Lizbōna: ôd L do Z

przez bele kaj
Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

Ci, kerzi regularnie czytajōm nasze posty, na isto majōm już w łepach jakiś ôbroz Lizbōny i myjszych miast wele nij. Na bildach idzie uwidzieć jako wszyjsko tam wyglōndo – stawiynia taplajōm sie w klarze, ludzie żyjōm se po leku, psy robiōm na sztreki i żodyn sie ô to niy staro. Stolica je ciepło, pełno turystōw, trocha umazano, ale durś gryfno.

W tym poście zbiyrōmy wszyjsko do kupy, coby pokozać Wōm kōmpletno Lizbōna. Place, ździebko kōnsztu, sztrasbana i futer. Żodnej godki ku szkubaczce, same kōnkrety. Dejcie pozōr – linki w tekście kludzōm abo do naszych inkszych postōw, abo do zajty infolizbona.pl, na kerej doczytocie co trza (werci sie!). Dzisioj tajla drugo – ôd L do Z! Piyrszo tukej – ôd A do K.

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

L – lecy kedy

Tak po prowdzie, to do mōmyntu szrajbowania tego tekstu, niy wiedzielimy, że coś takigo jak “lecy kedy” w ogōle je. A tu sie ôkazuje, że to taki synōnim do miana naszej zajty :O

No, ale nazot do Lizbōny – lecy kedy pōdziecie, to i tak znojdziecie co gryfnego. My tak zaszli pod Pałac São Bento – portugalski parlamynt. W żodnym przewodniku ani zajcie my go niy znodli, a wyglōndo naprowda gryfnie. Zresztōm niy yno ôn, bo i cało trasa z Bairro Alto, i landszaft przed pałacym, sōm tak samo piykne abo i lepsze.

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

M – muzea

W piyrszo nidziela kożdego miesiōnca lizbōńskie muzea idzie zwiydzać za fraj. W inksze dni trza płacić, a w pyndziałki trza spamiyntać, że wiyncyj jak poła z nich je zawartych. My bōli yno w cztyrech: Fado, Chiado, Mody i Azulejo. Jak dlo nos, to te ôstatnie nojlepsze.

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

Museu do FadoMuzeum Fado – wtorek-nidziela 10:00-18:00, 5€

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

Museu do ChiadoMuzeum Kōnsztu Chiado – wtorek-nidziela 10:00-18:00, 4.5€

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

Museu do Design e da ModaMuzeum Wzornictwa i Mody – wtorek-nidziela 10:00-18:00, 0€

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

Museu Nacional do Azulejo – Muzeum Narodowe Płytek – wtorek-nidziela 10:00-18:00, 5€

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

N – natas

Pastel de Nata, w skrōcie natas – szłoby na tym postawić cołko dieta jak sie je w Portugalii. Francuske ciasto z żōłtym krymym w strzodku. Wiyrch kōniecznie trza posuć cukrym pudrym i cynamōnym. Nojlepsze – wierzcie, sprawdzilimy 😉 – rychtyk sōm te znōme z Belém. Gorkie, świyże i niywiela drogsze jak kaj indzij (1.05€). Lepij zjeś dwa take ciostka i przynś kilometer wiyncyj, jak kupować farkarta i ciś kajś autobusym na głodzie.

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

Ô – ôcyanarium

Jak wejrzicie na TripAdvisor, to na samym wiyrchu listy je ôcyanarium. Jako już pisalimy w poście ô Parque das Nações – my tamek niy zaszli. Po Atlancie mōmy doś rybek, walōw i reszty gadzin i bestyji.

Wiycie co to sōm welce, heringi, farele i candery? Sztyrech piyrszych ludzi, kerzi w kōmyntorzu pod tym postym naszkryflajōm co znaczy kereś z tych mian (wybiercie se jedne), dostanōm ôd nos szkartka z nostympnej rajzy 🙂

Inksze na O: oriente

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

P – place

Gryfnych placōw je w Lizbōnie fol. Pod spodkiym krōtko ô tych cztyrech nojwożniyjszych.

Praça do Comércio

Lizbōński „nojplac” – nojwiynkszy, nojpiykniyjszy, nojsnōżniyjszy. A ku tymu nojjaśniyjszy – we klarowy dziyń bez bryli ani tam niy lyźcie, forgot! Dobro sztela na bild abo na zakup… dragōw. Niech sie zgłosi tyn, kery tam bōł i ani razu niy słyszoł „haszisz, haszisz?”.

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

Praça Dom Pedro IV

Gynau przi banie Rossio. Kedyś fajrowało sie sam kożdo przileżytość, ale tyż ucinało łepy. Tera pije sie kawa i czeko na cugi.

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

Praça da Figueira

Pora razy zmiyniany – nojprzōd bōł tam lazaryt, tera coś jak rynek. Co drugo sobota majōm tam torg z roztomaitymi maszketami, biżuteriōm i klamotami. Cyntrum placu je pōmnik krōla Jana I. Tela, że ôd roku 2000 ni ma ôn już w samym strzodku, ale bliżyj eka. Czamu? Coby go bōło widać jak sie idzie bez Rua Augusta.

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

Praça dos Restauradores

Tukej już wiyncyj aut jak ludzi. Fest ważno sztela kōmunikacyjno. Wybudowany ku pamiynci wygrania niypodlygłości w 1640r. Na ôbelisku na strzodku placu naszkryflane sōm wszyjskie miana i daty hajōw z wojny portugalsko-hiszpańskij.

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

P (2) – Prato do Dia

Niy idzie ô tym niy szrajbnōnć. Jak ni mocie stracha abo umicie po portugalsku – wdycki biercie Prato do Dia w knajpach. Miano znaczy „danie dnia”. W praktyce – na isto bydzie świyże i ździebko tōńsze jak reszta futru. Jak niy rozumicie co dzisioj dowajōm i niy lubicie ryskyrować, to weźcie lepij bacalhau, carne abo peixe. My drugi roz by niy wziyni cozido a portuguesa. (Zestawy na dwōch piyrszych bildach, to je futer jaki na pauzie sie jy w robocie w Portugalii. Zupa + drugie + co słodkigo = 4€)

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

R – Rossio

Jedna z trzech nojwożniyjszych banōw we stolicy. To tukej musicie wlyź do cuga, jak rajzujecie do Sintry.

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

S – sztrasbana

Znōmy na cołki świat żōłty tramwaj 28. Chcielimy Wōm pokozać jak wyglōndała nasza rajza, ale w ônaczyniu filmōw sōm my fest zawalaci. We wercie je zajechać tam a nazot, durś przi tym samym ôknie – wejrzicie na ôbie zajty. Jak ni mocie problymōw ze stowaniym, to zōndźcie tam wczas rano, coby niy musieć stoć w pierōńsko dugij raji.

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

T – tōra

Sztela, kaj kożdy robi se zdjyncie. Ni ma sie co dziwować, przeca Arco da Rua Augusta po to tam je. Tōra to łuk triumfalny postawiōny, coby bōł symbolym ôdbudowania miasta po 1755 roku. Na kōńcu głōwnej drōgi Rua Augusta, a przi wchōdzie na Praça do Comercio.

Inksze na T: tuk-tuki

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

U – UNESCO

Na liście UNESCO sōm trzi sztele przi Lizbōnie – Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém i Park Sintra.

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

V – Vasco da Gama

Historyczny geroj, kery bōł piyrszym chopym, kery przepłynōł z Europy do Indii. Mo w mieście swōj most, drōga i pōmnik.

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

W – wander

Wander miyndzy chałpami, bez mapy i czasowych limitōw, to jedna z lepszych opcji jak sie mo w Lizbōnie fol wolnego. Czasym drōgi, kere na mapie sōm siwe, tak rychtyk sōm farebne i sztyjc sie na nich coś wyprawio. Idzie tyż podejrzeć jak żyjōm tacy rychtyczni Portugalczycy – co warzōm ōmy, na co zaglōndo ōpa, jake bawidołka majōm bajtle i jak karlusy zolycōm z frelami.

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

Z – zachody

Nojlepsze nad Tagiym. Julia godo, że ni ma lepszych zolyt jak te w Belém, gynau przi rzyce, z paketym natas w taszy i vinho verde pod parzōm 😉

Inksze na Z: zōmek

Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku Lizbona, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności