Gody w Nowym Jorku

przez Mateusz Sebastian
Boże Narodzenie, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Nojlepsze świynta sōm wtynczos, jak do stoła siodōmy z cołkōm familijōm. Kedy kaper mo mało ôści, kōnopiotka sie niy spoli, wszyjscy sōm zdrowi a ku tymu niy ma żodnej zwady ani ôstudy – jasno sprawa. Gody w swojij chałpie to je nojpiykniyjszy czos w cołkim roku.

Gody w Nowym Jorku

Nōm sie tak przitrefiło, że sztyry lata do zadku, piyrszo roz jak żyjymy, Wilijo jedlimy kaj indzij jak w dōma. Mielimy te szczynście, że ôblatkami moglimy sie połōmać z Elōm, Martōm, Asiōm i Pyjtrym, tōż niy bylimy sami. Ale niy yno ôni nōm pocukrowali te fajrowanie pora tysiyncy kilometrōw od mutrōw, fatrōw a bracikōw. Fest pomōg nōm tyż… Nowy Jork.

Czamu podug nos te nojbardzij znane miasto świata je tyż tym nojlepszym na czos przed i po Godach? Wejrzijcie jak cudnie fajruje sie świynta w Nowym Jorku.

Ulice, gyszefty a szaufynstery – Gody w Nowym Jorku

Na zicher zdowo sie Wōm, że kożdy rok szaufynstery sōm u nos coroz bardzij farebne, a kristbaumy przi gyszeftach wiynksze, pra? Dejcie tera pozōr – sōm my sztyjc sto lot do zadku. Jednōm alejōm idzie iś w grudniu na Manhattanie i piynć godzin (sprawdzilimy). Czamu? Bo co drugi gyszeft mo w ôknie echt szauszpil, a niy yno reklama. Niy ma szans, że niy sztopniecie przi nich chocioż pora razy.

Godnie chałpy a zygrody w Nowym Jorku

Nikaj na świecie ludzie tak niy sztiglujōm swojich chałpōw przed narodzinami Jezusa jak w Nowym Jorku. A już wcale jak we dziylnicy Dyker Hights na Brooklinie. Jedni pedzōm, że świynta w USA to kicz a że ludzie tamek wiyncyj medykujōm ô gyszynkach jak ô zdrowaśkach bez adwynt. Mōno i ja, niy wiymy, żodnymu do łepy niy wlezymy. Ale widzymy, że i w Polsce, i na Ślōnsku ta proporcyjo duchowości do zakupōw je dycht tako samo jak za ôcyanym. A my ku tymu mōmy problym ze śmiociym sie w czasie rychtowania do świōnt. Chybio nōm takij ajnfachowej uciechy. I tego je żol nojbardzij, niy zdo sie Wōm?

Dobre, słuchejcie – niy godōmy, że wszyjscy ludzie na świecie sōm źli 😉 Chcymy yno pedzieć, że Amerykōny – toć, majōm swoje wady, jak i kożdo inkszo nacyjo – ale godanie, że wożniyjszy je dlo nich nusknaker jak masztolik, niy ma doporzōndku. A czynsto tako godka słyszymy. Keryś może niy przajać Godōm. Tym wszyjskim lampkōm a ketōm. Ale trza ôfyn przikwolić – pōmiyszkiwocze tych chałpōw z bildōw pod spodkiym richtich sie spragdali. No i, jerōmbel, przeca to naprowda je cudne!

Glaskugle, prōmocyje, edycyje szpecjalne

Niy wciepalimy do tego posta bildōw futru z marketōw, jaki idzie znojś w Stanach bez tyn świōnteczny czos (niy poradzymy ich znojś na dysku 😰). Ale marketingowcy w USA to richtich majōm fantazyjo: kożdy rok nowe haberfloki co smakujōm jak feferkuchy, godnie bōmbōny, nudle, kyjzy a proszki do prania z Mikołojami, ôbiod świōnteczny w kanie fertich w piynć minut a czipsy cimtowe na dobitka po wiyczerzy. A i okrōm tego wszyjskigo, w gyszeftach znojdziecie gryfne, bōntne, echt fajne glaskugle.

Nowojorsko kristbauma przi Rockefeller Center

Nojbardzij hyrskie sōm dwie kristbaumy – ta przi Rockefeller Center i ta na Radio City Building. Na isto znocie je z wiadōmości w TV abo jakigo filmu. Ludzie cykajōm zdjyncia, cisnōm sie, coby se tako kristbauma chycić, kiwajōm swojim familijōm, kere mogōm se na nich pozaglōndać bez kamerka we internecy. Fajne to wszyjsko, czuć w lufcie tako filmowo-świōnteczno atmosfera.

Parada Mikołojōw w Nowym Jorku

Parada Mikołojōw, łażynie we siwej brodzie bez cołki tydziyń, przeblykanie sie za elfa – żodyn problym. Amerykōny majōm fest wieli dystans do sia (no, możnej przi Wall Street kapka myjszy) i świynta to je dlo nich przede wszyjskim przileżytość do szpasu. Błoznujōm, ale wdycki z kerymś. To je dlo nich takie richtich fajrowanie.

Nojdrogsze loty a mało urlopu. Trza kupić wszyjsko na moczka a poschraniać izby przed kolyndōm. Wiymy, że zawdy je masa roboty przed Godami. Ale jak bydziecie kedy mogli zajechać tam na przedświōnteczny tydziyń – śmiało, ciście, to je cosik niy z tego świata!

I pora godnich chałpōw z Dyker Heights ekstra:


Mosz w zocy godni Nowy Jork? Chcesz kuknyć na wiyncyj naszych spōminkōw z NYC?
Czekōmy na Twōj kōmyntorz!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności