Monopoli – richtich italijskie wczasy

przez bele kaj
Monopoli, Apulia, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Italijsko Apulijo mo masa do zabitowanio. Kristalicznie snōżno woda, cudne miasteczka, szumny klimat i gynialne jodło to yno pora bajszpili. We Apuliji je tyż masa punktōw fest charakterystycznych, choby piykny sztrand we Polignano a Mare, biołe chałpki w Alberobello abo gryfne podziymia we Castellana Grotte. Wszyjskie te sztele byzuchować idzie fest leko, jak sie sztartnie z urodnego Monopoli. To je niy yno superowe italijskie miasto, w kerym idzie zaplanować fajne wczasy, ale ku tymu idyalno baza do nawiydzanio cołkigo regiōnu.

Monopoli – esyncyjo Apuliji

Plaża? Je. Sztreka przi kraju morza? Je. Szumne lody? Sōm.

I szłoby tak sztyjc, bo we Monopoli znojdziecie wszyjsko to, skuli czego rajzuje sie ku italijskimu wybrzeżowi. Na zicher bydzie sie tamek podobało kożdymu! Cosik dlo sia trefiōm i ci, kerzi sōm ôbmiyłowani we historyji a warzyniu, gynau choby ci, kerzi radzi polygujōm pod klarōm abo sztyjc zoziyrajōm yno na baukōnszt a na marynistyczne klimaty. A keby sie tak same Monopoli już zmierzło, to wele niego je tela roztōmaitych atrakcyji, że plan byzuchu i tak nafolujecie co do minuty.

Monopoli, Apulia, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Monopoli – nojlepszo baza

Mocie w zocy dniōwki? Rajzy na 24 godziny? Bo my fest. Wczas pośniodać, na chnedka zicnyć we autobusie, pozwiydzać bez taszōw i przijechać nazod do najmowanego miyszkania, w kerym bez pora dni idzie sie richtich poczuć choby we chałpie – perfekt uczucie, czysto uciecha z urlopu. Wiymy wtynczos, że i dychōmy, i używōmy kożdego dnia w 100%. I to je bodej nastympny powōd, skirz kerego tak dobrze spōminōmy Monopoli. Rajza do Alberobello? Niycołko godzina we autobusie i pora ojro za farkarta. Castellana Grotte? Podano wycieczka. Lokalizacyjo a transportowo neca sōm perfekt ku tymu, coby z Monopoli zrobić se baza wypadowo po Apuliji. Wszyjskie przidajne informacyje zebierecie ôd fest pōmocnych babōw we informacyji turystycznej przi Via Garibaldi 10 (mapki, farkarty, plany rajzōw itp.).

Zwiydzanie Żywot we Monopoli

Snaszych rajzowych szprymōw śmiymy pedzieć, że do trzech nocek na jednej szteli idzie godać ô “zwiydzaniu“. Dalij je już takie bardzij “pomiyszkiwanie“. Niy inakszyj bōło we Monopoli. Bylimy tamek tak dugo, że znojdlimy już ôblubiōny sztand z grincojgiym i idyalny kafyj, kaj dziynnie maszkecilimy fryszne rōżki, pilimy masa espresso i wciskalimy w siebie kosmiczne dowki lodōw. Mielimy czos, coby bez presy polotać przi morzu i zjeś niyskore śniodanie, do kerego jodło kupilimy, jak lecielimy se po leku nazod. Matiś bōł bai u golocza! Ja, żywot we Monopoli mielimy fest w zocy i na isto kedyś zaś tam zajadymy.

Monopoli, Apulia, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Nojfajniyjsze atrakcyje Monopoli

Mōmy dlo Wos pora nojbardzij zwiedownych szteli we Monopoli. Kuknijcie tukej, to je mus:

  • dlo ôbmiyłowanych we baukōnszcie a historyji: Katedra (Duomo di Monopoli), nadmorski Zōmek Karola V i bastiōn Santa Maria,
  • dlo ôbmiyłowanych we morskich klimatach: Stary Port (Porto antico di Monopoli) z modrymi łōdkami (wyglōndo choby marokańsko Essaouira!) i piykno latarnia (Faro Monopoli),
  • dlo tych, kerym sztyjc chybio klary: Spiaggia di Portavecchia w samym cyntrum i Spiaggia di Cala Cozze, di Cala Porto Bianco i di Cala Porto Rosso kōnsek dalij (pora minut piechty),
  • dlo lotoczy: Lungomare Portavecchia – kōniecznie wczas rano,
  • dlo fanōw italijskigo kafyju i lokalnych produktōw: Piazza XX Settembre i teryn wele niego – sztandy z obstami, piykorze i nojlepszo na świecie Cafe Roma.

Knajpy – kaj pomaszkecić we Monopoli

Sprawdzilimy akuratnie, kaj nojlepij pojeś i popić we Monopoli. Rekōmandujymy Wōm:

Cafe Roma

Spōmniany już przōdzij kafyj, kery ôstoł nōm w gowach na dugo. Szumne napowki, zawdy fryszne żymły a rōżki, perfekt lody i fest małe cyny (np. 5€ za śniodanie dlo dwōch ludzi) – co wiyncyj trza przi italijskich wczasach? Dugo raja ôd samego rana, w kerej stojōm yno Italianery, to niy ma przipodek.

Osteria Perricci

Gynialno sztela dlo tych, kerzi w rajzie sznupiōm za futrym gynau takim, choby my – frysznym sztofym, głymbokim smakiym, epnymi dowkami, niysrogimi cynami i rychtycznym klimatym. W Osterii Perricci znojdziecie to wszyjsko, a ku tymu lokal je naprowda gryfnie ôbmojōny. Jak planujecie fajer pod wieczōr – na mus zabuchujcie se przōdzij miyjsce!

Tuttoapposto

Super plac na wieczōr we dwōch. Malućko etnoteka z masōm roztōmaitych zortōw win, cudnym strzodkiym i szpecjalnōm atmosferōm. Werci sie posmakować apulijskigo spritzu a mojito (po 5€).

Il Triangolo

Naprowda hit! Wlyźlimy tamek bez cufal, bo ôroz chycił nos pierōński głōd. Zielōny lokal już z daleka wyglōndoł fajnie, bo we strzodku stoła gynsto raja italijskij familiji z fest głodnymi bajtlami. Ôkozało sie, że wszyjscy czekali na pizza na kōnski, z kerōm bednerzy ledwo sie wyrobiali. Fest dobro margherita za 1€ a tradycyjne panzerotti i masa inkszych italijskich ‘fast-foodowych’ szpecjałōw w gynau tak samo niywielich cynach. Ku tymu ôbsługa, kero przi drugim i trzecim naszym byzuchu witała nos szyrokiym uśmiychym. Nojlepij brać na wynos i zjeś kole pizzeryji, na placu Vittorio Emanuelle II abo zaczajić sie na jedyn z dwōch stołkōw.

Gelateria Caruso

Ajnfach gynialne lody!


Ekstra: Caffe Venezia poratowało, wszyjsko inksze bōłu zawarte. Cyny i jodło okej, dowki kapka małe.

Monopoli, Apulia, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Noclegi – kaj nynać we Monopoli

Zaliczylimy dwie sztele, ôbie blank inksze. Villa Maria Pia bōła epnōm chałpōm przeônaczōnōm na pynsjonat. Dostalimy cudno izba ô srogim sztandardzie.  przeobrażonym w pensjonat wypoczynkowy. Dostaliśmy cudowny pokój o bardzo wysokim standardzie. Właściciele byli fest fajni i robili wszyjsko, coby nasz byzuch bōł jak nojwygodniyjszy. W cynie noclegu bōło śniodani w ôd nich kafyju. Yno jednym minusym śmi być lokalizacyjo  ôd cyntrum Monopoli to je jakieś 15-20 minut szpacyru. Wejrzijcie tukej i śmiało buchujcie: B&B Villa Maria Pia.

Drugie miyjsce to Casa Carbonara najmowano bez Airbnb. Cyna i plac to najwiynksze plusy. Szłoby tyż znojś tamek klimat, bo to bōło takie typowe małe apulijskie miyszkanko. Ale nōm sie za fest niy podobało – miyszkanie niy bōłu fertich na nasz ugodany przijazd, godzina zameldowanio zmiyniōno, kilszrank umazany, wi-fi niy bōło, a ku tymu jeszcze ta pierzińsko latarnia przi drōdze, kero świyciła nōm po ślypiach bez przeszlōne dźwiyrza bez cołko nocka (a żodnych rubszych forhangōw niy bōło).

Zwiydzejcie Apulijo!

Italijskie wczasy werci sie planować ôd Monopoli abo zaczynć ôd ôpisanej już na blogu Barletty. Ale zwiedownych szteli je we Apuliji masa. Tōż szporujcie urlop, bo jak przijedziecie tukej na mynij jak na dwa tydnie, to bydzie Wōm żol. A ô nastympnych placach na połedniu Italiji poczytocie na blogu chned. Ciao!


W tekście brakuje czegoś ważnego? Przydałyby się dodatkowe informacje?
A może już planujesz wycieczkę do Monopoli? Czekamy na Twój komentarz na Facebooku 🙂

Monopoli, Apulia, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności