Niymiecko natura je cudno – Chiemsee

przez bele kaj
Chiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Z czym Wōm sie kojarzōm Niymce? Z wusztym a piwym? Toć. A przi godce ô rajzowaniu, to co niymieckigo sie Wōm spōmino? Możnej Zōmek Neuschwanstein abo kereś gryfne miasto – jakie wiynksze choby Berlin a Mōnachium abo myjsze, bardzij kameralne, choby Rothenburg ob der Tauber, Ulm abo GaPa? Toć, to je wszyjsko cudne, ale wiycie co jeszcze je we Niymcach zocnego? Natura, natürlich.

Cudne jyzioro Chiemsee

Bez feryje, okrōm gōr a piyknych parkōw, werci sie byzuchować tyż atrakcyje wodne, a kōnkertnie jyziora, nojlepij te na połedniu Rajchu. Jednōm ze takich zocnych szteli je Chiemsee. Godo sie na nie „bajerskie morze”, chocioż podug nos jyzioro Chiemsee je zwiedowniyjsze jak morze. Dyć leży przi samych Alpach!

Na jyziorku uwidzieć idzie sztyry isle – Fraueninsel, Herreninsel, Krautinsel a Schalch. Kożdo je inkszo, na kożdej je cosik szpecjalnego. Ale postrzōd tych sztyrech nojgryfniyjszōm islōm na Chiemsee je Herreninsel. Idzie na nij połazić po parku landszaftowym a byzuchować dwa zōmki – downy klasztor dlo chopōw a nowy pałac postawiōny na wzōr Wersalu.

Zwiydzanie Chiemsee – informacyje praktyczne

Zwiydzanie Chiemsee to je naprowdy zocno idyjo. Jak mocie wiyncyj czasu, to ôstōńcie pora dni. Jak umicie sie wybrać yno na jedyn dziyń abo sztopnyć tamek na dugszo chnedka przi rajzie kajś miyndzy Mōnachium a Salzburgiym, to tyż je fest we wercie. Kuknijcie na nojwożniyjsze informacyje praktyczne, kere na zicher sie Wōm sprzidajōm przi rajzie po Bajerach.

Transzport a kōmunikacyjo

Do Chiemsee idzie rajzować na pora roztōmaitych sposobōw. Jak sōmeście kajś wele Mōnachium, to nojlepij ciś cugiym, autym abo autobusym. My sie wybrali tym piyrszym, bo bōło gibko, tōnio i szło se na miyjscu wyduldać piwko 😉 Z Mōnachium ku Chiemsee bydziecie rajzować cugiym kapka przeszło godzina, a ze farkartōm Bayern Ticket udocie yno 31€ za dwōch ludzi za rajza tam a nazod. Jak mocie auto to ciśniecie autobanōm A8 ku Cysarokōm, a jak chcecie sie wybrać autobusym, to kuknijcie na zajta FlixBusa.

Jak już bydziecie we Prien am Chiemsee, to z banhofa idźcie zaro ku zielōnej bance. Niy ma tamek tak gryfnie choby we Rudach 😉 ale rajza postrzōd strōmōw tamek to tyż je szpas. Farkarty kupicie w ôkiynku przi bance (za Bayern Ticket dostowocie zniżka) – nojlepij zebiercie ôroz i te na banka, i te na szify. Ôbiercie se sztreka, kero Wōm pasuje i cieszcie sie gryfnym dniym na snōżnym lufcie. Zaplanować byzuch nad Chiemsee pōmoże Wōm fest przidajno zajta www.chiemsee-schifffahrt.de.

Atrakcyje Chiemsee

Nojbardzij zwiedowno je spōmniano już Herreninsel i na nia se zabuchujcie nojwiyncyj czasu. Poszpacyrujcie, pocykejcie bildy, wlyźcie do zōmkōw. Jeszcze my niy trefili żodnego, fto by bōł nad Chiemsee a by pedzioł, że mu sie niy podobało. Naprowda, bydziecie dugo spōminać te jyziorko a isle.

Schloss Herrenchiemsee kozoł se postawić Ludwik II Bajerski, tyn sōm, kery umiynił sie Zōmek Neuschwanstein. Nikyj niy udało sie tego stawiynia dokōńczyć a sōm krōl pōmiyszkiwoł tamek fest krōtko. Ale i tak sie werci, bo sōm pałac a wszyjsko naôbkoło je tamek naprowd cudne. Jak bydziecie na Herreninsel, to wejrzijcie tyż na stary zōmek – Altes Schloss. Stoji kole hawyny, a kedyś bōł klasztorym. Dzisiej idzie sie śniego podziwać na gryfny bajerski landszaft.

Fraueninsel to przede wszyjskim klasztor benedyktynek Benediktinerinnen-Abtei Frauenwörth, a na isli Krautinsel… niy ma nic. Bezmaś jednako je z malućkim Schalch, a niy za wiela uwidzicie tyż we dziedzince Gstadt. Beztōż rekōmandujymy Wōm smolić farkarta “Grand Tour Chiemsee” a brać abo yno szif na Herreninsel, abo “Island Tour West”. Nojlepij zaro z bankōm.

Ajntryty a farkarty

Tukej na gibko nojlepsze ôpcyje, kere mocie nad Chiemsee. Cołko reszta znojdziecie na spōmnianej przōzij zajcie Chiemsee. Ôbgodejcie se plan pryndzyj, coby potym yno wartko kupić farkarty a niy stoć przi fynsterze choby gupieloki.

Rajza tam a nazod:

  • Yno szif: Inseltour West (Herreninsel + Fraueninsel) – 9.40€ majorantni, 4.70€ bajtle
  • Yno banka: 4€ kożdy
  • Banka a szif: 11€ majoratni, 5.50€ bajtle za samo Herreninsel abo 11.90€ a 5.90€ za Inseltour West

Nasz byzuch nad Chiemsee – galeryjo

Tela dzisioj ôd nos. Kuknijcie na bildy, bo nad Chiemsee richitch je na co pozaglōndać. A jak niy mocie w planach rajzy po Niymcach, to kuknijcie na nasz tekst ô Pojyziyrzu Palowickim – bliżyj, a tyż cudnie. Możnej to je jako idyjo na nastympny weekynd?

Dejcie znać jako sie Wōm podobo tyn post a kukejcie dalij po gryfnych landszaftach. Pyrsk!


Chiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuChiemsee, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności