Izrael po tōniu – 5 dni za mynij jak 1000 PLN

przez Mateusz Sebastian
Tel Awiw, Izrael - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Zicnijcie se wygodliwie, bo dzisioj bydymy sztudiyrować. Przede wszyjskim ô tym, jak zalecieć do Izraela, siedzieć tam piynć dni, jeś fol i ôpolić se fajnie gymba. A to wszyjsko we wersyji dlo szporobliwych. Sztartujymy! (A i wyboczcie jakość bildōw, niy mielimy wtynczos dobrego aparatu.)

Tel Awiw, Izrael - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Godo sie, że Izrael je pierōnowo drogi. Ni ma we tym wieligo cygaństwa, ale tak po prowdzie to idzie i tyn land pozwiydzać po tōniu. Trza yno wiedzieć, jako sie za to chycić. My se postanowili prziszporować nojwiyncyj na transporcie i spaniu, a reszta pijyndzy udać na dobre jodło i popitka. Tak w ogōle, to we tym poście “my” znaczy dwōch synkōw – jo i mōj kamrat Seba (we Izraelu bylimy, jak Julia haratała za ôcyanym). Tōż kożdo cyna we tym poście je wyliczōno na jednego chopa. A i spamiyntejcie, że jak my tam byli, to 100 szekli to było kole 88 złotkōw.

Transport Katowice – Tel Awiw

Nojprzōd trza se sprawić farkarty na fliger. WizzAir co jakiś czos mo prōmocyje. My trefili na szpecjalno przileżytość – piynć czyrwcowych dni, we tym weekynd, tam a nazot za 200PLN/łep. Wyloty ze flughawyny we Tel Awiwie sōm fest łacne, tōż jak kupujecie bilety bez interneca, to we plac knefla “Katowice-Tel Awiw w ôbie zajty” naciście nojprzōd KTW-TLV (za polskie złotki), a potym ôsobno TLV-KTW (cyna we izraelskich szeklach). My tak prziszporowali kole 60PLN na bilecie.

Tel Awiw, Izrael - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Ze chałpy na lotnisko

Jak ôbierecie se wylot ze Katowic, to nojlepij zajechać autym i zaparkować u super baby na parkingu Guard. Ôna Wos ôdkludzi na lotnisko, a potym prziwiezie nazod (nikyj niy nyno). A! a jak trza bydzie, to i akumulator nafiluje (ja, przitrefiło sie nōm). Za te parkingowe all-inclusive skasuje 35zł, lepij niy treficie.

Tel Awiw, Izrael - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Ze lotniska Ben Gurion do cyntrum Tel Awiwu

Ze lotniska Ben Gurion zajedziecie do cyntrum miasta autobusym abo cugiym. My jechali do naszego piyrszego hosta, kery miyszkoł we Giwatajim, tōż wziynimy autobus 475 za 12.6 szekla. Niy idzie płacić we dolarach ani w ojro, tōż rozmiyńcie se bai i po złodziejskim kursie trocha pijyndzy zaro na flughawynie, coby mieć jak zajechać. We polskich kantorach niy znojdlimy szekli przed rajzōm.

Tel Awiw, Izrael - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Kōmunikacyjo miyjsko

Niy jechalimy ani razu autobusym po Tel Awiwie, ale bezmaś bilet kosztuje 6.6 szekla. Podle nos, lepij je se pożyczyć koło. Sztandōw, ze kerych idzie je zebrać abo prziwiyź nazod je w pierōny. Za cołki dziyń wybulicie 17 szekli. Starczy yno wachować, coby jedna rajza miyndzy stacyjami niy była dugszo jak 30 minut, bo wtynczos doliczo sie ekstra sztrofa za przejazd.

Tel Awiw, Izrael - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Transport Tel Awiw – Jerozolima

Wybralimy sie tyż na wycieczka do Jerozolimy, kero je kole 60km na wschōd ôd Tel Awiwu. Autobus 480 ze Tyrminala 2000 rajzuje co 20 minut, kosztuje 19 szekli i jedzie gynau godzina. Po drōdze gryfny landszaft, wi-fi i klima.

Tel Awiw, Izrael - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Tel Awiw – spanie

Jak trza prziszporować na spaniu, to tradycyjnie nojlepszy Couchsurfing. Piynć nocy, zero złotkōw, zero szekli. Nowi kumple, trocha śmiychu, misztrzostwa we telewizorze i prysznic po całym dniu łażynio. Jak bydziecie szukali hostōw, to piszcie tyż do tych, kerzi miyszkajōm we Giwatajim – to je jakeś 3.5-4km piechty ôd kraju Morza Śrōdziymnego.

Tel Awiw, Izrael - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Izraelskie pamiōntki

Co fto lubi. Idzie przitargać gewirce, chałwa, hummus, bryloczki ze hamzōm, treski i w pierōny inkszych dingsōw. Dobre cyny sōm na torgu Carmel Market. Niy kupujcie przi Porcie Jaffa. Kedy sie już ôpłaco? Jak mały bryloczek je za 5 szekli, wielko hamsa na ściana za 15, a koszulka ze napisym po hebrajsku abo srogo kostka chałwy za 20. Nic sie niy starejcie – kōntrole na lotnisku izraelskim sōm dokumyntne, ale takie pamiōntki umicie śmiało przewozić we podryncznej taszy. A i na markecie idzie (trza) torżyć!

Futer, jodło, maszkety

Nojwożniyjszy punkt. Tukej my wydali nojwiyncyj, wiadōmo. Ale na jodle ni ma co we Izraelu szporować. Poprōbujcie tego:

  • Falafel – tōni, friszny, dobry. Gynau taki, jaki mo być futer we rajzie. Miyndzy 10 a 17 szekli to je dobro cyna.
  • Hummus – niy kożdymu zasmakuje, ale dlo nōs bōmba. Gynsto pasta ze ciyciyrzycy. We Izraelu jedzōm to we plac masła. We markecie (np. am:pm) 10 szekli, we knajpie ôd 22.
  • Shakshuka – jajca na tomatach ze… niy wiym. Jakoś tak szpecjalnie prziprawiōne. Podowano na patelce, ze pokrotym grincōjgiym i kōnskiym pity. Znojdlimy dobro shakshuka niydaleko plaży za 20 szekli.
  • Shawarma – fest podane do “naszego” kebaba. Kōnski miynsa, zōłza, ôgōrek, tōmaty i co tam jeszcze se wynokwicie. Ôd 15 szekli.

Sztele, na kere trza dać pozōr:

  • Cofix – sieciōwka, kero we swojij ôfercie mo wszyjsko po 5 szekli. Lody, szejki, sznity, kafyj i kołoczki. A we Jerozolimie majōm i gorzoła na szoty i biyr.
  • The Old Man & The Sea – nojpopularniyjszo restauracyjo we starym mieście Jaffa. Ni ma tōnio. Idzie bai szrajbnyć, że je pierōnowo drogo. Ale jak już dostowocie ôbiod (np. krewetki ze bratkartoflami) i ku tymu 22 talyrzyki ze szałotym, hummusym, falafelym, kapustōm abo pastōm co smakuje choby czipsy (forgot!), to wiycie za co zabuliliście ôd 79 do 109 szekli. Dostowocie tyż zbōnek nojlepszej lemōniady jako umicie se ôbmiynić, a talyrzyki sztyjc bydōm Wōm folować. Wszyjsko zagryzocie szumnōm laffōm. Bojka.
  • Inksze: sznita na dwōch za 26 (ze cukiniōm, hummusym i pesto) i kawa turecko za 10 szekli to sōm dobre inwestycyje; piwo we szynku po 18 tyż biercie (Maccabi abo Goldstar!) (;

Inksze sprawunki finansowe

  • Internet – wi-fi we kożdej knajpie i nojpopularniyjszych sztelach turystycznych.
  • Woda – kran co dwiesta metrōw, śmiało śmicie pić.
  • Wino – 20 szekli za flaszka. Ale niy kupujcie słodkigo, a już na isto niy tego ze zdjyncia pod spodkiym.

Wszyjsko do kupy

Udalimy po mynij jak 1000PLN 900PLN na łep na piynć dni “all-inclusive” we Izraelu, we czyrwcu, we dwōch gryfnych miastach.

Zdo nōm sie, że niy ma źle, pra? 🙂

(Wszyjskie informacyje we tym poście tykajōm sie tego jako było we 2014 roku. Jak sie cosik pozmiyniało, to dejcie nōm znać.)

Tel Awiw, Izrael - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Co myślisz ô idyji na tōnie zwiydzanie Izraela?
Dej znać na Facebooku!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności