez wysłeptanie srogigo naczynio bez wiynkszych problymōw. Na pamiōntka tego szumnego ôsiōngniyńcio, kożdego roku miyszkańcy fajrujōm Der Meistertrunk – ôficjalnie “Świynto Ratowanio Miasta”, a tak po prowdzie to “misztrzowskie ôżarstwo”.

Rothenburg ob der Tauber, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Żol, ale bez II wojna światowo żodyn niy umioł już ôbrōnić zabytkowego Rothenburg ob der Tauber przed dywastacjōm. W czos jednego ze nalotōw bōmbowych setki chałpōw i epno tajla murōw miasta bōła kaput. Po wojnie wszyjsko ôstało akuratnie postawiōne nazod podle historycznego forbildu, skirz czego dzisioj idzie nacieszyć ślypia strzedniowiecznym landszaftym. Werci sie wiedzieć, że ôdbudowa bōła wyônaczōno za pijōndze z gyszynkōw ze cołkigo świata – tabulki ze mianami tych, kerzy sie dociepali, sōm terozki wmurowane we mieście.

Jako dojechać – transport do Rothenburga

Przewożnie turyści rajzujōm do miasta cugiym. Dojazd do Rothenburga idzie sprawnie i gibko, ale niykerzy majōm problymy. Naturalnie, nojlepij sie rajzuje jak sie mo w kapsie spōmniany na zaczōntku tekstu bilet dobowy na cołkie Bajery. Umicie sie z nim przesiodać wiela scecie, tōż we nojgorszym przipodku stracicie yno trocha czasu.

Przede wszyjskimi niy śmicie przepōmnieć, że ciśniecie do miyjscowości Rothenburg ob der Tauber. Wielce ajnfachowe, ale bezmaś fol turystōw już to popierōniło i jechało do jednego ze sztyrech inkszych “Rothenburgōw”, kere sōm we Niymcach. Spamiyntejcie se to jakbyście tak jednak kupowali farkarty na roz abo sznupali za rajzami we rozmaitych aplikacjach.

Rothenburg ob der Tauber, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Banhof je postawiōny ôd zabytkowej tajli miasta ô jakieś 10 minut (jak wyleziecie z cuga to trza iś w lewo, na skrziżowaniu we prawo i to tela). Cugi ze Rothenburga na Wurzburg jeżdżōm roz na godzina, a do Norymbergi dwa razy. Za kożdym razym musicie sie przesiodać we Steinbach (ale niy bōjcie nic, ludzie ze DB kapujōm co i jak, tōż niy musicie lecieć bez tory choby z durśfalym chorzi, ôni na Wos doczkajōm).

Na co pozaglōndać – zwiydzanie Rothenburg ob der Tauber

Rothenburg ob der Tauber je jak dobro ksiōnżka, bojka abo film. Bez cołki byzuch akcyjo sie rozkulowuje po leku – włazicie bez piykno tōra, mijocie kōnsek muru, a kapka dalij uwidzicie już piyrsze farebne chałpki i elyganckie szildy geszeftowe. Ale richtich srogie emocyje prziłażōm dziepiyro pora minut niyskorzij, jak dołŏzicie do nastympnej tōry, kero je tajlōm wewnyntrznych murōw. Dufōmy, że kożdy by tamek sztopnył, coy cyknyć zdjyncie.

Dalij Marktplatz, kery gynau jak we inkszych nimieckich miyjscowościach, je głōwnym punktym ôriyntacyjnym i sercym Rothenburga. Jak już na nim staniecie, to bydziecie widzieli m.in. renysansowy rathaus, dwa gryfne stawiynia przi eku i Tawerna Rajcōw – bioło chałpa, na kerej miyndzy 11 a 15 ślypia trzimiōm wszyjscy turyści. To tamek, we fynsterach po dwōch zajtach cyntralnie wmurowanego zygora, pokazujōm sie co godzina dwa chopki i ôdgrywajōm scyna ratowanio miasta, spōmniano na poczōntku tekstu.

Rothenburg ob der Tauber, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Jak sie nawiydzo Rothenburg ob der Tauber, werci sie tyż pozaglōndać na piykne kościoły (św. Jakuba i św. Wolfganga) i strzedniowieczne ôbwarowania i tōry miyjskie (m.in. Klingentor, Rödertor, czy Spitaltor). Ale trza tyż pedzieć, że te miasteczko po prowdzie to je na tela malućkie, bodej wszyjskie ôd niego “ajnfachowe stawiynia” sōm tak gryfne, że na Rothenburg ob der Tauber trza patrzeć jak na jedna srogo atrakcyjo.

Niy bele jakim punktym Rothenburga je Godno Dziedzinka – Kathe Wohlfahrt. To je nojepniyjszy na świecie geszeft ze godnymi kalyndorzami, szkartkami, ôzdōbkami i masōm inkszych szumnych i pierōnym drogich pierdōłek. Dziodek do ôrzechōw we tradycyjnym bajerskim trachcie, drzewiane zygory abo świōnteczne wōniani zawarte we świyczce to yno pora bajszpili artikli, kere tam dostaniecie. Yno jedyn minus – niy śmicie cykać bildōw. 🙁

Fest zwiedowne przi zwiydzaniu bydzie na isto łażynie po murach miasta. Superowy landszaft i masa przileżytości ku cykniyńciu fajnych bildōw gwarantowane!

Rothenburg ob der Tauber, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Maszket we formie śniygowej kugli

Tradycyjnym rothenburskim maszketym je Schneeball, ô kerej spōminalimy już przi tekście ô Füssen. Ôbiod we Rothenburgu na zicher szarpnie budżetym szporobliwego turysty (niy treficie szteli ze jodłym inkszych jak typowe nimieckie szynki i restauracyje, kaj za ôbiod trza dać min. 15€/os.), tōż kugla ze zlepiōnego chrustu poloto cukrym abo szekuladōm to ni ma gupio idyjo. A już na bank po zmaszkecyniu bydziecie mieli we basie za tela kaloryji na cołki dziyń (abo i tydziyń).

Rothenburg ob der Tauber, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Gryfne werbōngi

Pamiyntocie szildy reklamowe we Innsbrucku? Były piykne i elyganckie, ale te we Rothenburgu to je jeszcze srogszy poziōm prōmowanio geszeftōw. Masa żłobiyń, skōmplikowanych form i szumno typografio – dziwota, że reklamowy szild umi być taki fajny. A werbōngi takie, jakie znōmy ze spōłczesnych miast, sōm we Rothenburgu prawnie zakozane.

Nawiedźcie Rothenburg ob der Tauber!

Jak mocie we zocy kameralne, wyjōntkowe, strzedniowieczne miasteczka, to tyn punkt na mapie Bajerōw fest sie Wōm bydzie podoboł. To ni ma przipodek, że turyści ze cołkigo świata welowali Rothenburg ob der Tauber 5. nojatrakcyjniyjszym miyjscym we Niymcach we rankingu TOP100 Nimieckij Ôrganizacyji Turystycznej we 2016. Werci sie tyż wiedzieć, że Rothenburg leży na sztrece tzw. “Rōmantycznego Szlaku” (Romantische Straße), hyrskij postrzôd Bajerokōw drōdze miyndzy nojpiykniyjszymi miyjscowościami landu (m.in. Augsburg, Fussen, Wurzburg i Norymberga).

Rothenburg ob der Tauber, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Nawciepuj nōm skirz tego wpisu na FB. Kōmyntowanie, przocie i podowanie dalij je naprowda fajne! 😉

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności