spōlno robota

Czejś! Witej na blogu bele kaj. Zgodujymy, że scesz z nami wyônaczyć cosik szumnego, ja?

Co my tukej robiymy? Szkryflōmy po ślōnsku. Przede wszyjskim ô rajzach, kapka ô jodle i szporcie. Ô lokalnych twōrcach i ô naszej godce. Cykōmy masa bildōw, dyskutujymy ze naszymi czytelnikami i wyciepujymy z łepōw szpetne sztereotypy, chocioż po leku przestowōmy już dufać, że ftoś sztyjc kojarzi Ślōnzoka yno ze zmazanym ôd wōnglo grubiorzym.

Ślōnsko godka – jynzyk, kerego tukej używōmy – niy ôgraniczo naszego działanio yno do teryny Ślōnska. Chytōmy fol internecowych ôdbiorcōw i rozciepujymy online masa informacyji ô ôdmiynności i wyjōntkowości naszego regiōnu. Ô naszych ślōnskich tradycyjach, kulturze i godce.

I trocha sie aszymy, jako to nōm w życiu dobrze. Aktywnie działōmy we mediach społecznościowych, kaj sztyjc angażujymy i kuplujymy ludzi, kerzi interesujōm sie tymatami, ô kerych piszymy.

Sōm my ôtwarci na roztōmaite formy spōlnej roboty. Wpisy i wyjazdy spōnsorowane, recynzyje, kōnkursy i akcyje prōmocyjne we social mediach to yno pora z nich. Mōmy łepy nafilowane idyjami i chutnie pogodōmy ô gryfnych propozycyjach. Jak stwierdzisz, że naszo aktywność pasuje do profilu Twojij firmy i że spōlne działanie umiōm dać ôbu zajtōm cosik dobrego, to czekōmy na Twoja wiadōmość.

Na życzynie wysyłōmy kōmpletne statystyki ôd Google, Facebooka i Instagrama. Barterowo robiymy yno przi wyjōntkowych przipodkach.

Dziynki za byzuch i do zaś!

napisz do nos: KONTAKT@BELEKAJ.EU :)