Innsbruck – dziyń we stolicy Tyrolu

przez bele kaj
Innsbruck, Austria - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Pyndziałek fraj we piyknym, ciepłym listopadzie, tōnie farkarty autobusowe i yno dwie godziny rajzy – niy moglimy puścić takij przileżytości. Spakowalimy rukzaki i ruszylimy do stolicy Tyrolu, piōntego nojwiynkszego miasta Austryji, do Innsbrucka.

Innsbruck, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Zaro godōmy – werciło sie. Ôd piyrszych minut nōm sie te miyjsce przipodobało. Za wiela my sie niy spodziywali po mieście, w kerym miyszko mynij ludzi jak we Rybniku, ale Innsbruck zrobił na nos epne wrażynie. Farebne, snōżne, piykne tyrolskie stawiynia, ôdewrzity gynau godny torg i gōry naôkoło, skuli kerych wszyjsko zdo sie jeszcze piykniyjsze – to poskłodane do kupy (i podlote kapka grzotym winym) zrobiło taki efekt, że już nikyj niy bydzie nōm żol udać 700$ na kupiynie tego miasta w Eurobiznesie.

Innsbruck, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Werci sie wiedzieć, że Tyrol to je jedyn z cysorskich landōw. Fest wożno je w nim turystyka, w kerej robi tam przeszło 70 tysiyncy ludzi. Land mo fana jak Polska i graniczy z Italijōm, Szwajcaryjōm i Niymcami. Kedyś bōł tajlōm Bajerōw, ale po wygranych zwadach i bojach radzi se już sōm.

Innsbruck, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Szpacyr po Innsbrucku – atrakcyje

Po śniodaniu ôbsprawilimy se plan miasta, ale za fest my podle niego niy łazili. To mioł być taki dugi szpacyr w nowym miyjscu i gynau tak nasz byzuch wyglōndoł. Inkszo sprawa, że Innsbruck je naprowda mały i jak fto chce, to idzie wszyjsko szafnyć w pora godzin. A reszta czasu jaki zostanie spyndzić jak my – na zakupach w Primarku. 😉

Innsbruck, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Nojwiynkszym plusym miasta ni ma żodno kōnkretno sztela, ale ône jako cołkość. Skuli gōrskigo landszaftu, frysznego luftu, rzyki i piyknego baukōnsztu, ajnfach gryfnie sie po Innsbrucku łazi. Ale sōm tyż place wożniyjsze jak inksze, tōż pod spodkiym info ô poru z nich:

Innsbruck, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Hofburg i Katedra św. Jakuba

Zōmek cysorski Hofburg, kościōł dworski (Hofkirche) i katedra św. Jakuba to take nudne, ale istotne punkty miasta. Nōm sie zdo, że starczy wlyź, wejrzeć i wylyź, ale jak kery przaje i sie interesuje kościołami i zōmkami, to bodej mo na co pozaglōndać.

Innsbruck, Austria, bele kaj, blog po śląsku Innsbruck, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Goldenes Dachl

Ô Goldenes Dachl (Złoty dach) godo sie, że to je symbol miasta. Chocioż podle nos ani te 2738 pozłacanych koprowych gōntōw niy robi z niego czegoś szpecjalnego. Taki bardzij punkt oriyntacyjny jak wielo atrakcyjo. Masa gryfnych chałpōw wele niego bardzij ciepie sie do ôczōw.

Innsbruck, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Annasäule

Ciekawo je za to Annasäule – kolumna św. Anny. Niy yno skirz tego, że fajnie wyglōndo z gōrami ze zadku. Je zrobiōno z tyrolskigo marmuru i postawiōno przeszło 400 lot tymu skuli wygranej ze Bajerokami.

Innsbruck, Austria, bele kaj, blog po śląsku Innsbruck, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Triumphpforte

Szumny Łuk Triumfalny wito nos zaro na poczōntku wanderu po mieście i chocioż do Austryjokōw możnej i kapka niy pasuje, to tukej piyknie sie zgrywo z resztōm landszaftu.

Innsbruck, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Herzog-Friedrich-Straße

Herzog-Friedrich-Straße to głōwno drōga we mieście, przi kerej idzie sie prziôblyc, pojeś, pozałatwiać sprawunki i pozaglōndać na biołe szpice gōr. Na isto na nia wleziecie, chobyście niy chcieli.

Innsbruck, Austria, bele kaj, blog po śląsku Innsbruck, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Kaj my niy byli, a bezmaś sie werci

Keby my mieli jedyn dziyń wiyncyj, to wybralibymy sie na isto na keroś z tych atrakcyji:

Bergiselschanze – skocznia skijorsko zaprojektowano bez znano baumajsterka Zaha Hadid. W dziyń bez skokanio idzie se do nij wlyź, a na wiyrchu napić sie kafyju i podziwać sie na miasto. Ajntryt 9.5€.

Casino Innsbruck – jak widać po mianie, to je sztela, w kerej idzie udać (abo zarobić) trocha (abo masa) pijyndzy. Yno spamiyntejcie, że tam sie niy szpilo ô tytka szklokōw.

Alpenzoo – ZOO bezma ciekawe, bo inksze jak wszyjskie. Po piyrsze – nikaj w Europie ni ma ZOO na takij wielgości (727m). I po drugie – szpecjalizuje sie w tiyrach alpejskich, tōż rychtujcie sie bardzij na cigle i byrki, jak na afy i żyrafy.

Nordkettenbahn – bankōm idzie se abo wyjechać do miyjsca, kaj idzie sie pospinać po gōrach, abo yno wyjechać na wiyrch, coby pozaglōndać na landszaft i pocykać zdjyncia. We zimie banka sie sprzido, coby dojechać do tras dlo skijorzy.

Ôkrōm tego wszyjskigo na wiyrchu, zdo nōm sie tyż, że jak kery chce wejrzeć na wiyncyj szteli jak my i ôstoć we mieście chocioż na jedna nocka, to werci sie pōmyśleć nad Innsbruck-Card. Wiyncyj info ô nij znojdziecie na zajcie: www.innsbruck.info (fōnguje po polsku).

Innsbruck, Austria, bele kaj, blog po śląsku

Transport z Mōnachium do Innsbrucka

Zajechalimy Flixbusym za 16€ ôd ôsoby, tam a nazot. Rajza fest wygodno z kuryjożnymi widzikami po drōdze. Jedzie sie kole 2.5 godziny, bo bez Garmisch-Partenkirchen (153km). Bez ôkno idzie sztyjc zaglōndać na gōrskie łōnki i farebne bawarskie chałpki.

Kaj nojlepij pojeś – futer w Innsbrucku

Siedlimy se we dwōch knajpach, w piyrszej na śniodani, a w drugij na “ôbiod”. Niy poprōbowalimy żodnych austryjockich szpycjałōw, ale z byzuchōw w ôbu sztelach sōm my fest zadowolyni.

Breakfast Club – fajnie wyglōndo, super smakuje. Znojdlimy we internecy i na miyjscu wszyjsko nōm spasowało. Cyny, jak na „sztandardy europejskie”, ganc dobre – za dwa wynokwiate śniodania z kafyjami, po kerych bylimy fol bez nastympne pora godzin, dalimy 14€. Menu i inksze informacyje znojdziecie na ôd nich zajcie: www.breakfast-club.at.

Magic Pizza Kebab – nic tradycyjnego abo klimatycznego, ale w samym cyntrum, z niyzłymi cynami i epnymi dowkami. Na bildzie pod spodkiym uwidzicie jak wyglōndo tamek jedyn (!) kōnsek pizzy, kery sprzedujōm po 4-5€. Ku tymu, zaro kole dźwiyrzy do MPK, włazi sie na plac, na kerym grzote wino je po 1.5€.

Innsbruck, Austria, bele kaj, blog po śląsku Innsbruck, Austria, bele kaj, blog po śląsku Innsbruck, Austria, bele kaj, blog po śląsku


Ôd nos na dzisioj to tela. Wszyjskie inksze informacyje znojdziecie na ôficjalnej zajcie miasta i na zawdy dobrym Wikitravel.

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności