Zōmek Neuschwanstein

przez bele kaj
Zamek Neuschwanstein, Bawaria, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

1.3 miliōna ludzi kożdego roku niy śmi sie ôchybiać – zōmek Neuschwanstein to hit, jedna ze nojgryfniyjszych i nojwożniyjszych atrakcyji Niymiec. Na Bajerach jednako hyrski je yno Oktoberfest. My zōmek przeciepali niydowno ze naszej listy “do nawiedzynio” na “bylimy”.

Schloss Neuschwanstein

Bōł se kedyś taki chop jak Ludwik II Wittelsbach, godali ô nim “miechym piźniynty”. Krōl tyn mioł jedyn epny cyl w życiu, a tym cylym bōł zōmek, ô kerym gynau czytocie. Nic niy było dlo niego jednako wożne. I za to włodcy musiałaby podziynkować… Nynajōnco Krōlewna! Bo skirz niego polygiwała se ôna we takim gryfnym stawiyniu – Neuschwanstein je taki gryfny, aże bōł musterym bai dlo Walta Disneya.

Skuli srogich kosztōw i tajymnego zemrzicio Ludwika II zōmek nikyj niy bōł fertich. Mioł być jak zōmki strzedniowiyczne – ze dugimi, chudymi wiyżami a bez żodnych ciynżkich szuńcōw ôbronnych. Stawianie zōmku szło dwa razy dużyj, jak z poczōntku miało, a z czasym i wysztrzigania krōla rōsły. Gynau jak i noleżności za niego. W kōńcu Ludwik II sie stracił, a zōmek ôstoł ôdewrzity dlo ludzi, coby szło wszyjskie ôpłocki poregulować. Teroźnie ta przileżytość ku nawiedzyniu Neuschwanstein wykorzystuje bez lato bai i 10k ludzi na dziyń.

Jako naszykować byzuch we Neuschwanstein?

Do zōmku nojlepij sie wybrać ferajnōm, ale bez rajzybiura, we kerym wszyjsko mōno i mocie nasztelowane, ale ani ni ma w tym szpasu, ani niy ôstanōm Wōm potym po kapsach kotloki. Jak sami rychtujecie ta rajza, to trza yno wiedzieć ô poru rzeczach, coby niy zrobić jakigo gupigo feleru. Ale luzik, z nami sie noleżycie prziszykujecie i wszyjsko szafniecie.

Zamek Neuschwanstein, Bawaria, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Bez lato bydzie tych ludkōw pora razy wiyncyj.

Dojazd i farkarty

Jak Waszo baza bydzie we Mōnachium, to nojlepij jak użyjecie tego samego knifu, ô kerym pisalimy już przi rajzie do Ulm, a mianuje sie ôn Bayern Ticket. 25€ za rajzowanie bez cołki dziyń po Bajerach fajnymi, nowoczesnymi cugami ni ma złe, pra? A co powiycie na to samo ale za 11€? Starczy wybrać sie we sztyrech – Bayern Ticket to wtynczos yno 43€ za Wos wszyjskich. Ni ma ani nad czym medykować.

Jako we praktyce wyglōndo dojazd do Neuschwanstein? Siodocie do cuga na bahnhofie głōwnym we München, ciśniecie aż ku Füssen, tamek gibko wyłazicie i… lecicie do autobusa! Numery 73 i 78 to sōm te, kere zawiezōm Wos do Hochenschwangau – dziedzinki, w kerej je wszyjsko to, skirz czego popakowaliście nad ranym rukzaki. Czamu trza lecieć? Bo egal ô kerej sie wybierecie, kōnkuryncyjo bydzie srogo, a autobus na isto bydzie już stoł. Jak mocie czos, to po leku, ale fto lubi stoć a czekać? Żodyn. (A i jakby co to wszyjscy tamek przelatujōm bez tory – jak nic niy jedzie, to sztrofy niy dostaniecie. Ale ôficjalnie ku tymu niy przigadujymy…)

Tukej mocie rozkłod autobusowy cykniynty we Hochenschwangau. Niy bōjcie nic – ôni tamek jakoś tak to majōm pochytane, że jak fol ludkōw czeko, to bus podjyżdżo czynścij (my mieli podle planu stoć 55′, a szofer bōł po 10′).

Zamek Neuschwanstein, Bawaria, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuZamek Neuschwanstein, Bawaria, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuZamek Neuschwanstein, Bawaria, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Ajntryty (abo: na co idzie wejrzeć za fraj)

Normalny ajntryt do zōmku kosztuje 13€ (idzie kupić na miyjscu – pierōnowo dugo raja, abo online tukej, ale i tak trza w ôkiynku ôdebrać). I te 13€ to niy ma żodno tragedyjo. Tela yno, że kerego by my sie niy pytali, na kerym blogu by my niy poczytali, to wszyjscy sōm zgodliwi – niy werci sie to ani trocha (rajza ze ôprowodzoczym idzie bez 35′ a pozaglōndać śmicie yno na pora naszykowanych izbōw). A że kamratōw i blogerōw trza suchać zawdy (!), to my se społym uzdali, że na zōmek kuknymy yno ze dworu. A je sie na co podziwać!

Neuschwanstein uwidzicie na gōrce zaro jak wyleziecie za autobusa. W pōł godziny ku nimu wleziecie. Piechty, busym abo pod gōra wytargo Wos kōń. Tukej mocie przidajne linki:

A tukej mapka:

Zamek Neuschwanstein, Bawaria, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Po drōdze treficie punkty landszaftowe, z kerych uwidzicie trzi jeziorka, piykne Alpy, zōmek-sōmsioda – Hochenschwangau i szlogi zielōnych łōnkōw.

Potym jeszcze jedyn ôbowiōnzkowy sztop – sztand ze magnesami, bildami i fanami, a przi nimu altanka kaj idzie dychnyć po włażyniu pod gōra i dwa balkōny, ze kerych idzie sie jeszcze poradować snōżnym gōrskim landszaftym.

Zamek Neuschwanstein, Bawaria, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Ciyń, sznita, piwko?

Dalij już yno zōmek – stowocie gynau pod nim. Bez ajntrytu idzie se na niego pozaglōndać ze kożdej zajty, ale umicie tyż wlyź bez głōwno tōra (tamek znojdziecie hazielki) i na plac we strzodku stawiynio.

Marienbrücke

Jak sie Wōm zmierznie zaglōndanie z bliska, to kukocie na mapka i ciśniecie ku mostowi Marienbrücke. To je taki klasyk, nojlepszo sztela coby poknipsować bildy zōmkowi. Wyglōndo stamtōnd richtich jak na jakij postkarcie. Tulm bydzie pierōński, ale niy dejcie sie i po leku cykejcie. Trza twardym być, niy miyntkim.

Co ôkrōm zōmku?

Wiela czasu trza wygospodorzyć na Neuschwanstein? Nōm bez włażynio do strzodka zlecioł cołki dziyń, ale to tyż skuli tych poru dingsōw, ô kerych piszymy pod spodkiym. Wiyncyj na jedyn dziyń niy planujcie, a na Alpensee i Füssen kōniecznie zabuchujcie pora godzin.

Alpensee

Szumne, snōżne i zimne jezioro to je gynau to, czego Wōm trza bydzie po tym krōtkim gōrskim wanderze. Woda jak kryształ, a do tego te gōry wszyndzi naôkoło… Niy umielimy se ôdkozać i bai kapka my sie potaplali.

Kole Alpensee je tyż Museum der bayerischen Könige (Muzeum Krōlōw Bajerskich) – niy dlo nos, ale jak kery przaje takim atrakcyjōm, to musi wygospodarzić jeszcze 11 ojro. Same stawiynie fajne.

Zamek Neuschwanstein, Bawaria, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Muzeum Krōlōw Bajerskich

Hochenschwangau

Sōmsiod, abo raczyj starszy bracik – zōmek Hochenschwangau doł postawić fater ôd spōmnianego Ludwika II – Maksymilian II Bawarski. Dzioło sie to 40 lot pryndzyj jak zaczōntek robōt przi Neuschwanstein. Włodca ôbroł se sztela na gōrce skirz gryfnego landszaftu i atrakcyjnego usadowiynia. Zōmek je mynij hyrski jak sōmsiod, nawiydzo go miliōn mynij ludzi kożdego roku, ale bezma we strzodku je zwiedowny. Nastympne 13€ (abo ôba zōmki za 25€).

Zamek Neuschwanstein, Bawaria, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Zōmek Hochenschwangau

Füssen

Na kōniec jeszcze szuuumne Füssen. I tak tamek bydziecie, bo kajś musicie sie przesiednyć na drōdze ku Neuschwanstein, tōż ôstōńcie trocha dużyj. Richtich piykne, malućkie miasteczko, we kerym umicie poszpacyrować miyndzy farebnymi chałpkami, zicnyć w pokoju przi kafyju abo ajnfach pocykać zdjyncia. A jak trza Wōm pamiōntek, to to je dobro ku tymu sztela.

O! Ale jako to tak bez słowa ô jodle? We Füssen umicie pokosztować ôd nich szpycjału – Schneeballen (kule śniygowe). My już niy zmieścili, ale smaki były… Bezmaś jak już je kupicie to idzie trzimać 6-8 tydni i sie niy zgiżdżōm (tōż to dobro pamiōntka dlo jakigo maszkeciorza).

Füssen, Neuschwanstein, Bawaria, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Schneeballen


To jako, piszecie sie na ta niymiecko bojka? 🙂

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności