Galeryjo: godnie chałpy w Nowym Jorku

przez bele kaj

Pokozalimy Wōm już nowojorskie chałpy postrojōne na halloween. Dzisiej yntlich, po trzech latach ôd naszego byzuchu, umicie pozaglōndać na krasiate stawiynia narychtowane gynau na Gody. Kuknijcie pod spodkiym, szpecjalnie dlo Wos ôbralimy 51 nojgryfniyjszych chałpōw z Brooklinu i New Rochelle – pōłnocnej tajli Nowego Jorku. Możnej to bydzie dlo kogoś jako inspiracyjo na tyn rok? A mōno mocie jakie swoje idyje abo knify na cosik ekstra na tyn godni czos? Kōniecznie dejcie znać na Facebooku!


Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności