Kōnkurs! Wygrej ajntryty do nowej ślōnskij atrakcyji!

przez bele kaj
Sztolnia Królowa Luiza, Zabrze, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Spokopilimy już downo, że nasi czytocze to sōm przociele nowinek. Mocie w zocy czytanie ô zwiedownych sztelach a zaro potym byzuchowanie tych placōw, pra? Tōż na isto mocie chynci nauczyć sie kapka wiyncyj ô historyji Sztolnie Krōlowo Luiza! Fest gryfnie, bo społym z Muzyjum Bergmōństwa Wōnglowego we Zobrzu narychtowalimy dlo Wos szpecjalny kōnkurs 😊

Sztolnia Krōlowo Luiza to je sztela fest ciekawo, co umieliście spokopić już przōdzij w naszym wpisie Sztolnia Krōlowo Luiza we Zabrzu – ślōnski unikat. Przipōmnijcie se go, bo gynau tyn tekst może Wōm pōmōc wygrać podwōjne zaproszynie na byzuch w tyj ślōnskij atrakcyji.

Co trza wyônaczyć, coby wygrać ajntryty do Sztolni Krōlowo Luiza na superowo Sztreka Wodno? To je blank ajnfach, starczy ôdpedzieć na dwa pytania:

  • Jak sie mianujōm trzi sztreki, kerymi idzie zwiydzać sztolnia we Zobrzu?
  • Czamu Ty mosz wygrać zaproszynie?

Na ôdpowiedzi czekōmy do soboty 20. października (kōniec kōnkursu ô 23:59). Ôdpedzieć trza w kōmyntorzu pod TYM POSTYM na Facebooku (po polsku abo po ślōnsku). Wygrywajōm te dwie persōny, kere dobrze ôdpedzōm na pytanie piyrsze a pod swojim kōmyntorzym zebierōm nojwiynkszo liczba “przajek”.

⚒️ Powodzynio! ⚒️


Regulamin konkursu

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności