Recynzyjo: Kup se Ślōnsk – „Ślōnsko Grajfka”

przez bele kaj
Ślonsko Grajfka, Qdizajn, recenzja, bele kaj, blog po śląsku

Ślōnsko Grajfka” to bawidło, jakigo przōdzij sie kupić nikaj niy dało. Firma Qdizajn przitargała idyjo podano do Monopoly i Eurobiznesu na Ślōnsk i przeônaczyły jōm pod Ślōnzokōw. Na isto nikerzy z Wos sztyjc kōmbinujōm czy se tako graczka ôbsztelować, tōż my dzisioj Wōm doradzymy, czy to sie w ogōle werci.

Ślonsko Grajfka, Qdizajn, recenzja, bele kaj, blog po śląsku

Sztart!

Qdizajn na swojij zajcie reklamuje graczka takim miszōngiym ślōnsko-polskim:

Ślonsko Grajfka to gra planszowa dla całej rodziny. Handel obiektami Górnego Śląska. Śląska gra planszowa. Kup sobie Nowe Muzeum Śląskie w Katowicach lub Kopalnię Guido w Zabrzu! Stawiaj familoki na osiedlach robotniczych takich jak Nikiszowiec, Zandka, Kaufhaus, Ballestrema, Ficinus, Borsiga, Zygmunt i wiele innych. A dej pozór co trefisz na Pyrzowice we mgle, to czekosz trzi kolejki.

Ślonsko Grajfka, Qdizajn, recenzja, bele kaj, blog po śląsku

Idzie se ôbrać wersyjo klasyczno za 110zł abo limitowano za 159zł. W tyj piyrszej piōnki sōm plastikowe, a w drugij ze wōnglo. Bawidło idzie se ôdebrać samymu w Rudzie Ślōnskij (0zł) abo kozać se posłać – priorytetowo paczka przidzie w 2 dni i zabulicie za nia 13 złotkōw, a ekōnōmiczno w 4-5 dni za 9zł.

My wziyni tōńszo opcja „Ślōnskij Grajfki”, bo inakszyj by nōm brakło na nasza nastympno rajza 😉 A tak naprowda to my stwierdzili, że te 49zł za ekstra wōngiel to by my dali, ale yno kōmuś na gyszynk. Nōm w chałpie starczy farebny plastik.

Ślonsko Grajfka, Qdizajn, recenzja, bele kaj, blog po śląsku

Piyrszy blik na “Ślōnsko Grajfka”

Jak yno listōnorka ôstawiła nōm paczka w izbie, zaro my sie na nia ciepli. Piyrszy blik super – niybelejaki kartōn, gryfnie zaklejōny po bokach nalepkami z pyrlikiym i żeloskiym. Aż żol było urwać.

Ślonsko Grajfka, Qdizajn, recenzja, bele kaj, blog po śląsku

We strzodku wszyjskie tajle we swoich bojtlikach, tōż ani koble, ani papiōrzany geld, ani familoki niy lotajōm bele kaj. Dobry sztart!

Ślonsko Grajfka, Qdizajn, recenzja, bele kaj, blog po śląsku

Dizajn i wykōnanie

Po tyj firmie spodziywalimy sie rychtych superowej grafiki, dyć to je ôd nich szpecyjo. Tōż po ôbejrzyniu ślōnskich plakatōw i klamotōw wiedzielimy, że bydzie piyknie. I tukej my sie niy chachli, bo zônaczōne je wszyjsko bez gańby i bez przesady. Chocioż podle nos, to dizajn samej planszy je trocha za ciynżki i małowiela jasności by mu krziwdy niy zrobiło.

Ślonsko Grajfka, Qdizajn, recenzja, bele kaj, blog po śląsku

Problym mielimy za to ze pōmarańczowymi i czerwōnymi kartami. Na bildach tego niy widać, ale jak sie gro pod wieczōr i sie już wymiyszo Zabrze i Ruda z Bytōmiym i Katowicami, to niyroz je biyda poznać kero farba je kero. Ale mōno to yno skuli naszych słabych byrnōw 😉

Pijōndze, piōnki i koble ganc ajnfachowe, ale wszyjskie karty z miastami, ôsiedlami, kolōnijami i „cufalami” fajne, rube, porzōmne. Plansza tak samo – żodyn belejaki papiōr, yno mocno, lakerowano podstawa pod dugo gra, bai przi futrze i piciu (bez problymu idzie ôbetrzyć jak sie co rozleje; sprawdzōne).

Ślonsko Grajfka, Qdizajn, recenzja, bele kaj, blog po śląsku

Sztele we graczce “Ślōnsko Grajfka”

Ôd Katowic, bez Piekary i masa inkszych, aż ku Zabrzu. Niy wiymy jako dziołchy dobiyrały sztele do graczki, ale widać, że chciały przikryć jak nojwiyncyj ważnych miyjsc na Gōrnym Ślōnsku. I fajnie im to wyszło, bo w grze rajzuje sie i po fest znajōmych placach, i po tych, ô kerych sie wiy i godo trocha mynij. Je i Wodzisław! :O

Ślonsko Grajfka, Qdizajn, recenzja, bele kaj, blog po śląsku

Werta edukacyjno i jynzykowo

Tukej mōmy problym. Jak już fol razy my pisali – ni ma jednyj ślōnskij godki. I wiymy, że w Qdizajn sie rozprowio inakszyj jak w bele kaj. Tōż niy chcymy sie wadzić ô to, czy mo być „kto” abo lepij „fto”, bo i tak wiymy, jak pierōńsko ciynżko sie dzisioj po ślōnsku szkryflo. Serio. Ale pora wyrazōw w graczce aż nos żgało po ôczach i sztyjc sie nōm zdo, że we plac takigo „pobierosz” lepsze by było ajnfachowe „bieresz”, pra?

Yno tak, coby my sie dobrze rozumieli – nojwożniyjsze i tak je to, że przi tym bawidołku sie po naszymu czyto i godo. Pora wortōw za wiela tukej niy znaczy. Nōm tyż średnio roz na tydziyń keryś pisze „godo sie AAA, a niy YYY”. I to je okej, bo czasym rychtyk lepij je wejrzeć na coś z boku. Tōż gynał to my tera robiymy.

Ślonsko Grajfka, Qdizajn, recenzja, bele kaj, blog po śląsku

A i epny plus za to, że sōm i „zasady gry”, i „prawidła szpilu”. Idzie pograć z kamratami, kerzi po naszymu niy poradzōm, a niy trza im przi tymu tuplikować kedy mogōm postawić familok, a kedy niy 🙂

Ślonsko Grajfka, Qdizajn, recenzja, bele kaj, blog po śląsku

Do kupy

Z jednyj zajty, „Ślōnsko Grajfka” to bawidołko, kere wszyjscy znōmy, yno w nowych klamotach. Koble i piōnki sōm blank ajnfachowe (chyba, że sie wybuli 49zł wiyncyj na wōnglowe), a cyna 110zł za wersyjo podstawowo umi z poczōntku wylynknōnć. Z drugij mōmy za to same ślōnskie miasta, „tref” i „cufal” zamiast „szansy” i „losu”, piykno, bōnto plansza, ordnōng w porzōmnym kartōnie i – co je tukej nojwożniyjsze – gryfno idyja, coby (zaś) pokozać, że Ślōnsk to niy yno gruby i umazane chopy 😉

Tōż kupować czy niy? No toć! Na gyszynk abo do dōm, lipście abo teściowi. Gorolōm, krojcokōm i hanysōm.

Wiymy, że Monopoly idzie już kupić we internecie za 80zł. Ale możnej werci sie udać te 30 złotkōw wiyncyj na ślōnsko gra ôd ślōnskij firmy? Powiydzcie se sami, bo my na isto wolymy stowiać familoki na ôsiedlu w Zabrzu, jak hotele w Kaliszu i dostować kasa skuli wygranej w szkata, jak skuli zwrotu podatku.

To jako? Krōtki szpil? O tytka szklokōw?


“Ślonsko Grajfka” kupicie tukej: http://qdizajn.pl/sklep/gra-planszowa-slonsko-grajfka

Ślonsko Grajfka, Qdizajn, recenzja, bele kaj, blog po śląsku

Pōmoglimy Wōm sie zdecydować? Abo mōno mocie już „Ślōnsko Grajfka” w chałpie? Dejcie znać jako sie Wōm podobo (i graczka, i recynzyjo)! 🙂

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności