45 nojgryfniyjszych szteli na Ślōnsku

przez bele kaj
Najciekawsze miejsca na Śląsku - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Świot je piykny, a my bodej niczymu niy przajymy tak, jak rajzowaniu. Żol yno, że chocioż bylimy już we 33 landach, to sztyjc niy pozaglōndalimy na nojzwiedowniyjsze sztele, kere bez lata stoły tak niydaleko nos. Beztōż popytalimy sie tych, kerzi filujōm nos na Facebooku, kaj by tu zajechać i co werci sie byzuchować we naszym hajmacie. Tak wyônaczylimy lista 45 gryfnych szteli na Ślōnsku rekōmandowanych bez tych, kerzi nos czytajōm.

Dziynki Wōm za podeprzicie, bez Wos by my tego niy szafli. Dewejcie znać, jak czegoś tukej chybie. Liczymy, że kożdy znojdzie samek jako rajzowo idyjo – abo yno dlo sia, abo i dlo cołkij familije i kamratōw. Do listy bydymy sztyjc dociepować nowe sztele, a spostrzōd nich byzuchować i akuratnie ôpisywać bydymy te nojfajniysze. Place, w kerych już my byli, sōm ôznoczōne bez ✔️. Zaś te, ô kerych my napisali na blogu, sōm na liście rubsze i noleżycie podlinkowane.

 

Zōmki a pałace na Ślōnsku

 1. Zōmek Moszna (link) ✔️
 2. Zespōł Pałacowo-Parkowy we Pławniowicach (link)
 3. Zōmek we Pszczynie (link)
 4. Pocysterski Zespōł Klasztorno-Pałacowy w Rudach (link) ✔️
 5. Zōmek w Raciborzu (link)
 6. Pałac we Sławikowie ✔️

Gruby, wōngiel a fedrōnek

 1. Zabytkowo Gruba “Guido” we Zobrzu ✔️
 2. Zabytkowo Gruba “Ignacy” w Rybniku (link) ✔️
 3. Szyb “Maciej” we Zobrzu (link)
 4. Sztolnia “Krōlowo Luiza” we Zobrzu ✔️
 5. Wiyże KWK “Polska” we Świōnach (link)

Inkszo ślōnsko industryjo

 1. Zabytkowo Gruba Srebra we Tarnowskich Gōrach (link)
 2. Sztolnia Czornej Foreli we Tarnowskich Gōrach (link)
 3. Zabytkowo Stacyjo Wodociōngowo “Zowada” ✔️
 4. Park Tradycyji we Siymianowicach Ślōnskich (link)
 5. Tyskie Browary Ksiōnżynce ✔️
 6. Banka w Rudach ✔️
 7. Gōrnoślōnskie Bany Wōnskotorowe w Bytōniu

Ôsiedla robotnicze na Ślōnsku

 1. Nikisz we Katowicach ✔️
 2. Giszowiec we Katowicach (link)
 3. Familoki we Czyrwiōnce ✔️
 4. Kolōnijo Robotniczo Ficinus w Rudzie Ślōnskij (link)
 5. Kolōnijo Robotniczo Kaufhaus w Rudzie Ślōnskij (link)

Fajne ślōnskie muzea

 1. Muzeum Ślōnskie we Katowicach (link)
 2. Muzeum Chlyba we Radziōnkowie (link)
 3. Muzeum Ôgnio w Żorach (link)

Atrakcyje naturalne abo blisko natury

 1. Pojyziyrze Palowickie ✔️
 2. Jyzioro Paprocany w Tychach
 3. Ryzyrwat Przirody Łynżczok
 4. Graniczne Myandry Ôdry
 5. Zygroda Żubrōw we Pszczynie (link)
 6. Park we Świyrklōńcu
 7. Palmiarnio w Gliwicach ✔️

Ślōnski szport

 1. Stadiōn Ślōnski we Chorzowie (link)
 2. Hala Przedstowiyniowo-Szportowo “Spodek” (link) ✔️

Porzykej po ślōnsku – kościoły

 1. Bazylika św. Antōnigo w Rybniku (link) ✔️
 2. Kościōł św. Jōzefa we Zobrzu (link)
 3. Kościōł Ducha Św. w Tychach (link)

Skansyny na Ślōnsku

 1. Muzeum Regiōnalne “Na Grapie” (link)
 2. Skansyn Ludowy we Parku Ślōnskim (link)

Szpas po ślōnsku

 1. Ślōnski Rōmel “Legendia” w Chorzowie (link)
 2. Miasteczko Twin Pigs (link) ✔️

Niy bydź sorōń – ślōnsko kultura

 1. Narodowo Ôrkestra Symfōniczno Polskigo Radyja we Katowicach (link)
 2. Ôpera Ślōnsko w Bytōniu (link)

Landszaftowe sztele na Ślōnsku

 1. Punkt do dziwanio na Tōra Morawsko we Pogrzebiyniu

Cosik dociepać? Cosik z tej listy niy ma wcale takie fajne? A możnej chcesz nos pochwolić?
Czekōmy na Twōj kōmyntorz!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności

Instagram
Facebook