bele kaj Portugalijo byzuch na bildach: Cabo da Roca

byzuch na bildach: Cabo da Roca

22.09.2016
Cabo da Roca, Portugalia, bele kaj, blog po śląsku

Kōniec świata.

Dugo tak ô Cabo da Roca myśleli ludzie z Europy. Potym zaczły sie rajzy szifami i ôbstoło na tym, że tyn punkt przi ôcyanie, kajś miyndzy Cascais a Sintrōm, je nojbardzij na zachōd wyciepanym kōnskiym naszego kōntynyntu.

Niy wiymy ô tej szteli za wiela, tōż ani sie niy rozpisujymy. Spamiyntejcie yno tela, iże:

  • wieje tamek jak pierōn,
  • je tak gryfnie, że chocioż we internecy pisali, że starczy 45 minut, to my zostali na bezma trzi godziny,
  • w jedna zajta z Cascais trza zabulić niycałe 4€, coby sie dostać do Cabo – to była jedna z naszych nojlepszych portugalskich inwestycyji (zaro kole Porto w Porto ;)),
  • kraj Europy to je ajnfach klif wieli na 144 metry,
  • żodyn tamek niy wachuje, a gelyndrōw je mało, tōż jak kery je ożarty (abo gupi), to lepij niech siedzi w chałpie
  • do Ameryki bez Atlantyk je tamstōnd 5593 kilometrōw.

No i nojwożniyjsze: jak sie je w Portugaliji, to trza to zoboczyć. A jak sie nima, to chocioż wejrzeć na naszo galeryjo pod spodkiym. :) Chowcie sie!


 

inksze udane teksty: