Co, jak i za wiela: 45 dni w rajzie – Maroko

przez bele kaj
Maroko, bele kaj, blog po śląsku

Ôstatnie feryje spyndzilimy w Maroku. Przōdzij ani niy myślelimy ô wczasach w Afryce – ani we popularnym Egipcie, ani wiecznie gorkij Tunezyji. Ku “rychtycznymu Czornymu Lōndowi” jak Synegal abo Kynia tyż za fest nos niy rwie. Ale Maroko łaziło nōm po łepie już ôd dobrych poru lot. Farebne kupki gewyrcōw na torgach w Fezie, larmo na szumnym Jemaa el Fna w Marrakeszu abo te wszyjskie piykne, krasiate tōry zaczły sie nōm w jednym mōmyncie śnić. A jak jeszcze my posznupali we internecy i znojdli informacyje ô gōrce Jebel Toubkal, kero mo 4167 metrōw, a na kero kożdy amator umi wlyź abo ô ôbłōnk na plaży w Legzirze, to wiedzielimy już na isto, że nasze lato bydzie echt marokańskie.

Maroko, bele kaj, blog po śląsku

45 dni. Gynau tela bylimy w rajzie. Tōż bodej mōmy co ôpowiadać, pra? Beztōż nastympne pora(noście) postōw na blogu bydzie z tego wyjazdu. Chcymy Wōm pokozać marokańskich ludzi, futer, gyszpant sztele i pedzieć, jako se to wszyjsko pochytać, coby niy zgupieć w tym państwie piyknym, ale jednak cooołkiym iknszym jak te, kere znōmy. Ale doczkejcie! Dyć te feryje to niy było yno Maroko. Połazilimy tyż po jednych z nojgryfniyjszych miast w Europie. Tōż bydzie i ô jednej fest znanej wieży, i ô nojstarszej katedrze świata, i ô tapas, i ô meczu Realu Madryt, i ô… Nooo kapka tego bydzie. 🙂

Berlin, Niemcy, bele kaj, blog po śląsku

Cołko rajza ze Ślōnska – przōd autobusowo bez Berlin i Kolōnijo w Nimcach, Paryż i Bordeaux we Francyji, Saragossa i Madryt we Hiszpaniji, dalij taksowo-autobusowo bez Maroko i potym nazot autostopowo ôd Barcelōny do ôblubiōnego Rybnika – była naprowda udano. A ô tych wszyjskich miastach po drōdze chcymy Wōm poôpowiadać. Tōż właźcie co jakiś czos na bloga i Facebooka, bo bydzie i na co pozaglōndać, i co poczytać.

Maroko, bele kaj, blog po śląsku

45 dni, 20 szteli, przeszło 11 tysiyncy kilometrōw

Piyrszo tajla tych wczasōw, to bōł wyjazd richtich europejski, gynau taki, jakie już znōmy: piykny baukōnszt, snōżne drōgi, godki, kere kajś już my słyszeli i pora zdań umiymy w nich pedzieć, ludzie zocni, ale zdystansowani, futer z kilszrankōw i cyny nabijane na kasa. Drugo, afrykōńsko tajla to już cosik ganc inkszego: maras na bornsztajnach, kery żodnymu niy zawadzo, blank nowy jynzyk, baby pozakrywane, chopy otwarci, ale tyż czynsto niyprzijymni, maszkety wystawiōne cołki dziyń na tofli pod klarōm, nabiyrane rynkami i cyny, ô kere zawdy trza sie wadzić.

Maroko, bele kaj, blog po śląsku

Masa roztōmaitych ludzi, przigōd i śmiychu. Tōny jedzynio i tysiōnce kilometrōw. Godziny łażynio, cykanio i poznowanio świata. Ja, to było naprowda gryfne 45 dni. 🙂

Dzisioj jeszcze yno pora informacyji takich bardzij liczbowych, jakbyście tak chcieli wiedzieć co i jak u nos wyglōndało z transportym, spaniym i piniōndzami. Zaglōndejcie, szporujcie i rychtujcie sie na rajza!

Barcelona, Hiszpania, bele kaj, blog po śląsku

Transport na trasie Ślōnsk-Maroko-Ślōnsk

Wszyjskie cyny ôd łebka, we walutach takich, w jakich my kupowali. Megabusy, PolskiBus i Ryanair kupowane we internecy, reszta “we ôkiynku”.

Maroko, bele kaj, blog po śląsku

Autobusy w Europie:

 • Rybnik-Katowice: 9zł, 57km, InterBus, 0.16zł/km
 • Katowice-Berlin: 39zł, 521km, PolskiBus, nocny, 0.07zł/km
 • Berlin-Kolōnijo: 8€, 573km, Megabus*, nocny, 0.06zł/km
 • Kolōnijo-Paryż: 16€, 495km, Megabus*, nocny, 0.14zł/km
 • Paryż-Bordeaux: 3€, 584km, Megabus*, nocny, 0.02zł/km
 • Saragossa-Madryt: 33€, 317km, Alsa, 0.45zł/km

*Megabusa już w Europie nima. Firma kupił FlixBus i to ōni ôbsługujōm teroski wszyjskie te rajzy. Beztōż – cōż poradzić – tak tōnich farkartōw już niy treficie. We Flixie bilety zaczynajōm sie ôd 15€.

Maroko, bele kaj, blog po śląsku

Autobusy w Maroku:

 • Marrakesz-Fez: 175MAD, 567km, CTM, 0.12zł/km
 • Marrakesz-Essaouira: 75MAD, 184km, CTM, 0.16zł/km
 • Marrakesz-Warzazat: 85MAD, 197km, CTM, 0.17zł/km
 • Essaouira-Tiznit: 95MAD, 265km, CTM, 0.14zł/km
 • Warzazat-Tinghir: 90MAD, 168km, lokalny, 0.21zł/km
 • Tinghir-Rissani: 60MAD, 231km, lokalny, 0.10zł/km
 • Merzouga-Fez: 190MAD, 467km, Supratours, 0.16zł/km

Maroko, bele kaj, blog po śląsku

Autostop w Europie:

 • Bordeaux-Saragossa: 465km (bez Piryneje, bojka!), 11 godzin
 • Barcelōna-Rybnik: 2129km, 42 godziny

Bonn, Niemcy, bele kaj, blog po śląsku

Fligry Hiszpanijo-Maroko:

 • Madryt-Marrakesz: 17€, 1292km, Ryanair, 0.06zł/km
 • Fez-Barcelōna: 178zł*, 1588km, Ryanair, 0.11zł/km

*Cyna średnio na łep, z jednōm wielkōm taszōm na spōła.

Maroko, bele kaj, blog po śląsku

Taryfy*:

 • Marrakesz-Imlil: 35MAD, 67km, 0.21zł/km
 • Tiznit-Sidi Ifni: 50MAD (w nocy), 74km, 0.27zł/km
 • Rissani-Merzouga: 20MAD, 40km, 0.50zł/km

*Ô grand taxipetit taxi poczytocie niyskorzij. Tera musicie yno wiedzieć, że w Maroku siedymdziesiynciokilometrowo rajza starym mercym w siedmiu (!) ludzi je ganc normalno i robi sie ja taryfōm.

Maroko, bele kaj, blog po śląsku

Cugi:

 • Kolōnijo-Bonn
 • Fez-Meknes
 • Rabat-Meknes
 • Bor-Praga-Rybnik

Saragossa, Hiszpania, bele kaj, blog po śląsku

Hotel, riad, tapczan – spanie w rajzie

Ô spaniu w Maroku zrychtujymy ekstra post, bo je ô czym pogodać. Ale ogōlnie cołko rajza wyglōndała u nos tak:

 • Niymcy: 2x autobus, 2x Couchsurfing
 • Francyjo: 2x autobus, 1x hotel, 2x Couchsurfing
 • Hiszpanijo: 4x hotel, 2x Airbnb, 1x TIR, 1x lotnisko
 • Maroko: 11x hotel*, 10x riad, 1x celt na pustyni, 3x autobus, 4x Airbnb

*”Hotel” yno tak szumnie wyglōndo – roz bōł to richtich hotel, roz bardzij pynsjōnat, roz bliżyj hostelu. Tōż wcieplimy tamek wszyjsko, za co trza było bulić, a niy było miyszkaniym z Airbnb abo riadym. 😉 Wiynkszość rezerwowalimy kapka pryndzyj bez Booking, pora na miyjscu.

Maroko, bele kaj, blog po śląsku

Kasa, pijōndze, hajs – wiela?

Nastawilimy sie na “zwiydzanie ôptymalne”, bez szporowanio na mus. Jak widzicie na wiyrchu, transport wiela nos niy kosztowoł. Spanie tyż szaflimy po tōniu, tōż kożdy nastympny dziyń udowalimy wiela my chcieli i na co my chcieli. A że Maroko naprowda nima drogie, to klamorōw my nawiyźli fol. 😉

Paryż, Francja, bele kaj, blog po śląsku

I tak cołko rajza wyszła nos kole 1600€ za łep. Tōż już z przejazdami, spaniym, jedzyniym, pamiōntkami i cołkōm resztōm ([M]: sztyryma parami sztrzewikōw i trzema taszkami…) kole 90zł/dziyń.

Maroko, bele kaj, blog po śląsku

Nastympne posty

Tak jak my przōdzij szrajbli – tym postym zaczynōmy marokańsko seria. Piszcie nōm w kōmyntorzach na blogu abo na Facebooku jak sie Wōm podobo, ô czym chcielibyście poczytać i co zoboczyć na naszych bildach. Tyn blog je dlo Wos. Bydymy tyż ôdwdziynczni za kożde “przaja tymu” i “podanie dalij”. 😉 Chowcie sie!

Bordeaux, Francja, bele kaj, blog po śląsku

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności