Cudno zatoka i raja po ryby – dziyń we Polignano

przez bele kaj
Polignano, Apulia, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Apulijo, ôkrōm gryfnych i nafolowanych atrakcyjami miast choby Bari abo Lecce, mo w siebie skukane masa myjszych miasteczek i dziedzinek. I to gynau te niywiele sztele na italijskij karcie nojbardzij sie zapamiyntuje. Jednym śnich je Polignano a Mare.

Z przecudnego Polignano spamiyntalimy przede wszyjskim szumno, malućko plaża Lama Monachile i Pescaria przi Piazza Aldo Moro, tōż nojbardzij hyrsko w regiōnie “rybiarnia“. Inksze powody ku nawiydzyniu tego placu? Klimat (w kożdym tego słowa znaczyniu), richtich zocne stare miasto z naprowda szpecjalnymi – bai jak na apulijskie sztandardy – uliczkami i piykny most we samym cyntrum miasteczka. To jako, byzuchujymy Polignano?

Dojazd z Bari i Monopoli do Polignano

Do Polignano a Mare dojadymy z Bari we 20-30 minut (zoleżnie ôd cuga), a za farkarta zapłacymy 2.5€. Przi rajzie ze Monopoli, do Polignano zetrwie nōm kole 5 minut, a zabulymy 1.1€. Skuli wygodnej apulijskij kōmunikacyji, jednodniowo wycieczka do tego piyknego miyjsca bydzie gibko, leko a przijymno.

Po wyleziyniu na banhofie we Polignano czeko Wos kole 10-15 minut szpacyru do starego miasta. Kajś w pōłku drōgi kuknijcie na fest szpecjalno tanksztela. Bydziecie przez nia przełazić zaro po tym, jak miniecie Fatra Pio z prawej zajty 😉 To je bodej nojgryfnij skuplowano z miastym tanksztela, jako my widzieli.

Pomiyszkańcy Polignano a Mare

Po krōtkim wanderze z banhofu, treficie na Piazza Aldo Moro, tōż na taki polignański rynek. Tamek nojchutnij zicajōm lokalsi. Dziadki głośno dyskutiyrujōm i szpilajōm w szkarty, zakochane pory se po leku przełażōm, a nojmyjsze Italianery robiōm wyścigi na kołach. Przi dolszym zwiydzaniu Polignano a Mare treficie już yno turystōw.

Nojlepsze jodło we Polignano

Jak już podziwocie sie na italijski żywot, to lyźcie w strōna knajpy “Pescaria“. Jak przijedziecie do Polignano zaro przed połedniym, to bydzie sie tamek już sztelować raja. Werci sie w nij stanyć, bo niyskorzyj bydzie już yno gorzyj. Przi byzuchu we Polignano niy śmicie minyć tej szteli! Gynialne panini z tatarym ze tuńczyka abo smażōny zestow ôwocōw ze morza frittura mista to yno przikłody maszketōw, kerych my mieli przileżytość pokosztować. Cołko reszta tyż wyglōndałŏ tamek fest szumnie. Niy bez cufal lokal je fol ôd ôdewrzicio do zawrzicio, a raja sie sztyjc robi yno dugszo. Cyny jak na Apulijo doś wiele, ale jodło tamek na zicher je werte kożdego udanego ojro.

Legynda Polignano a Mare – Domenico Modugno

Nafutrowani umicie sztartnyć starym mostym, do kerego przidziecie nazod niyskorzyj. Na razie smolcie tyż tōra do starego miasta, przyndźcie na drugi kraj Ponte di Polignano i krynćcie w prawo. Domenico Modugno bodej już tamek na Wos czeko. Znocie tego Pōna? Jak niy, to na isto znocie ôd niego Nel blu dipinto di blu, znany na cołki świot italijski hit Volare. Pōn Modugno je nojbardzij hyrskim pomiyszkańcym Polignano a Mare, a ôd niego pōmnik je fest popularny.

Polignano, Apulia, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Klify ze cudnym blikiym na Polignano

Zaro za pōnikiym piosynkorza sōm schody. Po zleziyniu na dōł bydziecie na placu ajnfach narychtowanym ku cykaniu zdjynć – Scogliere Sotto Il Monumemto Di Modugno (z italijskigo: klify pod pōmnikiym Modugno). Na jednej zajcie bydzie lazurowo modro woda, a na drugij idzie fajnie wejrzeć na stare miasto, kere zarozki bydziecie zwiydzać i na hyrski sztrand. Pozōr, bydzie trocha wioło, ale werci sie ôstoć dugszo chnedka. Jak rajzujecie bez wiosna abo lato, to ftoś bydzie tamek gynau mioł ślubno sesyjo 😉

Szumno plaża i most we Polignano

Na spōmniano już plaża Lama Monachile zōndźcie jak pōdziecie nazod. Posznupejcie za schodami, kere idōm pod most, Ponte di Polignano pokoże sie Wōm wtynczos cołki. Richtich piykne stawiynie, kere gynialnie kupluje sie ze landszaftym.

Polignano, Apulia, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Skirz tego, że pod mostym już za starego piyrwy woda niy leciała, to umicie se zwolnie pod nim przynś. Sztrekōm wyônaczōnōm we tym mini-kaniōnie idzie ciś aż ku morzu. Plaża we Polignano je kamiynisto, ale i tak werci sie na nij dychnyć. Jakiś wygodny kōnsek kamola na zicher sie znojdzie, a morski luft dociepie Wōm ekstra siyły na dolsze zwiydzanie.

Stare miasto Polignano a Mare

Po wytōnkaniu sie – we morzu abo we klarze – wlyźcie po schodach na wiyrch i przelyźcie bez tōra do starego miasta. Pokoże sie Wōm plac Vittorio Emanuele II i masa cudnych uliczek. Do kożdej werci sie kuknyć, sōm naprowda gryfne. Z jednej bydzie wōniało warzōnym ôbiadym, nastympno blyndować bydzie biołōm farbōm, a jeszcze inkszo wobić bydzie mockōm kwiotkōw a grzejōncymi sie na apulijskij klarze kocikami.

We Polignano je pora tarasōw landszaftowych, a kożdy śnich ôddekuje dlo Wos nowe sztele i tajymnice. Przi zwiydzaniu idzie tamek uwidzieć m.in. hyrsko restauracyjo Grotta Palazzese, wrażōno – jak widać po mianie – w grocie, zaro nad trzaskajōncymi ô skoła falami. Zwiedowny plac dlo tych ze rubszym portōmelym 😉 Szynk ôdewrzity ôd czyrwca do września.

Polignano, Apulia, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Lody i żegnanie ze Polignano

My na kōniec pedzieli se jeszcze, że muszymy posmakować na miyjscu lodōw. Na jednej z grup ô Italiji przeczytalimy, że we Gelateria Mario Campanella zjymy nojlepsze lody w naszym życiu. To bōła ôpinia fest przesadzōno, bo majōm tamek ajnfach niyzłe italijskie gelati, tōż bez szału, ale i tak to je sztela, do kerej werci sie zōnś na kafyj abo szpajza pod kōniec byzuchu we Polignano a Mare.

Mosz w zocy Polignano? Ôstow przajka, kōmyntorz abo udostympnij tyn tekst u siebie.
Bydymy radzi i bydymy wiedzieli, że noleżycie robiymy naszo robota 🙂

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności