Ślōnsk niyznany: Pojyziyrze Palowickie

przez bele kaj
Pojezierze Palowickie, Palowice, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Gruby, zmazany luft, industryjo, maras. Taki ôbroz Ślōnska dugo siedzioł głymboko w łepach ôd Goroli. Coby to pomiynić, napoczło sie ônaczynie filmōw i aszynie sie krasiatymi bildami, na kerych nasz hajmat bōł pokozany bardzij zwiedownie i atrakcyjnie. Beztōż we cołkim tym sztofie pokozywały sie zōmki, dworki, szumne kamynice i natura jako Łynżczok abo Cysterskie Kōmpozycyje Landszaftowe Rud Wielich. Mynij hławnōm, a naprowda paradnōm sztelōm, je skukane postrzōd drzywiny Pojyziyrze Palowickie.

Wieś Palowice

Pojyziyrze swoje miano ôdwdziynczo malućkij, ale fest ciekawej ślōnskij wsi Palowice. To na ôd nij terynie postawiōny je zabytkowy drzewiany kościōł Trōjcy Przenojświyntszej stary na przeszło 400 lot i to śnij je ślōnski mydalista ôlimpijski we dźwiganiu ciynżorōw, ujek ôd Matisa, Andrzej Cofalik.

Pojezierze Palowickie, Palowice, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Pojyziyrze Palowickie – tamek noleżycie dychniecie

Tyn plac sztyjc niy ma dości wożōny, a mo wszyjsko, czego trza ludkōm, coby pasownie dychli. Moc kolorskich sztrekōw, zielōność strōmōw, noleżycie poplanowane drōgi dlo piechciorzy i fol zortōw zwiyrzy i flancōw niy do uwidzynio nikaj indzij po blisku. A ku tymu nojsrogszo atrakcyjo – zestow szumnych, cudnych stowōw, wrażōnych podug dukli dōnojku Jesiōnka.

Po ustōniu fedrōnku na terynach miyndzy Rybnikiym, Żorami i Ôrzeszym, natura bōła dlo tego regiōnu fest szczodliwo. Skuli kōńca wyônaczanio ercōw żyloza dlo Hōty Walyska, umiały sie na Pojyziyrzu Palowickim pokozać ôkozy flory i fauny, takie choby czubanka i ôrzech wodny abo łabōndy, ojle, ajsfogle, fiszrajery i kaczyce. Jak sie mo cufal, to idzie tamek tyż ujzdrzeć ôreła bielika eli boczōnia czornego, kery chutnie nawiydzo tyn zielōny ślōnski land.

Pojyziyrze Palowickie – dlo kożdego cosik

Wele palowickich kaczokōw Garbocz, Łanuch i Jesiōnka kożdy znojdzie cosik dlo sia. Przociele aktywnego dychanio takigo jak szpacyrowanie, pyndalowanie na kole eli nordic walking? Grzibiorze abo wszyjscy ci, ôd kerych ptokiym je cykanie bildōw? To je sztela dlo Wos! Ôbmiyłowani we historyji i ślōnskij industryji? Hyrsko postrzōd pomiyszkańcōw gichta starej Hōty Walyska czeko! Pojyziyrze Palowickie to je istny land cichości. Żol, że dotela tak niywiela ludzi byzuchowało tyn znoczny zielōny regiōn.

Zaplanuj, rajzuj, ôdkryj – niyznany Ślōnsk je naprowda gryfny.
A jednako fajne je kōmyntowanie naszych postōw – nawciepuj nōm na FB!


Tekst ôstoł wyônaczōny spōlnie ze gryfnie.com.

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności