belekaj.eu

CZEJŚ!

Witej na zajcie bele kaj! Znojdziesz tukej masa tekstōw po ślōnsku, fol krasiatych bildōw i mocka ślōnskij godki we roztōmaitej formie.

Jak poradzisz po naszymu, to śmiało jedź dalij i kuknij co my naszykowali pod spodkiym. A jak niy szafniesz, to nic sie niy gańb, yno dugnij tyn modry knefel i zaro bydymy godać inakszyj.

(Nie rozumiesz? Bez obaw! Kliknij poniżej i od razu będzie łatwiej.)

bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Ô NOS:

Mianujymy sie Julia i Matis. Sztyjc mōmy inksze nazwiska, ale chned sie to zmiyni. Po ślōnsku szkryflōmy we internecy ôd 2014 roku. Bez tyn czos napisalimy masa tekstōw i wciepali fol bildōw, a ku tymu zebrali do kupy przocieli Ślōnska i ślōnskij godki z cołkigo świata. Coby pokozać, że nasz jynzyk sztyjc dycho, piszymy ô fajnych, modernych tymatach. Naszym ptokiym sōm rajzy, ale lubiymy tyż dobre jodło, fusbal, szpas i wszyjsko naôbkoło nos, co je richtich zwiedowne.

Ôd pōłku 2017 roku chycilimy sie za tymat ślōnskości profysjōnalnie, beztōż sproszōmy do spōlnej roboty. Tera ôkrōm artikli na blogu, rychtujymy tyż przekłody tekstōw i podpiyrōmy przi akcyjach marketingowych po naszymu. Napisz do nos, a do kupy na zicher wyōnaczymy cosik gryfnego i niy zezwolymy zemrzić naszej erbowiźnie.

BELEKAJ.EU TO TRZI TAJLE:

Tukej wszyjsko sie zaczło i sztyjc nojwiyncyj sie ônaczy. Wlyź i wejrzij jako szrajbujymy po naszymu ô rajzach, jodle
i ślōnskim sztofie.
Napisalimy już przeszło 130 artikli!

Zajta internecowo, akcyjo marketingowo, ôbrozek abo winszowanie? Tuplikujymy wszyjsko. Profysjōnalnie i modernie. Kuknij na nasze prawidła i gibko do nos napisz!

Ślōnskowi trza gryfnego sztofu nojsrogszej jakości. Na naszym sztandzie znojdziesz idyje na gyszynki i inksze dingsy. Mōmy już piyrszy towor, tōż śmiało podeprzij nasz projekt.

CZAMU WERCI SIE NOS CZYTAĆ
I SPŌLNIE ŚNAMI ROBIĆ?

bele kaj - blog podróżniczy po śląsku

ZAWDY NA 100%

Nikyj niy ônaczymy roboty bele jak. Nojsrogszo jakość i staranie ô kożdy detajl sōm dlo nos nojwożniyjsze. Niy smyślōmy wortōw, używōmy nojlepszych dykcjōnorzy, a wersyjo ślōnskigo, w kerej rychtujymy teksty, je leko i uniwersalno.

NA ZICHER

Ślōnsko godka to je nasze ôbmiyłowanie, ale tyż regularno robota na fol etat. Tōż jak ôbiecowōmy artikel na pyndziałek, to ôn na zicher na pyndziałek bydzie. Wszyjsko ofyn, żodnego cygaństwa, ślōnsko zocność - to u nos zawdy w pakecie.

SZPRYMY

Szrajblimy już masa tekstōw po ślōnsku, poprzekłodalimy moc ôbrozkōw i winszowań. Robiymy we internecy ôd 2014 roku i na cołko nasza robota idzie wejrzeć na blogu. A ôkrōm ślōnskigo i polskigo poradzymy tyż po angielsku i niymiecku.

NAWIYDZŌNYCH LANDŌW
+
NAPISANYCH TEKSTŌW
+
FANŌW WE SOCIAL MEDIA

ZAUFALI NŌM:

PISALI Ô NOS: