Regulamin konkursów

przez bele kaj

Regulamin konkursów organizowanych przez belekaj.eu oraz na stronie www.facebook.com/belekaj.eu

KONKURS SZTOLNIA LUIZA X BELE KAJ – 18.10.2018

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs organizowany przez belekaj.eu. Przedmiotem konkursu jest odpowiedź na dwa pytania konkursowe w formie komentarza na profilu bele kaj na portalu Facebook. Pytania znajdują się w poście konkursowym na blogu: http://www.belekaj.eu/pl/konkurs-sztolnia-pl.
§ 2
Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest belekaj.eu – Mateusz Sebastian, ul. Korfantego 5, Rybnik, zwany dalej „Organizatorem Konkursu”.
§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronach bloga belekaj.eu oraz serwisu facebook.com dla użytkowników (URL: https://www.facebook.com/belekaj.eu).
§ 4
Konkurs trwa od 18.10.2018 do 20.10.2018r. do godz. 23:59.

II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w dniach od 18.10 do 20.10.2018r. odpowiedzą na pytania konkursowe w formie komentarza w serwisie Facebook.
§ 6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób.
§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Imiona i nazwiska zostaną przekazane Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu celem przekazania nagrody zwycięzcom. Po odebraniu nagród dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
2. Ostateczny wybór nagrodzonych prac zostanie dokonany przez jury składające się z właścicieli bloga belekaj.eu na podstawie liczby polubień pod ważnymi komentarzami konkursowymi.
3. Jury wybierze dwa komentarze i przyzna na tej podstawie dwa podwójne zaproszenia do Sztolni Królowa Luiza.
§ 9
Aby przystąpić do Konkursu należy:
1. Udzielić odpowiedzi konkursowej w formie komentarza pod postem na stronie www.facebook.com/belekaj.eu. Przy czym każdy z uczestników Konkursu może udzielić tylko jednej odpowiedzi i nie może edytować komentarza.
§ 10
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 20.10.2018. o godzinie 23:59.
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowanie w formie komentarza pod grafiką konkursową na fanpage’u belekaj.eu na Facebooku dnia 21.10.2018r.

IV. NAGRODY
§ 10
W konkursie przewidziano nagrody: dwa podwójne zaproszenia do Sztolni Królowa Luiza na zwiedzanie obiektu Trasą Wodną.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie publikowania treści na Facebooku.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za publikowane teksty na Facebooku przez osoby trzecie.
3. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Wstawienie komentarza pod konkursowym postem na Facebooku jest jednoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności